Hunların ücret karşılığında Roma'ya yardım etmesi ve savaş taktikleri - Dtarihi
Hun TarihiHunların ücret karşılığında Roma'ya yardım etmesi ve savaş taktikleri

Hunların ücret karşılığında Roma’ya yardım etmesi ve savaş taktikleri

-

Kaderin cilveleri, sonunda onları Roma’nın müttefiki kılmıştı. Hunlar, çok defalar, Roma Kayzerleri hesabına, Roma İmparatorluğunu tehdit eden yabancı milletlere karşı silaha sarılmışlardı; yardımları Roma generalleri tarafından yeterince takdir olunurdu. Ok atmakta, uzun kayışlarla (kement) düşmanı felce uğratmaktaki becerileri pek çok methedilirdi. At sırtında dörtnala koşarken, birdenbire gözden kaybolurlardı. Bu suretle Hunların kaçtığı zannedilirdi. Fakat derhal dönerek düşmanlarını oklar ile perişan eder ve gene çabuk rica ediyormuş gibi bir hileye başvururlardı.

   

Onları çocukluktan itibaren bu savaş usulüne alıştırırlardı. Hatta daha pek küçükken, ata binmek için, koyunları üzerinde deneyim yaptırırlardı; küçücük oklarla kuşlara ve farelere nişan atmaya alıştırırlardı. Hunların kahramanca olayı ve maceraları Çin tarihlerini doldurmuştu. Çin’de birbirini takip eden hanedanların şan ve şöhret tarihinde Hunlar büyük roller oynamışlardı. Nitekim Çin tarihinde bu müthiş kavim kısa, gizemli ve fakat korkunç bir surette ara sıra baş gösteriyor.

İşte Roma, buradaki Hunları bir ücret karşılığında ittifakına almış ve (Radagez)’i kahır ve mahv etmek üzere kullanmıştı.

Attila Han’ın Liderlik Sırları – Marcel Brion

   

Son İçerikler

Osmanlı elçisi olarak Fransa Kralı’na gönderilen İncili Çavuş’un elbisesinin bazı yerlerinde yama varmış. Kral kıyafetinden dolayı yargıladığı İncili Çavuş’a ”Bana senden başka...

Osmanlı elçisi olarak Fransa Kralı'na gönderilen İncili Çavuş'un elbisesinin bazı yerlerinde yama varmış. Kral kıyafetinden dolayı yargıladığı İncili Çavuş'a ''Bana senden...

Malının zekatını vermeyen Salebe’nin hikayesi – Sâlebe’nin gaflet ve cehâleti, bu yaptıklarıyla da kalmadı. Kendisine zekât toplamak için gelen memurlara: “–Bu sizin yaptığınız...

Yine önceleri “mescid kuşu” diye anılan, fakat kendisine takdir edilen az nîmete kanaat etmeyip hırsla fazlasını isteyen, servete kavuştuğunda ise isyâna...

Yavuz Sultan Selim’in bilinmeyen niyeti – Hindistan’ı nasıl feth edecekti?

Onun Hindistan'ı nda feth etmek niyetinde olduğu rivayet edilir. Esasen Portekizlilerin Hind denizine hakim olmaya ve İslam'ın mukaddes şehirlerini...

Yıldırım Bayezid Ankara Savaşında nasıl esir edildi? Gayretinden koşumu eksik bir taya binip dalkılıç Timur askeri içine girip öyle kılıç çaldı ki…

Yıldırım Bayazıt Han, İstanbul'un yarısını fethedip Edirne'ye yöneldi. 1399-1400 yıllarında İran'da Timurleng ortaya çıkıp 37 padişahı yanında yanında yürütüp...

Hz Muhammed – Üzüntü ve kederle karşılaşınca söylenecek sözler

Biriniz bir üzüntü ve kederle karşı karşıya kalırsa şöyle desin: ''Allah. Allah benim rabbimdir. O'na hiçbir şeyi ortak koşmam....

18 Mart 1915 günü. İngiliz donanması en büyük savaş gemileriyle Çanakkale Boğazı’nı geçmek için zorluyor, yoğun topçu ateşi ile…

18 Mart 1915 günü. İngiliz donanması en büyük savaş gemileriyle Çanakkale Boğazı'nı geçmek için zorluyor, yoğun topçu ateşi ile...

Mutlaka Okumalısınız

Hz Muhammed (sav) – Cennet ehlinin çoğunluğu kim olacak?

Cennete götürüldüğümde, mü'minlerin çocukları ile fakirlerin cennet çoğunluğunu teşkil...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor