Hasan Sabbah neden ortaya çıktı? - Dtarihi
Selçuklu tarihiHasan Sabbah neden ortaya çıktı?

Hasan Sabbah neden ortaya çıktı?

-

Hasan Sabbah neden ortaya çıktı? Bu ortaya çıkışta dönemin koşullarının etkisi neydi? Ve sonrasında Sabbah etkisinin asırlar boyu devam edişindeki nedenler nelerdir?

En temel sebebini söyledim zaten. İslam dünyasının siyasi egemenliğinin yeniden Sünni dünyanın eline geçmesi başlıca etken bana göre. Ama Hasan Sabbah’ın bu kadar kısa süre içerisinde güçlenmesinde, kısa sürede geniş bir taraftar kitlesine ulaşmasında sadece siyasi değil toplumsal etkenler de söz konusu. Hasan Sabbah oldukça zeki birisi, şartları kendi lehine çevirmeyi çok iyi başarıyor.

Özetlersek, Sünni hilafetin merkezi Bağdat’ı ele geçirip 110 yıl gibi uzun bir süre idare eden Şii Büveyhoğulları Devleti’ne, Selçuklular tarafından sonra verilmesi, ardından da diğer bir Şii devlet olan Fatimiler’in hedef seçilmesi, belli ki Şii dünyada ciddi bir reaksiyona neden oluyor ve Hasan Sabbah ortaya çıkıyor. O, güçlü bir mehdi inancına sahip. 12-20 yaşındaki gençler arasından seçtiği fedailerine ideolojisini öğretiyor, yani talim ediyor. Gerektiğinde takiyye yapmayı öğretiyor. Dailer çok iyi bir eğitimden geçiriliyorlar, zaman zaman farklı meslek gruplarına mensupmuş gibi davranıyorlar. İran’ın, henüz İslamiyet’in tam olarak yayılmadığı dağlık bölgelerde yaşayan gençler bilhassa hedef kitlesi oluyor. Hasan Sabbah, genelde yoksul ve dini bilgisi az olan bu kişileri bulup, kendi ideolojisine uygun şekilde, birtakım Batıni yöntemler de tercih ederek yetiştiriyor. Ama Hasan Sabbah’ı daha iyi anlayabilmek için nasıl bir ortamda yetiştiğini ve Alamut’ta bir devlet kurduğu zamana kadar geçen hayatını biraz bilmek gerekiyor.

Haşim Şahin – Türklerin Serüveni

 

Dünya tarihi

Tarihin en ünlü komutanlarından olan Makedonyalı Kralı Büyük İskender köklü bir eğitime de sahipti. Bilgili, otoriter ve akıllı bir devlet adamıydı. Dostu olduğu kadar düşmanı da vardı bu büyük komutanın. Bir gün birileri gelerek şöyle dedi ona:

Tarihin en ünlü komutanlarından olan Makedonyalı Kralı Büyük İskender köklü bir eğitime de sahipti. Bilgili, otoriter ve akıllı bir devlet...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Cehennemin günde dört yüz kere ondan Allah Teala’ya sığındığı vadiye kimler girecek?

İbn Mace ve Tirmizi Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: ''Hüzn kuyusundan Allah'a sığının!'' Sahabiler  şöyle sorar: ''Ey Allah'ın Resulü,...
Osmanlı tarihi

Hürrem Sultan öldürüldü mü?

Oğullarını tahta varis yapmayı başaran Hürrem Sultan, Valide Sultan olamadan 15 Nisan 1558'de (Sultan Süleyman'dan yaklaşık 8 yıl önce) İstanbul'da...
İslam tarihi

Bir kimseyi kabrine koyunca o kimse kabirde dirilir. Doğrulur ve oturur. Etrafına bakar ki yanında, karşısında ve etrafında dopdolu kimseler var. Bu meyyit bunları görünce der ki:

Bir kimseyi kabrine koyunca o kimse kabirde dirilir. Doğrulur ve oturur. Etrafına bakar ki yanında, karşısında ve etrafında dopdolu kimseler...
İslam tarihi

Hz Musa’ nın cevap veremediği soru – Allah Teala Hz Musa’ya şöyle der: ”Ey Musa, benim için yaptığın bir amelin var mı?” Hz Musa:

Rivayete göre Allah Teala Hz Musa'ya şöyle der: ''Ey Musa, benim için yaptığın bir amelin var mı?'' Hz Musa: ''Ya...
Türk tarihi

Türklere neden bu ismin verildiğini güzel bir hikaye anlatır. Zülkarneyn ile Türkler arasında geçen bir mücadelede sayıları çok azalmış olan Türkler…

Türkmen adını yazılı olarak en erken gördüğümüz yerlerden biri Kaşgarlı Mahmud'un Divanü Lugati-t Türk adlı eseridir. Türklere neden bu ismin...
İslam tarihi

Hz Peygamber’in ”Bana Cebrail geldi, elinde yeşil bir yaprak vardı. Üzerinde

Hz Peygamber'in ''Bana Cebrail geldi, elinde yeşil bir yaprak vardı. Üzerinde Ali b. Ebi Talib'i sevmenin, mahlukat için bir borç...
Osmanlı tarihi

Baltacı Mehmet Paşa, bu başarızlığı yüzünden Başvezirlikten azledilmiş, sonra da tutuklanmıştı. Onu tutuklu iken ziyarete gelen bir yakını, saçı-sakalı birbirine karışmış görünce;

Osmanlı Devleti Başveziri Baltacı Mehmet Paşa, Ruslar'la 1771 yılında yapılan Prut Savaşı'nın Başkomutanı idi. Çar'ın ordusuna yaptığı kuşatmayı kaldırmış ve...
Osmanlı tarihi

Tarihçiler Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın 2. Viyana kuşatmasında yaptığı 5 büyük hata olarak şunları gösterirler:

Tarihçiler Merzifonlu'nun hataları olarak şunları gösterirler: 1- Şehrin zorla alınma ihtimali varken, yağma olmaması ve Viyana'nın tahrip edilmemesi için kuşatmayı...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Allah kimin borcunu Kıyamette ödeyecek

Borç kıyamette borçludan öldüğü zaman mutlaka tahsil edilecektir. Ancak üç hal üzere ölenler müstesna: 1- Fakir bir adam sırf Allah...
Türk tarihi

Pers İmparatoru Kyros’un hilesine rağmen Tomris savaşı nasıl kazandı? Kroises’un önceden kendisine verdiği öğüdü tutarak İskitleri kandırmak için bir miktar askerini bolca yemek ve şarapla bırakıp asıl savaşçı gücüyle…

Kyros, Pers ileri gelenleriyle durumu görüşür ve Lidyalı Kroisos'un önerisi üzerine İskitlerin ülkesine girmeye karar verir. Tomris kendi yaptığı uygun...
Dini Hikayeler

Rabiatül Adeviye Hazretleri, bu ümmetin kadın evliyalarındandır. Bir gün bu mübarek hatunun evine hırsız girer. Çaldığı eşyaları eline her aldığı zaman kapı kaybolmakta, elinden eşyaları yere bıraktığı zaman da kapı görünmemektedir. Nihayet gaibten bir ses, şöyle der:

Rabiatül Adeviye Hazretleri, bu ümmetin kadın evliyalarındandır. Bir gün bu mübarek hatunun evine hırsız girer. O sırada kendisi uyumaktadır. Hırsız...
İslam tarihi

Allah Teala kıyamet gününde fakirleri çağırıp diyecek ki:

Hak Teala kıyamet gününde fakirleri çağırıp diyecek ki: -Ey kullarım! Ben dünyada size mal vermedim. Sizi fakir kimselerden ettim. Bu...
Osmanlı tarihi

Bağdat’ı İşgal eden Şah Abbas’ın işkenceleri

En ağır işkencelere ise Bekir Paşa maruz kalmıştı. Demirden bir kafes içine konulan Bekir Paşa, yedi gün yedi gece uyutulmayıp...
Osmanlı tarihi

Sultan Bayezid, rüşvet aldıklarını öğrendiği seksene yakın kadıyı Bursa’ya getirtip bir eve kapattırdıktan sonra hepsini ateşe verilip diri diri yakılmasını emreder. Bunu duyan vezir Ali Paşa…

Sultan Bayezid, rüşvet aldıklarını öğrendiği seksene yakın kadıyı Bursa'ya getirtip bir eve kapattırdıktan sonra hepsini ateşe verilip diri diri yakılmasını...
İslam tarihi

Ebu Cehil, Safa Tepesi’nin yanında, Resulullah’ın karşısına çıkıp O’na eziyet etmiş, küfretmiş ve dinini kötüleyerek hoşuna gitmeyen hareketlerde bulunmuştu. Ebu Cehil’in bu yaptıkları, Hz. Hamza’ya anlatıldı. Bunun üzerine Hz. Hamza,

Yunus b. Bükeyr, Muhammed b. İshak'ın şöyle dediğini rivayet eder: Bana, Eslem Kabilesi'nden hafızası sağlam bir adam şunu haber verdi:...
İslam tarihi

Hüseyin (r.a) bir adamın kendisi hakkında hoşlanmadığı şeyler konuştuğunu öğrendi. Bunun üzerine taze hurmalarla dolu bir tepsi hazırlayıp, bizzat kendisi adama getirdi. Adam kapıyı açınca Hz Hüseyin’i elinde taze hurmalarla dolu tepsiyle görünce, hayret edip:

Hüseyin (r.a) bir adamın kendisi hakkında hoşlanmadığı şeyler konuştuğunu öğrendi. Bunun üzerine taze hurmalarla dolu bir tepsi hazırlayıp, bizzat kendisi...
İslam tarihi

Makamı çok yüce bir divane vardı. Hz Hızır ona sordu: Ey kamil adam! Dostum olmak ister misin? Meczup cevap verdi: Senden bana bir fayda gelmez. Çünkü sen…

Makamı çok yüce bir divane vardı. Hz Hızır ona sordu: Ey kamil adam! Dostum olmak ister misin? Meczup cevap verdi:...
Hun Tarihi

Mete Han babasını ıslık okuyla nasıl öldürdü?

Ordunun sorumluluğunu üstlenen Mete, Hun sarayında üstü örtülü otorite ve hakimiyet tesis etmeye başladı. Rütbeli ve rütbesiz askerlerin de tam...
İslam tarihi

Firavun bütün büyücüleri çağırttı. Hz. Musa’nın asasıyla mücadele edebilecek çareler istedi. O zamanın en büyük iki büyücüsüne görev verildi. Onlar da çare bulmak üzere ölü babalarının mezarına giderek ondan yardım istediler. Babaları rüyalarında şöyle dedi:

Firavun bütün büyücüleri çağırttı. Musa'nın asasıyla mücadele edebilecek çareler istedi. O zamanın en büyük iki büyücüsüne görev verildi. Onlar da...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

Abdulkadir Geylani Hz. – Dininiz 4 şey yüzünden gider, bunlar şunlardır:

Dininiz dört şey yüzünden gider: 1- Bildiklerinizi hayata geçirmezseniz. 2- Hakkında...
x