Dini Hikayeler

Cüneyd-i Bağdadi’ye göre “sabır nedir?”

İslam tarihi

Lokman Hekim’den nasîhat istediler, o da şöyle nasîhat etti:

Osmanlı tarihi

Her nedense Kanuni Sultan Süleyman bir gün kendi devrini anlatan Koca Baki’ye çok kızmıştı. Şairin fenalığını, ebediyen Bursa’ya sürüldüğünü bildiren ve arkadan da:

İslam tarihi

KUR’ÂN’DA GEÇEN CEHENNEME GİRECEK 25 KİŞİ..!

Osmanlı tarihi

Barbaros Hayreddin Paşa nasıl öldü?

Osmanlı tarihi

Kanuni’nin Fransa Kralı Francois’e yazdığı meşhur bir mektup var. Mektubun ve olayın aslı nedir?

Selçuklu tarihi

Gazneli Mesud’un Selçuklular hakkındaki sözü

Timur tarihi

Ahmed Yesevi’nin ölümünden sonra kerametleri devam etmiştir. Hoca Ahmed, kendisinden iki asır sonra yaşayan Emir Timur’un rüyasına girerek ona

Moğol tarihi

Cengizhan ”Bir İslam alimine: ”İnsanoğlu, döktüğüm kandan dolayı beni lanetle mi anacak? diye sordu.”

Türk tarihi

Türkler İslamiyet’e nasıl girdi? Bir katliam süreciyle Müslüman oldukları öne sürülür?

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) ‘in insanlara nasihatı – Bir günah işlediğin zaman yanında

İslam tarihi

Firavun ve etrafında bulunan kimseler, (bir gün) Yüce Allah’ın, Hz İbrahim’e; zürriyetinden peygamberler ve hükümdarlar çıkaracağına dair vaadi hakkında konuştular. Onlardan biri:

Timur tarihi

Timur’un mezarını açan Ruslar hangi lanetle karşılaştılar? Timur’un mezarı iki defa açıldı. İlki Timur’a hayran olan İran Safevi hükümdarı Nadir Şah, 1740’da mezar taşını İran’a götürürken, taş

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim zamanında, İran Şahı kıymetli mücevherlerle süslü bir sandık hediye gönderiyor Sultan Selim’e Sandık açılıyor.  İçinden çeşit çeşit değerli taşlar, kıymetli atlas, kadife kumaşlar çıkıyor. Fakat bir de pis  bir koku yayılıyor. Dehşet bir koku,

İslam tarihi

Zülkarneyn (as) Yecüc Mecüc’ü nasıl hapsetti? ”Bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki: “Size ondan bir anı okuyacağım.”

İslam tarihi

Allah korkusunu gösteren 7 işaret – Ebu’l Leys es-Semerkandi

İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v) ”Günah ve sevap ne kadar yazılır”

İslam tarihi

Musa aleyhisselâmın eceli yaklaşmıştı. Ey Musa, çoluk çocuğuna vedâ et emri geldi. Musa aleyhisselâm, emre uyarak, çoluk çocuğuna vedâ eyledi. Küçük bir çocuğu vardı. Onu kucağına alıp, kalbine, benden sonra bu küçüğün hâli ne olacak düşüncesi geldi.

Dini Hikayeler

Bir Arife göre Şeytanla savaş nasıl yapılır?

Türk tarihi

Türk boylarının sembol olarak kullandıkları hayvanlar hangileridir?

x