Hasan Sabbah oğlunu neden öldürdü? Hasan Sabbah nasıl öldü? - Dtarihi
Selçuklu tarihiHasan Sabbah oğlunu neden öldürdü? Hasan Sabbah nasıl öldü?

Hasan Sabbah oğlunu neden öldürdü? Hasan Sabbah nasıl öldü?

-

Sabbah, hastalandığı zaman tahta iyi bir liderin geçmesi gerektiğini düşünerek bunun üzerine kafa yormuştur. Sabbah, yaklaşık yirmi yıl boyunca Lemeser şehrinin kumandanlığını yapmış olan sadık dostu ve adamı Buzurg-Umid’i kendi tahtına aday olarak düşünmüştür. Daha sonra bu kararını kesinleştiren Hasan Sabbah, Buzurg Umid’i, Ardistanlı Dihdar Ebu Ali’yi, Kasranlı Adem’in oğlu Hasan’ı ve tüm ordularının komutanı Kiya Ebu Cafer’i de alarak bir toplantı düzenlemiş ve bu toplantıda Buzurg Umid’i, kendi yerine halife tayin etmiştir.

Öyke ki İslam dinine göre yasak olan alkol alma konusu, Hasan Sabbah’ın hüküm sürdüğü yerde de devam etmiştir. Sabbah, mesela 35 yıl boyunca cennet ismi verilen yerde dahi şarap içirtmemiş ve şerbetleri insanlara sunmuştur. Hatta bir rivayete göre oğullarından bir tanesini sırf şarap içti diye idam bile ettirmişti. Sabbah böylesine bir hayat yaşamış 23 Mayıs 1124 yılında hayata gözlerini yummuştur.

Sabbah’ın ölümü adeta tüm çevre şehirler ve ülkelerde yankılanmış ve sanki Haşhaşi tarikatı temelden çökmüş gibi bir izlenim doğmuştur. Nitekim Sabbah’ın saldığı korku öylesine derindir ki onun ölümüyle Sabbah’tan korkan herkes kafasını kumdan çıkartmıştır. Bu durum Haşhaşilerin yeni lideri Buzurg Umid’i oldukça rahatsız etmiştir ve her şeyin Hasan Sabbah ile toprağa gömülmediğini ispatlamak için ezeli düşmanları Selçuklular üzerinde baskılar kurmaya çalışmıştır.

Gizli Örgütler ve Tarikatlar

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Allah kimin borcunu Kıyamette ödeyecek

Borç kıyamette borçludan öldüğü zaman mutlaka tahsil edilecektir. Ancak üç hal üzere ölenler müstesna: 1- Fakir bir adam sırf Allah...
Selçuklu tarihi

Selçuk Bey ve maiyeti nasıl Müslüman oldu?

Türklerin dini inancı ile İslamiyet arasında tek tanrıya tapma, ahiret inancı vs. gibi önemli benzerlikler vardır. Bu benzerliklerin yanında Selçuk...
İslam tarihi

Hz İsa yeryüzüne inecek mi? Bu konuda iki görüş var, gelmeyecek diyenler, gelecek diyenler var. Ama geleceğine dair birçok hadis var. Bunları ne yapacağız?

Yüce Allah bu durumu şu sözüyle haber vermektedir: ”Kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki, ölümünden sonra İsa’ya inanmış olmasın.” (en-Nisa 159)....
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav)’in Hz Aişe’nin gıybetine cevabı

Rivayete göre kısa boylu bir kadın bazı sorular sormak için Peygamber Efendimiz'in yanına gelmişti. Çıkıp gittiğinde Hz Aişe: ''Boyu ne...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”Hazen kuyusundan Allah’a sığının!” Dediler ki: Hazen kuyusu nedir?” Cevap verdi: ”O, cehennemin günde yüz kere (Allah’a) sığındığı bir vadidir.” ”Peki o vadiye kimler girecek?”

Ebu Hureyre (ra)'dan: ''Hazen kuyusundan Allah'a sığının!'' Dediler ki: Hazen kuyusu nedir?'' Cevap verdi: ''O, cehennemin günde yüz kere (Allah'a)...
İslam tarihi

Hz Ömer Halife olduğu zaman, etraftan insanlar gelip, ”Halife kimdir?” diye sorarlar, ”Koyunlar kurtlarla…

Bir gün Resü-i Ekrem (sav) meclisinde Hz Ömer oturuyordu. Fahr-i Alem kendisine şöyle buyurdu: -Ey Ömer! Adalet nurunu Ömer'e ver...
Osmanlı tarihi

Bağdat’ın kapısındaki Genç Osman, Padişah Genç Osman mıdır?

Bağdat'ın kapısındaki Genç Osman kimdir? Padişah Genç Osman olmadığı kesin... Dediğiniz gibi. Burada bir şeyi mutlaka söylemem lazım. Sultan 2....
Timur tarihi

Timur nasıl topal kaldı? – Nüanslara girmeden söylersek, Timur’un aksaklığı ile ilgili iki temel rivayet var. Bunların ilki onun gençliğinde koyun

Nüanslara girmeden söylersek, Timur'un aksaklığı ile ilgili iki temel rivayet var. Bunların ilki onun gençliğinde koyun çalarken kolundan ve dizinden...
İslam tarihi

Kuran’da Adn Cennetine gireceklerin özellikleri…

Onlar ki, Allah’ın ahdini yerine getirirler ve antlaşmayı bozmazlar. Ve onlar ki, Allah’ın riayet edilmesini emrettiği şeye riayet ederler ve Rablerine...
Selçuklu tarihi

Hasan Sabbah’ın küçükken asi ve inatçı bir yapısı vardı, hatta bir hikayeye göre Hasan Sabbah küçük yaşlardayken Şatt-ül-Arab nehri kıyısına babası ile birlikte gitmişlerdi. Hasan kumdan kale yapmaya çalışıyordu fakat…

Hasan daha küçükken asi ve inatçı bir yapısı vardı, hatta bir hikayeye göre Hasan Sabbah küçük yaşlardayken Şatt'ül-Arab nehri kıyısına...
İslam tarihi

İmam Gazali: Rivayete göre Zekeriya adında bir zahid, ölüm hastalığına yakalanmıştı. Eceli yaklaşınca bir arkadaşı yanına geldi ve ”Lailahe illallah, Muhammedün Resulullah” demesini istedi. Zahid bu sözleri söylemek istemedi. Arkadaşı ikinci kez teklif etti, zahid yine yüz çevirdi…

Rivayete göre Zekeriya adında bir zahid, ölüm hastalığına yakalanmıştı. Eceli yaklaşınca bir arkadaşı yanına geldi ve ''Lailahe illallah, Muhammedün Resulullah''...
Moğol tarihi

Cengiz Han’ın savaş dehası komutanı Sabatay (Subutay) Avrupa’yı neden istila etmekten vazgeçti? – Ancak Viyana’dan binlerce kilometre uzaktaki bir kişinin…

Rusya'yı ele geçiren Moğollar, 1242 yılında Avrupa kapılarındaydı. Bir Hristiyan ordusunu Polonya'da, diğerini Macaristan'da yok ettiler. Öncüleri Viyana ve Adriyatik...
Timur tarihi

Çelebi Sultan Mehmet, babasının öcünü Timur’dan alıp onları kıra kıra ta Tokat Kalesi’ne kadar sürdü. Timur Tokat Kalesi’ne girip

Padişahlık Yıldırım Bayazıt Hanoğlu Çelebi Sultan Mehmet'e kısmet oldu. Derhal 70.000 askerle Timur'un arkasından ılgar edip Amasya civarında yetişerek bir...
Osmanlı tarihi

Şah İsmail beslediği domuza neden Bayezid adını verdi? Sultan Bayezid’in bu yeni Safevi öğretisinin imparatorluğunda yayılmasına tahammül etmesi mümkün değildi. Aniden Anadolu’da bu sapkın öğretiye mürid olduklarından

Uzun Hasan'ın soyundan gelen Türkmen hükümdarların son gücünü, zaferle çıktığı Nahcivan (1501) ve Hemedan (1502) muharebelerinde kıran bu talihli fatih...
İslam tarihi

Ölmek üzere olan kişide görülen bazı kötü haller vardır. Bunlar da şöyle sıralanmıştır:

Ölecek insanın ölüm zamanı gelince, Hz. Azrail'in yardımcıları kişinin ruhunu boğazına kadar çekerler. En son hamleyi yapması için işi o...
Osmanlı tarihi

Padişah III.Murat için oynadığı oyunu bitirdikten sonra kendisine bahşiş verileceği sırada maskara, şöyle der: ”Bugün altın istemiyorum padişahım. Onun yerine yüz değnek vurulsun.” III.Murat, bu isteği…

Padişah III.Murat için oynadığı oyunu bitirdikten sonra kendisine bahşiş verileceği sırada maskara, şöyle der: ''Bugün altın istemiyorum padişahım. Onun yerine...
İslam tarihi

Cebrail (as) Firavun’un ölmek üzereyken ağzını neden çamurla doldurdu?

''Yüce Allah, Firavun'u (Kızıldeniz'de) boğunca Firavun parmağıyla işaret edip sesini yükselterek: -'İsrailoğulları'nın kendisine iman ettiği (ilahtan) başka bir ilah olmadığına...
İslam tarihi

Hz Nuh ile birlikte gemiye kaç kişi bindi?

Alimler, gemide Hz Nuh'la birlikte bulunan mü'min kimselerin sayısı hakkında ihtilaf etmişlerdir. 1- Abdullah bin Abbas'a göre onlar, 80 kişiydiler....
Türk tarihi

Türklere neden bu ismin verildiğini güzel bir hikaye anlatır. Zülkarneyn ile Türkler arasında geçen bir mücadelede sayıları çok azalmış olan Türkler…

Türkmen adını yazılı olarak en erken gördüğümüz yerlerden biri Kaşgarlı Mahmud'un Divanü Lugati-t Türk adlı eseridir. Türklere neden bu ismin...
Dünya tarihi

Masonların kökeni nereye dayanıyor?

Masonluğun köklerini, eski Yunan Mitolojisinden Türki Şamanlara, oradan Eski Mısır'a kadar dayandırmak, bir bakıma mümkün olabilir. Masonik kaynaklar ise tarihlerini...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

x