Haccac-ı Zalim, Kuteybe bin Müslim, Abdurrahman gibi kan dökücü Arap komutanları Türkleri nasıl katletti? - Dtarihi
Türk tarihiHaccac-ı Zalim, Kuteybe bin Müslim, Abdurrahman gibi kan dökücü...

Haccac-ı Zalim, Kuteybe bin Müslim, Abdurrahman gibi kan dökücü Arap komutanları Türkleri nasıl katletti?

-

Gerçi Haccac-ı Zalim, Kuteybe bin Müslim, Abdurrahman gibi kan dökücü fakat yetenekli komutanların yönettiği Arab ordularının zor ilerleyişinin bir başka nedeni de olabilir; Bedevilikten ileri gelen askeri yetenek, sürat ve organizasyonla Müslüman Araplar; Mısır, Suriye, Mezopotamya ve İran’da kolay, etkin ve çabuk başarı elde etmişlerdi. Fakat göçebe devlet ve ordu sisteminin getirdiği benzer niteliklere sahip Türk aşiretleri karşısında bu hızlı başarıyı elde edememeleri olağandı. Diğer taraftan 730’lu yıllarda Göktürk Kağanlığı henüz yaşıyordu. Daha önce de belirttiğim gibi bu devletin Orhun Irmağı bölgesinde diktiği anıt kitabeler, Türk yazılı edebiyatının başlangıcı sayılır.

Türk kavimleri arasında Hazar Devleti aristokrasisi içinde rastlandığı gibi Musevilik ve İç Asya’ya doğru Nasturi Hıristiyanlık halinde rastlanan semavi dinlerdi. Bir ara Maniheizm ve Budizm gibi dinlerin de var olduğunu hatırlayalım. Böyle bir renklilik İslamiyet’in yayılışını uzatmıştır. Nitekim muhtelif Türk kavimlerinin İslamlaşması sanıldığından daha uzun sürede gerçekleşmiştir. Sözü geçen tarihlerde İç Asya’nın doğusunda, İslamiyet’in kültürel ve inanca ait izlerine bol miktarda rastlandığını söylemek bugünkü bilgilerimiz ile pek kolay değildir.

Türklerin Tarihi

Son İçerikler

İmam Gazali – Şu üç şeyden kurtulmadan şu üç iddiada bulunan kimse yalancıdır:

Şu üç şeyden kurtulmadan şu üç iddiada bulunan kimse yalancıdır: 1- Dünyayı sevdiği halde, Allah'ı zikretmekten lezzet aldığını söyleyen, 2- İnsanların...

Fransa Kralı 3. Napolyon’un, Paris’te Osmanlı Devlet büyükelçisi olarak bulunan Ahmet Vefik Paşa ile konuşması esnasında bir ara alaylı bir şekilde kendisine: ”Sen...

Fransa Kralı 3. Napolyon'un, Paris'te Osmanlı Devlet büyükelçisi olarak bulunan Ahmet Vefik Paşa ile konuşması esnasında bir ara alaylı...

Osman Gazi, Göynük ve Tarakçı Yenice’sini aldıktan sonra Samsa Çavuş, Osman Gazi’ye şöyle dedi: ”Han’ım, bu ili bana tayin eyle ki boyun eğenlerin...

Osman Gazi, Göynük ve Tarakçı Yenice'sini aldıktan sonra Samsa Çavuş, Osman Gazi'ye şöyle dedi: ''Han'ım, bu ili bana tayin eyle...

Engizisyon İşkence Aleti – Boyun İşkencesi

Boyun İşkencesi, infaz için değil küçük suçlara karşı düşünülmüş bir işkence yöntemiydi. Aşağılayıcı ve acı verici olan bu yöntemde,...

Timur’un Osmanlı’ya faik (yüksek) bir tarafı var mıdır? – İlber Ortaylı

Evet, bu bence ne stratejidir, ne de idari teşkilattır. Fakat Timur'un devri ve Uluğ Bey'le biten çocuklarının zamanı bilim,...

Kuran’da geçen 34 Şirk Çeşidi

1- Kuran ayetlerini inkar etmek Onlar, Rab’lerinin âyetlerini ve O’na kavuşacaklarını inkâr eden, böylece amelleri boşa çıkan, o yüzden de...

Mutlaka Okumalısınız

Cehennemden çıkıp cennete girecek son kişi

(Cehenneme girdikten sonra çıkanlardan) cennete en son girecek olan...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor

x