Hz Adem cennetten dünyaya hangi taşı indirdi? | Dtarihi
İslam tarihiHz Adem cennetten dünyaya hangi taşı indirdi?

Hz Adem cennetten dünyaya hangi taşı indirdi?

-

Süddi der ki: ”Yüce Allah, Hz İbrahim ve Hz İsmail’e Kabe’yi inşa etmelerini emrettiği zaman onlar, nereye inşa edeceklerini bilemiyorlardı. Nihayet Yüce Allah, onlara, Hacuc adlı bir rüzgar (meleğini) gönderdi. İlk Beyt’in temelini esas alarak Hz İbrahim ve Hz İsmail için Kabe’nin çevresini süpürüp temizledi. Onlar da onu izleyerek temeli kazmaya başladılar. Buna işaretle Yüce Allah: ”Bir zaman Kabe’nin yerini hazırlamış(tık) (el Hac 22/26) buyurmuştur. Temelleri yükseltip köşe duvarlarını inşa ettiklerinde Hz İbrahim, Hz İsmail’e

-‘Oğulcuğum! Bana iyi bir taş getir de şuracığa yerleştireyim!’ dedi. İsmail de:

-‘Babacığım! Ben yorgun ve halsizim’ dedi. Hz İbrahim:

-‘Öyleyse durma da git’ dedi.

Cebrail (as), Hz İbrahim’e Hindistan’dan Hacerü’l Esved’i (Siyah Taşı) getirdi. O zaman bu taş, bembeyazdı. (Meyvesi ve çiçeği bembeyaz olan) Sugame ağacı gibi bembeyaz bir yakuttu. Hz Adem onu, Cennet’ten Hindistan’a indirmişti. O bembeyaz taş, günahkar insanların kendisine dokunmaları sonucu kararmıştır. Ayrıca Hz İsmail de babasına bir taş getirdi. Kabe’nin köşesinde Hacerü’l-Esved’i görüp:

-‘Babacığım! Bu taşı sana kim getirdi?’ diye sordu. Hz İbrahim:

-‘Senden daha gayretli ve daha çalışkan biri getirdi!’ dedi.

İkisi de:

-”Ey Rabbimiz! Bunu bizden kabul et; çünkü sen, çok iyi işiten, çok iyi bilensin.” (el Bakara 2/127) diye dua ederek Kabe’yi inşa ettiler.

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

Mutlaka Okumalısınız

x