Hürrem Sultan Osmanlı sarayına nasıl getirilmiştir? - Dtarihi
Osmanlı tarihiHürrem Sultan Osmanlı sarayına nasıl getirilmiştir?

Hürrem Sultan Osmanlı sarayına nasıl getirilmiştir?

-

Hürrem ismi Farsçadır; sevinçli, şen, neşeli, ferah ve güler yüzlü gibi anlamlar taşır. Kendisinin bugünkü Ukrayna’dan getirildiği ve cariye olarak hareme girdiği dışında çok kesin bilgiler yoktur. Fakat onun Ukrayna’da Rogatin denilen bölgede yaşayan fakir bir Katolik papazın kızı olduğu, Kırım Tatarlarının yaptıkları bir akın sırasında esir alındığı 14-15 yaşlarında Hafsa Sultan’a veya İbrahim Paşa tarafından Sultan Süleyman’ın haremine hediye edildiği rivayet edilir.

Benim kanaatime göre Sultan Süleyman ile tanıştırılması 1520-21 arasında olmalıdır ve Sultan Süleyman’ın tahta çıktığı dönemde vuku bulmuştur, bunda da yukarıda temas ettiğim gibi Belgrad seferi sırasında Sultan Süleyman’ın iki oğlunu ve kızını hastalığa kurban vermesi, annesi Hafsa Sultan’ın oğluna yeni erkek erkek evlat verebilecek cariyeleri tespit ve hazırlama telaşının etkisi vardır.

Gerçek adı, memleketi konusunda pek çok rivayet var değil mi?

Şimdi tabii gerçek ismi ile ilgili rivayetleri bir tarafa bıraksak bile Hürrem Sultan’ın Leh kraliyet ailesi ile mektuplaşmalarından hareketle, gerçekte onun bu dönemlerde Lehistan krallığının sınırları içindeki bir bölgeye -ki buraya Rogatin olarak ifade edenler vardır- mensup olduğu yolundaki kanaatler kuvvetlenir. Bunun Hürrem Sultan’ın menşei konusundaki bilgilere önemli bir katkı sağladığını ifade etmeliyim.

Feridun M. Emecen

Osmanlı tarihi

Halk, padişah Birinci Mustafa’yı kılıç kuşanma alayında görebilecekti. Eyüp’te iskeleye çıktıktan sonra türbe yolunda halka dağıtması için padişahın ceplerine altın dolduruldu ancak henüz iskeleye çıkmadan cebindeki altınları denize attı. İskeleye gelindiğinde ise

Halk, padişah Birinci Mustafa'yı kılıç kuşanma alayında görebilecekti. Padişahın taht merasimi için tüm hazırlıklar yapıldı. Padişahın taht merasimi için tüm...
Osmanlı tarihi

4. Mehmed ve Cinci Hoca’nın akçeleri – Meşhur Cellat Kara Ali’ye teslim edilip işkence gören Cinci Hoca gizlediği paraların yerlerini…

Dördüncü Mehmed cülusundan bir hafta sonra 16 Ağustos 1648'de Eyüp Sultan'a giderek kılıç kuşandı. Ağustos'un 18'inci günü, Kapıkulu askerlerine adet...
Osmanlı tarihi

Öküz Mehmet Paşa’nın çadırında çok sayıda insanın olduğu bir zamanda bir öküzün içeri bakıp böğürdüğü görülmüş. Orada bulunanlar bu tablo karşısında gülünce Paşa, şöyle demiş:

Osmanlı tarihinin en renkli simalarından biri de Mehmet Paşa'dır. Onu çekemeyenler tarafından ''Öküz'' lakabı yaygınlaştırılmıştır. Günün birinde Öküz Mehmet Paşa'nın...
İslam tarihi

Deccal’in fitnesinden birisi de bir bedeviye şöyle demesidir:  ‘Annen ile babanı diriltirsem, Rabbin olduğuma inanır mısın? O da: ‘Evet’ diyecek. Bunun üzerine iki şeytan onun anne ve babasının kılığına girerek ona görünecekler ve şöyle diyecekler: 

Deccal'in fitnesinden birisi de bir bedeviye şöyle demesidir: 'Annen ile babanı diriltirsem, Rabbin olduğuma inanır mısın? O da: 'Evet' diyecek....
İslam tarihi

Hz Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler, o asa, büyük bir yılan haline dönüşmüş ve hızlıca Firavun’a doğru hareket ediyordu. Firavun bu yılanın kendisine doğru geldiğini görünce, ondan korktu ve…

Hz Musa, ailesini alıp (Mısır'a gitmek üzere) yola çıktığında Yüce Allah, Kuran-ı Kerim'de sana anlatmış olduğu ateş, asa ve el...
Selçuklu tarihi

Kılıç Arslan, Çaka Bey’i kılıcıyla neden öldürdü?

Çaka Bey İzmir'e doğru akınların başına geçmiş ve İzmir'i fethederek ilk Türk İzmir Birliğini kurmuştur 1081-1092). İzmir'in ilk Türk beyi...
İslam tarihi

Büyük alimlerden olup sapıtan Bel’am bin Baura – Peygamberlerden birisi Allah’a soruyor: ”Ya Rabbi! Bel’am bin Baur’a bu kadar keramet verdin Sonra kapıdan kovdun. Bunun sebebi ne idi?

Bazı alimler rivayet ederler: Peygamberlerden birisi Cenab-ı Hak'tan soruyor: ''Ya Rabbi! Bel'am bin Baur'a bu kadar kerametler verdin manevi rütbeler...
Timur tarihi

Timur, artık savaşacağı Müslüman devlet kalmayınca, uzun müddet düşünüp hazırlığını yaptığı Çin seferine çıkmadan önce bilgin ve din adamlarını çadırına topladıktan sonra Allah’a şöyle dua etti:

Timur, artık savaşacağı Müslüman devlet kalmayınca, uzun müddet düşünüp hazırlığını yaptığı Çin seferine çıkmadan önce bilgin ve din adamlarını çadırına...
İslam tarihi

Hz Yakub: ”Ecelim yaklaşıp, ruhumu almak istediğinde bana bildirmeni istiyorum” der. Gün gelir, Hz Yakub’un vakti tamamlanır, Ölüm meleği yanına gelir. Hz Yakub…

Zehr-ü Riyad isimli kitapta geçtiğine göre, Hz Yakub ölüm meleğiyle sürekli görüşürdü. Bir gün ölüm meleği Hz Yakub'un yanına gelir....
Osmanlı tarihi

Oruç Reis nasıl esir düşüyor ve nasıl kurtuluyor?

Ailede ilk başta dikkat çeken kişi Oruç Reis olsa gerek... Fırtınalı bir hayatı olmuş. Biraz ondan söz eder misiniz? Gençken...
Türk tarihi

Türklere Türk denilmesinin sebebi ve ilk Türk Yafes’in torunu Tokharma kimdir?

Son araştırmalar ışığında Türk Tarihinin 4-5 bin yıl geriye götürülmesi Türk adının çok eski kaynaklarda aranmasına yol açmıştır. Nitekim Heredot'un...
Osmanlı tarihi

Osmanlı’da bilinen ilk isyan Osman Gazi’ye nasıl yapıldı?

Bilinen ilk isyan, Osman Bey devrinde, amcası Dündar Bey'in isyanıdır diyebiliriz. Ancak bazı tabirleri ayırt etmek lazım. Çünkü bir isyan...
İslam tarihi

Hz Davud’un cehennem hakkındaki sözü

Hz Davud şöyle der: ''Ya Rabbi, daha güneşin sıcağına sabredemezken cehennemin sıcağına nasıl sabredeceğim! Rahmetinin sesine dayanamıyorum; peki ya gazabının...
İslam tarihi

Bir gün bir adam Şuayb Peygamber’e, ”Çok günahlar işledim ama Yüce Allah beni affetti.” dedi. Allah’tan Hz Şuayb’a şöyle bir vahiy geldi:

Bir gün bir adam Şuayb Peygamber'e, ''Çok günahlar işledim ama Yüce Allah beni affetti.'' dedi. Allah'tan Hz Şuayb'a şöyle bir...
İslam tarihi

Halid bin Velid Hz, Yemame Harbi’nde iken başındaki miğferi düşman safına düşürmüş ve canını tehlikeye atarak karşı saflara dalıp miğferini alıp geri dönmüştür. Bu manzarayı görenler…

Halid bin Velid Hz, Yemame Harbi'nde iken başındaki miğferi düşman safına düşürmüş ve canını tehlikeye atarak karşı saflara dalıp miğferini...
Dini Hikayeler

Hz Süleyman saltanat tahtında oturmuş, rüzgarda onu havada götürüyordu. O esnada taht birden sallanmaya, ters dönmeye başladı. Hz Süleyman tahta: ”Düzgün olsana!” deyince, taht dile gelerek:

Hz Süleyman saltanat tahtında oturmuş, rüzgarda onu havada götürüyordu. Ülkesinin üzerinden geçerken insanların ve cinlerin kendisine yaptığı itaate ve boyun...
İslam tarihi

Hz Yahya İblis ile karşılaşır. İblis’in elindeki yularları fark eder ve ona bunların ne olduğunu sorar. İblis: ”Bunlar insanları avladığım nefsi arzulardır” der. Hz Yahya: ”Onlar arasında benim için kullandığın bir şey var mı?

Anlatıldığına göre bir gün Hz Yahya İblis ile karşılaşır. İblis'in elindeki yularları fark eder ve ona bunların ne olduğunu sorar....
Osmanlı tarihi

Muhteşem Süleyman’ın İtalya’ya ulaşmak için çok çaba sarf ettiği söylenir. Peki neden hiç Venedik’e harekat düzenlemedi.

Galiba kastedilen; İtalya değil, Tuna boyu. Önce Budin'i aldık. Yavuz Sultan Selim seferde öldü ve nereye gideceği belli değildi. Bayezid'in...
İslam tarihi

Kimin kabri ateşler içinde olacak? – Rivayete göre, bir adamın hasta bir kız kardeşi vardı. Sürekli ziyarete giderdi. Derken kadın öldü. Adam kız kardeşini kefenleyip kabre koydu. Evine dönerken cüzdanının yanında olmadığını fark etti. Hemen bir arkadaşını çağırarak mezarı açtılar ve cüzdanı buldular. Bu esnada adam arkadaşına:

Rivayete göre, bir adamın hasta bir kız kardeşi vardı. Sürekli ziyarete giderdi. Derken kadın öldü. Adam kız kardeşini kefenleyip kabre...
İslam tarihi

Şam hükümdarı Hz Yahya’yı kafasını kesip neden Şehit etti?

(Alimler,) Hz Yahya'nın öldürülüşü hakkında çeşitli sebepler zikretmişlerdir. 1.Bunların en meşhurlarından birisi şudur: ''O zamanda Dımeşk/Şam'daki hükümdarlardan birisi, mahremlerinden biriyle...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

Attila nasıl öldü? – Ahmet Taşağıl

Attila nasıl öldü? Ben zehirlenerek öldürüldüğü kanısındayım. Yerleşiklerin iyi zehir...
x