Dtarihi Hun Tarihi arşivleri - Dtarihi

Tanrı’nın Kırbacı Attila’yı kim öldürdü ve nasıl öldü?

Atilla’nın doğum tarihi, yeri, gençlik yılları ve yetişmesi hakkında malumat bulunmamaktadır. Yalnız isminden dolayı Hunlar’ın İtil (itil) Nehri kıyılarında bulunduğu zamanlarda dünyaya geldiği (390-395 yılları), babası Muncuk ile onun ölümünden sonra amcası...
Posted On 24 Oca 2022
, By

Çinlilerin Mete’den kurtulmak için planı neydi?

İmparator, kuşatılmanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Başka bir ifade ile söylememiz gerekirse, o kuşatmadan ancak üç yıl sonra kendine gelebildi. Daha doğrusu imparator, kendisi için büyük bir huzursuzluk kaynağı olan Mete ve Hun meselesini üç yıl sonra ele alabildi. O...
Posted On 07 Haz 2021
, By

Attila’ya Tanrı diyen Romalı şairi Attila neden ateşe atılma emri verdi?

İmparatorların korkulu rüyası Avrupa Hun hükümdarı Attila, Alpleri aşarak, Kuzey İtalya’nın o yeşil ve sulak vadilerinde at koşturuyor, karşısına çıkan Romalı askerleri çizmenin ucuna doğru sürüyordu. Romalılar ‘‘Tanrı’nın Kılıcı” geldi diye kaçacak...
Posted On 24 Kas 2020
, By

Attila’nın elinde efsanevi savaş tanrısı Ares’in kılıcı var mıydı?

O kılıç bir efsanedir… Attila, 2. Dünya Savaşı’na kadar Avrupa’da kötü anlamda da olsa, hakkında herhalde en fazla eser yazılan bir şahsiyettir. Öcü gibi gösterilir. Ancak birkaç sene evvel Attila’nın Liderlik Sırları diye kitap yazıldı. Tabii Avrupalılar...
Posted On 27 Nis 2020
, By

Attila hakkında uydurulan efsaneler – Ahmet Taşağıl

Attila ile ilgili efsaneler de var değil mi? Attila’yla ilgili çok fazla söylenti var. Üç tane tabutu vardı; cenazesine katılan herkes öldürüldü, mezarı bulundu gibi şeyler… Lakin bunlar da gerçek değiller. Keza ‘Ares’in kılıcı ondaydı’ iddiası da...
Posted On 30 Kas 2019
, By

Attila nasıl öldü? – Ahmet Taşağıl

Attila nasıl öldü? Ben zehirlenerek öldürüldüğü kanısındayım. Yerleşiklerin iyi zehir yapma özellikleri vardır. Etkisini hemen göstermeyebilir. Tarihte bu tür suikastlar çoktur. Türklerin Serüveni – Metehan’dan Attila’ya Fatih’te...
Posted On 24 Kas 2019
, By

Papa, Attila’ya nasıl yalvardı? – Ahmet Taşağıl

Mesela Campus Mauriacus Savaşı’ndan bir yıl sonra, yani 452’de Attila, Roma kapılarına dayanıyor. Karşısında durabilecek hiçbir askeri güç yoktur artık. Romalılar korkuyor ve çare olarak Papa’yı gönderiyorlar. Dönemin Papa’sı Attila’ya yalvararak ve...
Posted On 10 Kas 2019
, By

Attila’nın Dünya’yı hakimiyeti altına almak için 7 büyük gayesi şu idi:

Attila’nın büyük gayesi şu idi: 1- Hunların Asyalı Şubelerini itaat altına almak, 2- Volgadan Tuna’ya kadar yerleşik muhtelif Hun kabilelerini ve İspanya’da, Gol’da, İtalya’da bulunan Hun askeri kıtalarını bir amirin idaresi altında toplamak, 3- Bu...
Posted On 02 Kas 2019
, By

Attila’nın Roma İmparatorluğunu yıkmak için korkunç planı neydi?

Galip gelme gurur ve inancıyla titreyen, bu belirgin ve haşin sesi hiçbir zaman işitmemişlerdi. Attila, onların taleplerini, tekliflerini dinlemek bile istemedi. Ret ve tereddüt kabul etmeyen bir amir sıfatıyla göğüslenecek kati emirlerdi. Attila’nın tekliflerinin pazarlığa...
Posted On 01 Kas 2019
, By

Attila Han’ın Çocukluğu

Roma diplomasisi, yabancılara karşı eski nüfuzunu koruyarak hükümdarlarını kendisine çekme arzusunu takip ediyordu. Propagandasını tamamlamak için de onlardan rehine almayı, yabancı hükümdarların himayesinde casuslar yerleştirmeyi ve şüpheli gördüğü müttefiklerin ailelerini...
Posted On 28 Eki 2019
, By

Hunların ücret karşılığında Roma’ya yardım etmesi ve savaş taktikleri

Kaderin cilveleri, sonunda onları Roma’nın müttefiki kılmıştı. Hunlar, çok defalar, Roma Kayzerleri hesabına, Roma İmparatorluğunu tehdit eden yabancı milletlere karşı silaha sarılmışlardı; yardımları Roma generalleri tarafından yeterince takdir olunurdu. Ok atmakta, uzun...
Posted On 28 Eki 2019
, By

Marcel Brion: Çinliler, Çin Seddini niçin yaptı?

Çinliler, imparatorluğun kuvvet ve dayanıklılığıyla Hunların baskı ve şiddeti arasında bir engel olmak üzere Çin Seddini, bu büyük duvarı inşa etmişlerdi. Dalgaları aşan, ırmakları atlayan vadileri kapatan bu set, Hunları Batı’ya atıyordu. O tarafta boş ve geniş, önü sonsuz...
Posted On 28 Eki 2019
, By

Attila döneminde Kutsal Kılıç nasıl bulundu?

Kutsal kılıç, Hunların ilk atası ve Hun hanedanının banisi, kimsenin bilmediği bir yere atmış ve saklamıştı. Bu kılıcı keşfedecek Hun Kralı, en parlak bir servete erişecek, milletini şanlı bir mevkiye çıkaracaktı. Hun milletinin gönlünde bu kanaat asırdan beri kökleşmişti. Bu...
Posted On 28 Eki 2019
, By

Eski Türklerde kadın doğurduğu zaman söylenen söz

Eski Türklerde bir kadın doğurduğu zaman şöyle sorulurmuş: Tilkü mü togdı azu böri mü? Yani; “Tilki mi doğdu, yoksa kurt mu?” Dîvânu Lugati’t-Türk. Türk milleti, kızını tilki gibi kurnaz; erkeğini kurt gibi güçlü ve yiğit görürmüş.
Posted On 18 Tem 2018
, By

Türklerin bağımsızlığını savunan Çiçi Yabgu’yu Çinliler nasıl öldürdü? Çiçi Kağan,yanında bulunan 1.500 savaşçısıyla teslim olmayıp savaşmaya

Hunların zayıfladığı bir dönemde,Hun Türklerinin bir bölümünün idaresini elinde bulunduran Tanhu(Başbuğ) Ho-han yeh (M.Ö.58-31) ve bazı beyler Çin idaresi altına girmek istemişti.Bunun üzerine, ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen temsilcilerle bir kurultay düzenlendi.Bu...
Posted On 18 Tem 2018
, By

Bizans Başvekili Krizafios imparatorun emri ile Atilla’ya bir suikast düzenlemişsede,bunda başarıya ulaşamamıştı.Atilla, kalleşçe oynanan bu oyuna kızmış ve aşağıdaki mektubu Bizans imparatoruna göndermişti:

Bizans Başvekili Krizafios imparatorun emri ile Atilla’ya bir suikast düzenlemişsede,bunda başarıya ulaşamamıştı.Atilla, kalleşçe oynanan bu oyuna kızmış ve aşağıdaki mektubu Bizans imparatoruna göndermişti: _”Sana gönderdiğim elçilerle Krizafios’un başını gönder.Aksi halde ben...
Posted On 18 Tem 2018
, By

451 yılında Roma orduları ile yapılan Katalanum savaşından önce Attila askerlerine şöyle hitap etti:

451 yılında Roma orduları ile yapılan Katalanum savaşından önce Attila askerlerine şöyle hitap etti: ”Bu kadar kavim üzerine kazandığımız zaferlerden sonra sizi gayrete getirmeyi uygun bulmam.Çünkü bu ancak acemi komutanlara,tecrübesiz orduya karşı söylenir.Bir erkek için,elinde...
Posted On 18 Tem 2018
, By

Attila’nın mezarı neden bilinmiyor?

Tarihi kaynaklarda(Jordanes) Attila’nın cenaze merasimi şöyle anlatılmıştır: –“Ordugahın ortasındaki ipek çadırın içerisinde Atilla’nın naaşı duruyordu.Bunun etrafında Hun askerlerinden seçilmiş suvariler savaş oyunu oynuyorlardı.Erkekler geleneklerine uygun ola...
Posted On 18 Tem 2018
, By

Attila’nın İmparator Macianus’a cevabı

Attila,Katalanum savaşından evvel Bizans’a bir elçilik heyeti göndererek yıllık vergisini istedi.İmparator Macianus Atilla’ya şu cevabı gönderdi: _”Ben altını dostlarıma veririm,başkalarına vereceğim sadece demirdir”. Buna kızan Atilla bir yandan savaş hazırlığı yapıyor ve bir...
Posted On 18 Tem 2018
, By

Atilla’nın komutasındaki Hun Ordusu ile Roma Ordusu, 451 yılında Katalanum(Katalon) savaşında karşı karşıya geldiler. Savaştan bir gece önce Attila, bir koyun kestirip kemiklerini ateşe attı.Şaman İddar da devamlı dua okuyordu.Atilla, Şaman İddar’a:

Atilla’nın komutasındaki Hun Ordusu ile Roma Ordusu, 451 yılında Katalanum(Katalon) savaşında karşı karşıya geldiler. Savaştan bir gece önce Attila, bir koyun kestirip kemiklerini ateşe attı.Şaman İddar da devamlı dua okuyordu.Atilla, Şaman İddar’a: –“Söyle bakalım, yarınki...
Posted On 17 Tem 2018
, By

Romanın Hunlar eline geçeceği korkusuyla papa Leo’nun başkanlığında bir heyet barış görüşmesi talep etti. Atilla’nın Po ırmağı kenarındaki kararğahında gerçekleşen bu görüşmede Romalı soylular kendilerini gösterişli bir biçimde tanıtınca Atilla:

452′de İtalya üzerine yürüyen Attila Akuileia,Patavium,Verona,Brixia,Mediolanum(Milona) gibikentleri ele geçirdi.Romanın Hunlar eline geçeceği korkusuyla papa Leo’nun başkanlığında bir heyet barış görüşmesi talep etti. Atilla’nın Po ırmağı kenarındaki kararğahında gerçekleşen bu...
Posted On 17 Tem 2018
, By

Attila Roma üzerine yürümek istiyordu. Attila 15 yıl önce Prenses Honoria’nın kendisine gönderdiği nişan yüksüğünü bahane edip, aşağıdaki mektubu Roma İmparatoruna yazdı:

Attila Roma üzerine yürümek istiyordu. Attila 15 yıl önce Prenses Honoria’nın kendisine gönderdiği nişan yüksüğünü bahane edip, aşağıdaki mektubu Roma İmparatoruna yazdı: _”Kayser Valentinianus’a selam,Nişanlım ve kardeşin Honoria’yı hapsetmiş olduğunu haber aldım. Yoksa, onun...
Posted On 17 Tem 2018
, By
x