HACI BEKTAŞ-İ VELİ SÖZLERİ

Eğer bir insan, hem çalışkan hem akıllı ise takdir et; çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et; akıllı fakat tembellese ikaz et; hem akılsız hem tembel ise terk et.

Eline, diline, beline sahip ol.

Hararet nardadır, sacda değildir, keramet baştadır, tacda değildir, her ne arar isen kendinde ara, Kudüs’te Mekke’de Hac’da değildir.

Dili, dini, rengi ne olursa olsun; iyiler iyidir.

İncinsen de incitme. İnsan dilinin altında gizlidir.

Özünü bilirsen özürden kurtulursun.

Benim üç güzel dostum var; Biri evde kalır, biri yolda kalır, biri benimle gelir. Evde kalan ailemdir, Yolda kalan dostlarımdır, benimle gelen ”iyiliklerimdir”

Yolumuz; ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur.

Murada ermek, sabır iledir.

Sevgi varken nefret niye, barış varken savaş niye, kardeşlik varken didişmek niye, dostluk varken düşmanlık niye, hoşgörü varken bağnazlık niye, özgürlük varken tutsaklık niye, adalet varken, haksızlık niye?

Gayret et, davet et, hayret et, affet, tevbe et, sakın ihanet etme.

Erkek dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde, Hakk’ın yarattığı her şey yerli yerinde, Bizim nazarımızda, kadın erkek fark yok, Noksanlıkta eksiklik, senin görüşlerinde.

İlim beşikte başlar, mezarda biter.

İslam’ın temeli ahlak, ahlakın özü bilgi, bilginin özü akıldır.

İman bir hazine, iblis bir hırsız, akıl ise hazinedardır. Hazinedar giderse hırsız hazineyi çalar.

Doğruluk dost, kapısıdır.

Bizim erkanımız ahlakı muhammed’i ve edebi ali’dir.

Aşına, işine, eşine sahip çık. Ayıpları ört, sırları tut, öfkeni de yut.

Hakikatın ilk makamı, toprak olacağımızın bilinmesidir.

Adem’in Ademliği akıl, haya, ilim iledir.

Bilim, gerçeğe giden yoları aydınlatan ışıktır.

Dil mızraktan, daha derin yaralar.

En yüce servet ilimdir.

Nebiler, veliler insanlığa Tanrı’nın hediyesidir.

Kuvvetini mazluma değil, zalime kullan.

Alimlere ve kendini bilenlere alçakgönüllülük yaraşır.