Hafaza Melekleri canı çıkmakta olan kişiye neler der? - Dtarihi
İslam tarihiHafaza Melekleri canı çıkmakta olan kişiye neler der?

Hafaza Melekleri canı çıkmakta olan kişiye neler der?

-

Vüheyb şöyle der:

Canı çıkmakta olan herkese hafaza melekleri gösterilir. O, Allah’a itaat eden bir kul ise, ona: ”Allah seni mükafatlandırsın, bizi ne güzel meclislerde bulundurdun, ne güzeller ameller getirdin” derler.

Ölen kişi günahkar ise ona da ”Allah sana gün yüzü  göstermesin; ne kadar kötü meclis varsa bizi götürdün, ne kadar kötü amel varsa gösterdin, ne kadar kötü söz varsa bize duyurdun” derler.

Üçüncüsü, günahkarların, gidecekleri yeri ölmeden önce görüp korkmasıdır. Onlar bu durumdayken ölüm sarhoşluğunu yaşarlar, bütün kuvvetleri çekilir. Ruhları çıkmaya hazırlanır. Ölen kimsenin ruhu, çıkmadan önce ölüm meleğinin şu iki müjdesini  mutlaka işitir:

1- Ey Allah’ın düşmanı, sana cehennemi müjdeliyorum!

2- Ey Allah’ın sevgilisi, sana cenneti müjdeliyorum!

Peygamber Efendimiz’in şöyle buyurduğu rivayet edilir:

”Sizden biriniz varacağı yer olan cennet ve cehennemdeki makamını görmeden dünyadan çıkmaz.”

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

Mutlaka Okumalısınız

Türkler İslamiyet’e nasıl girdi? Bir katliam süreciyle Müslüman oldukları öne sürülür?

Türkler İslamiyet'e nasıl girdi? Bir katliam süreciyle Müslüman oldukları...

1. Abdülhamit korkunç bir haber alır ve aniden felç geçirir ve ölür. 1.Abdulhamid’in aldığı kötü haber neydi?

27. Osmanlı Padişahı 1. Abdülhamit (1725-1789) döneminde Tuna boylarında...