Dtarihi Hürrem Sultan kimdir? - Dtarihi

Hürrem Sultan kimdir?

Paylaş

Loading

Hürrem ismi Farsçadır; sevinçli, şen, neşeli, ferah ve güler yüzlü gibi anlamlar taşır. Kendisinin bugünkü Ukrayna’dan getirildiği ve cariye olarak hareme girdiği dışında çok kesin bilgiler yoktur. Fakat onun Ukrayna’da Rogatin denilen bölgede yaşayan fakir bir Katolik papazın kızı olduğu, Kırım Tatarlarının yaptıkları bir akın sırasında esir alındığı 14-15 yaşlarında Hafsa Sultan’a veya İbrahim Paşa tarafından Sultan Süleyman’ın haremine hediye edildiği rivayet edilir.

Benim kanaatime göre Sultan Süleyman ile tanıştırılması 1520-21 arasında olmalıdır ve Sultan Süleyman’ın tahta çıktığı dönemde vuku bulmuştur, bunda da yukarıda temas ettiğim gibi Belgrad seferi sırasında Sultan Süleyman’ın iki oğlunu ve kızını hastalığa kurban vermesi, annesi Hafsa Sultan’ın oğluna yeni erkek erkek evlat verebilecek cariyeleri tespit ve hazırlama telaşının etkisi vardır.

Gerçek adı, memleketi konusunda pek çok rivayet var değil mi?

Şimdi tabii gerçek ismi ile ilgili rivayetleri bir tarafa bıraksak bile Hürrem Sultan’ın Leh kraliyet ailesi ile mektuplaşmalarından hareketle, gerçekte onun bu dönemlerde Lehistan krallığının sınırları içindeki bir bölgeye -ki buraya Rogatin olarak ifade edenler vardır- mensup olduğu yolundaki kanaatler kuvvetlenir. Bunun Hürrem Sultan’ın menşei konusundaki bilgilere önemli bir katkı sağladığını ifade etmeliyim.

Feridun M. Emecen


Paylaş
About the Author

Leave a Reply

*

x