Dünya tarihi

Engizisyon İşkence Aleti – Kurşun Süzgeci

İlginç Bilgiler

Sıfırın bulunuşu

Osmanlı tarihi

İstanbul, gemiler karadan yürüterek mi alındı? – İlber Ortaylı

Osmanlı tarihi

Osmanlı İçin Çocuğunu Satılığa Çıkaran Müslüman Hintli Kadın

İslam tarihi

Allah Teala, Hz Adem’in tevbesini kabul ettiğinde melekler onu tebrik etti. Cebrail ve Mikail yanına gelerek, ”Gözün aydın ey Adem, Allah tevbeni kabul etmiş” dediler. Hz Adem:

İslam tarihi

Peygamber Efendimiz Miraç gecesi, otlamaya götürülen hayvanlar gibi, zakkum, dikenli ot yemeye ve kızgın taşa götürülen, önü arkası yamalı insanlar gördü. Cebrail’e ”Kim bunlar ey Cibril?’

Türk tarihi

Atatürk’ün Nazım Hikmet hakkındaki sözleri

Dini Hikayeler

Maruf Kerhi ve çocuk evliya

İslam tarihi

Cenab-ı Hak, Davud (a.s) a vahiy yolu ile faydalı ilmi öğren emrini verdiğinde, Hz Davud: ”Ya Rabbi! Faydalı ilim hangisidir?” diye sordu.

Osmanlı tarihi

4. Murad devrinde ünlü hiciv şairi Nef’i neden öldürüldü?

İslam tarihi

Hz Ömer’in zamanında, cönk çalan yaşlı ve zengin bir çalgıcı vardı. Bülbülü bile kendinden geçiren güzel bir sesi vardı. Çalgıcı yaşlanınca,

Türk tarihi

Enver Paşa’nın Mustafa Kemal hakkındaki sözleri

İslam tarihi

Hz Nuh ile birlikte gemiye kaç kişi bindi?

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”Şu dört haslet kimde varsa, o kimse ne kadar namaz kılıp oruç tutarak kendini mü’min sansa da katıksız münafıktır:

İslam tarihi

Abdulkadir Geylani Hz. – Dininiz dört şey yüzünden gider:

Dini Hikayeler

Bişr Hafi’nin Tevbei nasuh eylemesine sebeb şudur: Yerde bulduğu bir kağıt parçası üzerinde ”Bismillahirrahmanirrahim” yazısını öpüp başına koydu. Miski anber kokuları sürüp sakladı. O gece rüyasında

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim ”Hakimü’l-Haremeyni’ş-Şerifeyn” (Mekke ve Medine’nin hakimi) ünvanını neden kabul etmedi?

Türk tarihi

Türklere neden bu ismin verildiğini güzel bir hikaye anlatır. Zülkarneyn ile Türkler arasında geçen bir mücadelede sayıları çok azalmış olan Türkler,

İslam tarihi

Hz Muhammed – Bin rekat nafile namazdan üstün olan şey

İslam tarihi

Hz Ömer bir gün mescidde oturuyordu. Rum imparatorunun elçisi, bazı hediyeler, bir doğan, bir tazı ve bir şişe zehirle Ömer’in yanına geldi ve şöyle dedi: -Ey Halife! Bu bir tazıdır ki,

x