Pierre I'Ermite'in haçlı seferi sırasında İzmit ve civarı köyleri yağmalayan haçlıların çocukları kızartıp - Dtarihi
Dünya tarihiPierre I'Ermite'in haçlı seferi sırasında İzmit ve civarı köyleri...

Pierre I’Ermite’in haçlı seferi sırasında İzmit ve civarı köyleri yağmalayan haçlıların çocukları kızartıp

-

Açlık ve kısıtlı yiyecek kaynakları, haçlıları bazen insanlık dışı davranışlara da itiyordu. Haçlıların, ele geçirdikleri bazı şehirlerde sadece yağma ve katliamla yetinmeyip insan eti yedikleriyle ilgili kanıtlar,  dönem kaynaklarında mevcuttur. Daha çok  korku salmak amacıyla bu yola başvursalar da,  açlığın haçlıları insan eti yemeye  sevk edecek kadar büyük bir problem teşkil ettiğini kabul etmek gerekir.  Pierre I’Ermite’in haçlı seferi sırasında İzmit ve civarı köyleri yağmalayan haçlıların çocukları kızartıp yedikleri,  Anna Komnena’nın eserinde yazılıdır.Antakya kuşatması  sırasında Pierre I’Ermite’in diğer haçlılara açliklarını gidermek için Türklerin ölülerini yemeyi tavsiye etmesi ve haçlıların bu tavsiyeye uymaları da kaynaklarda yer almaktadır.

Haçlılar Antakya’yı ele  geçirdikden sonrada insan eti yemeye devam etmişlerdi.1098  yılında  Antakya’yı ele gecirdikden sonra Ma’aara kentini kuşatan haçlılar iki haftalık bir direnişten sonra şehre girince,  giriştikleri büyük katliamın ardından insan eti yemeye  başladılar.Radulphus Cadomensis yazdığı kronikte ,  haçlıların yetişkinleri kazanlarda kaynattıklarını, coçukları kazığa geçirip kızarttıklarını  kaydetmiştir.

kaynak:Sorularla haçlı Seferleri CÜNEYT KANAT DEVRİM BURÇAK

Dini Hikayeler

Ashabı kiram zamanında zengin bir adam vefat etmişti. Gömmek için mezarını kazdıklarında bir yılan gördüler. Bunu İbni Abbas Hazretlerine bildirdiler. -O halde başka bir mezar kazın, buyurdu. Fakat ondan da yılan çıktı. Böyle yedi tane…

Ashabı kiram zamanında zengin bir adam vefat etmişti. Gömmek için mezarını kazdıklarında bir yılan gördüler. Bunu İbni Abbas Hazretlerine bildirdiler....
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav)’in dedesi Abdü’l- Muttalib ile Ebrehe arasında geçen tartışma

Nice yıllar, Yemen'de hüküm süren Himyer hükümdarlarının kuvvetleri azalmış ve Habeşler, Arabistan yakasına geçip Yemen ülkesini zaptetmişlerdi. Bu Habeşlilerden hükümdarlık...
Türk tarihi

Türklerde hanedanın meşruluğu için soy Oğuz Kağan’a veya Cengiz Han’a neden dayandırılırdı?

Eski Türklerde hanedanın meşruluğu için soyunuzun ya Oğuz Kağan'a ya da Cengiz Han'a dayanması icap ederdi. Timur'un Cengiz ile olan...
İslam tarihi

Hz Ömer seher vakti mescide namaz kılmaya giderken Ebu Lü’lü karanlıktan istifade ederek Hz Ömer’i karnından bıçakladı. Mü’minlerin Emiri Hz Ömer etrafına…

Bir rivayette ise, hadise şöyle cereyan etmiştir: Hz Ömer seher vakti mescide namaz kılmaya giderken Ebu Lü'lü karanlıktan istifade ederek...
İslam tarihi

Hz Musa Allah Teala’ya: ”Ey Allah’ım, kulların arasındaki dostlarını bana göster ki onları senin için seveyim” der.

Hz Musa Allah Teala'ya: ''Ey Allah'ım, kulların arasındaki dostlarını bana göster ki onları senin için seveyim'' der. Allah Teala da...
Türk tarihi

Türklerin atasının Hz Nuh’un oğlu Yafes ya da Yefes olduğu söylenir. Gerçek midir bu görüş?

Bu Bahis Oğuz Destanı'nda geçer. Şecere-i Türki'de geçer. Ortadoğu kökenli iddialardır. Tevrat'a dayandırılır. Hıve Hanı, Ebul Gazi Bahadır Han'ın eserlerinde...
İslam tarihi

Abdullah b. Mes’ud – Allah Resulünün (s.a.v), peygamberlerden bir peygamberin (a.s) halini anlatmasını sanki hala görmekteyim. Kavmi onu dövmüş kan revan halinde bırakmıştı. O ise, yüzündeki kanı siliyor ve şöyle dua ediyordu:

''Allah Resulünün (s.a.v), peygamberlerden bir peygamberin (a.s) halini anlatmasını sanki hala görmekteyim. Kavmi onu dövmüş kan revan halinde bırakmıştı. O...
İslam tarihi

Bir Hadis-i Şerif’te Efendimiz şöyle buyuruyor: ”Arşın bir yerinde şöyle yazılır:

Bir Hadis-i Şerif'te Efendimiz şöyle buyuruyor: ''Arşın bir yerinde şöyle yazılır: Bana ibadet edene karşılığını veririm. Beni seveni ben de...
Osmanlı tarihi

Okkası 30 paraya satılan ekmeğin fiyatına 10 paralık bir zam yapmak isteyen fırıncıları huzuruna çağıran sultan Abdülhamit Han’ın onlara:

Okkası 30 paraya satılan ekmeğin fiyatına 10 paralık bir zam yapmak isteyen fırıncıları huzuruna çağıran sultan Abdülhamit Han'ın onlara: ''Siz...
İslam tarihi

Hz Musa, Karun’u çağırıp ona: -Bunu yapmaya seni sevk eden şey nedir?’ diye sordu. Karun da:

Abdullah İbn Abbas ile Süddi'nin  (şöyle dedikleri) nakledilmiştir: ''Karun, fahişe bir kadına mal verip ona; insanların ileri gelen bir topluluğu...
İslam tarihi

Müslümanın kıyamette hesaba çekileceği ilk amel

Şunu iyice bilesin; hadislerden bize ulaştığına göre kıyamet günü kulun öncelikle dikkat edilecek ameli namazdır. Namazında bir kusur bulunmazsa hem...
İslam tarihi

Hz İsa – Allah’a nasıl vasıl olunur?

Hz İsa Hak Teala'ya niyaz edip dedi ki: -İlahi, seni göreyim ve sana vasıl olayım.  Hak Teala buyurdu: ''Beni görmek...
İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v)’in ümmeti için en çok korktuğu şey

''Ümmetim hakkında iki şeyden korkuyorum: (Mamur yerlere göçüp) şehvetlerin  ardından koşarlar da namazı bırakırlar. Münafıklar da Kuran'ı sırf ilim ehli...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”Kıyamet günü, bir topluluk kabirlerinden, ağızlarından ateşler fışkırarak kalkarlar” oradakiler, ”Kimdir bunlar, Ey Allah’ın Resülü?”

Ebu Ya'la, Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: ''Kıyamet günü, bir topluluk kabirlerinden, ağızlarından ateşler fışkırarak kalkarlar'' oradakiler, ''Kimdir bunlar,...
İslam tarihi

Hz Muhammed – Bin rekat nafile namazdan üstün olan şey

İlimden bir bölüm öğrenirsen bu senin için kabul edilmiş bin rekat nafile namaz kılmaktan hayırlıdır. İnsanlara öğretirsen, -insanlar onunla amel...
Osmanlı tarihi

Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi’nin biat merasimi 1299’da Bilecik’te Oğuz Han töresine göre yapılmıştır. Osman Gazi’nin hükümdarlığını kabul edenler onun karşısında üçer kez…

Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin biat merasimi 1299'da Bilecik'te Oğuz Han töresine göre yapılmıştır. Osman Gazi'nin hükümdarlığını kabul edenler...
Hun Tarihi

Attila nasıl öldü? – Ahmet Taşağıl

Attila nasıl öldü? Ben zehirlenerek öldürüldüğü kanısındayım. Yerleşiklerin iyi zehir yapma özellikleri vardır. Etkisini hemen göstermeyebilir. Tarihte bu tür suikastlar...
Moğol tarihi

Cengiz Han esirlerinin kafasına çivi çakıldığını öğrenince ne yaptı?

Örneğin, sultanın oğlu Celaleddin ile Ağustos 1228'de yapılan bir savaşta dört yüz Moğol düşmana esir düştü, bu kişiler öleceklerini çok...
İslam tarihi

Zehrü-r Riyaz’da anlatıldığına göre, kıyamet günü bir kul Allah Teala’nın huzuruna getirilir. Allah Teala: ”Falancanın emanetini geri verdin mi?” diye sorar. Kul: ”Hayır, ya Rabbi” der. Bunun üzerine Allah Teala bir meleğe emreder;

Zehrü-r Riyaz'da anlatıldığına göre, kıyamet günü bir kul Allah Teala'nın huzuruna getirilir. Allah Teala: ''Falancanın emanetini geri verdin mi?'' diye...
Moğol tarihi

Camuka’yı Cengiz Han’a teslim eden, Camuka’nın 5 adamını Cengiz Han neden öldürdü?

Kötü durumda, tüm umudunu yitirmiş bu son beş adamla Tanglu tepelerine sığınan Camuka ise yaşamını yalnızca çalıp çırparak sürdürüyordu. Yabani...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

x