Göktürkler neden soylarının A-shih-na (Aşina) kurdundan geldiğini iddia etmişlerdir? - Dtarihi
Göktürk TarihiGöktürkler neden soylarının A-shih-na (Aşina) kurdundan geldiğini iddia etmişlerdir?

Göktürkler neden soylarının A-shih-na (Aşina) kurdundan geldiğini iddia etmişlerdir?

-

Türk adını ilk defa resmi devlet şeklinde kullanarak milletimize ad verme şerefi kazanan Gök Türklerin tarihimizde hiç şüphesiz seçkin bir yeri vardır. Gök Türklerin Türk tarihinde önemli yere sahip olmasını kavrayan Batılı araştırmacılar 250 yıldan fazla bir süreden beri yoğun halde bu devre üzerinde çalışmalar yapmışlardır ve halen sürdürmektedirler.

Bu devletin adı Gök Türklerin asıl adı kendi dilleriyle yazdıkları kitabelerinde açık bir şekilde belirttikleri gibi Türk ve Türük idi. Ancak, diğer Türk devletlerinden ayırt edilmesi için 1896 yılından beri ilim aleminde Kök Türk adıyla anılmaktadır. Eski Türkçede Gök (Kök) kelimesinin ilahi, kutsal anlamlarını taşıdığı bilindiğinden, Orhun Anıtlarında devletin bu karakteri taşıdığı sık sık vurgulandığı için Gök (Kök) Türk deyimi ilim alemince uygun karşılanmıştır.

Adları 542 yılında kesin bir şekilde tarihi belgelerde yer almaya başlayan Gök Türklerin, bundan önceki devirlerine ait bilgiler efsanelerle karışmıştır. Aslında Gök Türklerin kökeni kendilerine ait bir resmi efsaneyle zenginleşmiştir. Hanedanı oluşturan A-shih-na kabilesi efsaneye göre bir kurttan türemiştir.

Bu efsane Gök Türk hanedanı üzerinde o kadar derin izler bırakmıştır ki; daha sonra hanedandan gelenler kendilerini birer Börü (kurt) olarak nitelemişlerdir. Ayrıca Çin kaynaklarının bildirdiğine göre A-shih-na ismini taşıyan bey ve hatunların sayısı az değildir.

Bilge Kağan’ın Vasiyeti

Dünya tarihi

Kız kulesi için anlatılan en ilginç efsane ise İmparator Kostantin ve kızına ait olanıdır:

Kız kulesi için anlatılan en ilginç efsane ise İmparator Kostantin ve kızına ait olanıdır: İmparator Kostantin çok sevdiği ve üzerine...
Selçuklu tarihi

Hasan Sabbah neden ortaya çıktı?

Hasan Sabbah neden ortaya çıktı? Bu ortaya çıkışta dönemin koşullarının etkisi neydi? Ve sonrasında Sabbah etkisinin asırlar boyu devam edişindeki...
İslam tarihi

Hz Ömer seher vakti mescide namaz kılmaya giderken Ebu Lü’lü karanlıktan istifade ederek Hz Ömer’i karnından bıçakladı. Mü’minlerin Emiri Hz Ömer etrafına…

Bir rivayette ise, hadise şöyle cereyan etmiştir: Hz Ömer seher vakti mescide namaz kılmaya giderken Ebu Lü'lü karanlıktan istifade ederek...
Dini Hikayeler

İbrahim bin Edhem, Belh şehrinin padişahı idi. Kırk adet veziri vardı. Her gün sarayı için dört bin koyun boğazlardı. Bir söz ile kendi kendine geldi. Tövbe etti. Bu dünyanın geçici olan padişahlığını bırakıp ahiretin baki ve devamlı olan padişahlığına sarıldı. O devamlı olan mülkte padişah oldu. İntibaha gelişinin sebebi şu hadisedir:

İbrahim bin Edhem, Belh şehrinin padişahı idi. Kırk adet veziri vardı. Her gün sarayı için dört bin koyun boğazlardı. Bir...
Osmanlı tarihi

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul kuşatmasının son günlerinde Bizans İmparatoru Kostantinos Paleologos,Osmanlılara tazminat ödeyerek kuşatmanın kaldırılmasını teklif etmeyi düşündü.Dukas Tarihinde bu konu şöyle aktarılmaktadır:

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul kuşatmasının son günlerinde Bizans İmparatoru Kostantinos Paleologos,Osmanlılara tazminat ödeyerek kuşatmanın kaldırılmasını teklif etmeyi düşündü.Dukas Tarihinde bu...
Dünya tarihi

Yaşadığı çağın en güçlü ve ünlü bilim adamı Albert Einstein, çağdaşı olan sessiz sinema döneminin devi sayılan Charlie Chaplin rastlaştıkları bir gün ona iltifat etmek ister. -Sizin

Yaşadığı çağın en güçlü ve ünlü bilim adamı Albert Einstein, çağdaşı olan sessiz sinema döneminin devi sayılan Charlie Chaplin rastlaştıkları...
İslam tarihi

Hz Muhammed – Altı şey güzeldir. Onların altı şahısta bulunması daha güzeldir:

Altı şey güzeldir. Onların altı şahısta bulunması çok daha güzeldir. Adalet güzeldir, lakin emirlerde bulunması daha güzeldir. Cömertlik güzeldir, lakin...
Göktürk Tarihi

1. Göktürk Devleti’nin en güçlü hükümdarı kimdir?

Kara Kağan'ın idaresi de fazla sürmedi. 553 yılında ölünce yerine kardeşi Mukan geçti. Her yönüyle 1. Gök Türk Devletinin en...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Allah’ın ‘Şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak’ ayetinin ne hakkında nazil olduğunu bilir misiniz?” Oradakiler: ”Allah ve Resulu daha iyi bilir” dediler. Allah Resulü: ”Kabirdeki azap hakkında nazil oldu. O kafire doksan dokuz adet ”Tinin” musallat edilir. Bilir misiniz, Tinin nedir?

Ebu Hureyre Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: ''Mü'min kişi kabirde  yeşilliklerle dolu bir  bahçededir. Kabri yetmiş arşın genişletilir ve...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Ümmetimde cahiliyet adetinden kalma dört şey

Ümmetimde cahiliyet adetinden kalma dört şey var ki, onu bir türlü terk edemiyorlar: 1- Soy-sopla övünmek 2- Soya sopa sövmek...
Osmanlı tarihi

Sultan 1. Murat savaş meydanında bir Sırp soylusu Miloş Obiliç tarafından nasıl şehit edildi?

Sultan Murat Kosova Savaşı'nda muharebeyi titiz bir dikkatle takip ediyor, müttefik Hristiyanların gerileyip ezildiklerini görerek gereken emirleri veriyordu. Bu arada...
Osmanlı tarihi

Orhan Gazi bir gün gönül huzuru içinde otururken, ”Denizi geçmek ve o ülkelerin kafirlerini de imana davet etmek gerekir.” diye içine bir düşünce düştü. Bu düşünce içindeyken büyük oğlu Süleyman Paşa babasının eşiğini öperek geldi, izin isteyip içeri girdi. Babası gönlünde her ne varsa tekrarladı, Süleyman Paşa yeri öperek:

Orhan Gazi bir gün gönül huzuru içinde otururken, ”Denizi geçmek ve o ülkelerin kafirlerini de imana davet etmek gerekir.” diye içine bir...
Selçuklu tarihi

Bizans imparatoru Gürcü kralını serbest bıraktırmak için Tuğrul Bey’e elçi gönderdi ve esir Liparet’in serbest bırakılması için ne kadar para istediğini sordu. Tuğrul Bey şu cevabı verdi:

Tuğrul Bey, Büyük Selçuklu tahtına geçince Anadolu'nun fethine, kuvvetli bir ordunun başında Kutalmış Beyi gönderdi. Bizanslılar, Gürcü Kralı Liparit'i yardıma...
İslam tarihi

Hz İsa’ya insanların fitne bakımından en tehlikeli olanı kimdir? diye soruldu. Hz İsa:

İnsanların fitne bakımından en tehlikeli olanı kimdir? diye soruldu. Hz İsa: ‘Alimin zellesidir. Çünkü alim, zelle yapıp hata yaptığı zaman...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Allah Teala peygamberler gibi amel eden 18.000 kişiyi neden helak etti?

”Allah Teala, içinde peygamberler gibi amel eden on sekiz bin kişinin bulunduğu bir beldeyi topluca helak etmiştir” oradakiler  ”Ya Resulullah, bu...
Moğol tarihi

Budist’in biri Moğol serdarın yanına gelerek Cengiz Han’ın rüyada kendisine görünerek şu emri verdiğini söyledi:

Budist'in biri Moğol serdarın yanına gelerek Cengiz Han'ın rüyada kendisine görünerek şu emri verdiğini söyledi: -Git, oğluma tarafımdan emret. Muhammed'e...
İslam tarihi

Danyal peygamberin sözleri

Kendisini zikredeni unutmayan Allah'a hamd olsun! Kendisinden (bir şeyler umanın isteğine) icabet eden Allah'a hamd olsun! Kendisine güveneni başkasına havale...
Göktürk Tarihi

Bilge Kağan ihtilalle nasıl hükümdar oldu?

Bilge Kağan döneminin tarihte nadiren görülen bir özelliği var. Tabiri caizse üçlü bir yönetimden söz edebiliyoruz. Tarihte baskın olan durum...
İslam tarihi

Hz Ali – Kıtlık, devlet başkanlarının zulmü-hıyaneti, düşmanlarının galibiyeti neden olur?

Hz Ali Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğu rivayet eder: ''İnsanlar fakirlere buğzedip, dünyaya tamahkarlıklarından dolayı para kazanmak için yarıştığında Allah onlara...
İslam tarihi

Allah arşı taşıyacak melekleri yarattığında onlara: Arşımı taşıyın, dedi. Fakat onlar arşı taşıyamadılar. Bunun üzerine Allah Teala onlara yedi kat göklerdeki melek sayısında melek ekledi ve hepsine: Arşımı taşıyın dedi. Yine taşıyamadılar. Bunun üzerine…

İbn Abbas şöyle anlatmıştır: Allah arşı taşıyacak melekleri yarattığında onlara: Arşımı taşıyın, dedi. Fakat onlar arşı taşıyamadılar. Bunun üzerine Allah...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

Bazı ünlü mumyalar

*Lakabı ''Tut''olan Kral Tutankamon, mezarı bozulmadan bulunan tek Mısır...
x