İslam tarihiHz Adem'in yediği yasak ağaç hangi meyveydi?

Hz Adem’in yediği yasak ağaç hangi meyveydi?

-

- Reklam -spot_img

Tefsirciler, Yüce Allah’ın ”Sakın bu ağaca yaklaşmayın” (Bakara 35) buyruğunun anlamı hususunda görüş ayrılığına düşmüşlerdir.

Bazıları, ayette sözü edilen ağacın ”üzüm bağı” olduğunu söylemişlerdir. Bu görüş; Abdullah İbn Abbas, Said İbn Cübeyr, Şa’bi, Ca’de İbn Hübeyre, Muhammed İbn Kays’tan rivayet edilmiştir.

Süddi ise bir rivayette Abdullah İbn Abbas, Abdullah İbn Mesud ile bir grup sahabinin konuyla ilgili olarak şöyle dediğini rivayet etmiştir: ”Yahudiler, bu ağacın, ”buğday ağacı” olduğunu iddia etmişlerdir. Ayrıca bu görüş; Abdullah İbn Abbas, Hasan el-Basri, Vehb İbn Münebbih, Atıyye el Avfi, Ebu Malik, Muharib İbn Disar ile Abdurrahman İbn Ebi Leyla’dan da rivayet edilmiştir.

Vehb der ki: ”O buğdayın tanesi, kaymaktan daha yumuşak ve baldan da daha tatlıydı.

Süfyan es-Servi ise, Ebu Malik’in ”Şu ağaca yaklaşmayın” (Bakara 35) ayetinde sözü edilen ağacın ”hurma ağacı” olduğunu söylediğini nakletmiştir.

İbn Cüreyc ise Mücahid’in (ayette geçen) ağacın; ‘incir ağacı” olduğunu söylediğini nakletmiştir. Katade ile İbn Cüreyc bu görüşü söylemiştir.

Ebu Aliye ise şöyle der: (Ayette söz konusu edilen) ağaç, öyle bir ağaçtı ki, ondan yiyenin tuvalete çıkma ihtiyacı olurdu. Cennette ise tuvalete çıkmak, tabii ki doğru bir davranış şekli olmaz.”

Tefsirciler bu konuda farklı görüş ileri sürmelerini anlamak mümkündür. Çünkü Yüce Allah (ayette sözü edilen) ağacın adını ve niteliklerini belirsiz bırakmıştır. Eğer o ağacın adını ve niteliklerini belirtmede bir fayda olsaydı, Kur’an’da belirsiz bırakılan diğer yerlerde olduğu gibi bunu bize belirtir ve gerekli açıklamayı yapardı.

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

- Reklam -spot_imgspot_img

Son İçerikler

Cengiz Han kendisini öfkelendiren İmam’ı öldürdü mı? İmam, biraz duraksayarak Cengiz Han’a çok sayıda insan öldürdüğünü, bu yüzden…

Cengiz Han'ın dünyadaki imajı hakkında düşünüp düşünmediğini tahmin etmek güç. Kendisini nasıl gördüğüne dair küçük bir işaret, Cengiz Han'a...

Cengiz Han nasıl öldü? – Tangut’a savaş açmak üzere Gobi’de ilerlediği 1226-1227 kışı sırasında bir gün, Cengiz Han vahşi at avlamak için durdu. Bindiği...

Son akınında, Moğol İmparatorluğu'nun kuruluşunu takip eden yıl olan 1207'de istila ettiği ilk yabancı düşman olan Harzem seferi için...

Hz Yunus Cebrail’den sordu: -Bana yeryüzünün en abid kimsesini göster? Cebrail (as) ona eli ve ayağı cüzzamdan kopmuş, gözü kör olmuş bir kimseyi gösterdi....

Rivayet ediliyor ki, Hz Yunus Cebrail'den sordu: -Bana yeryüzünün en abid kimsesini göster? Cebrail aleyhisselam ona eli ve ayağı cüzzamdan kopmuş,...

İnbisatın misali, siyah Berh’in münacatıdır. O, Berh ki, Cenab-ı Hak, kulu ve Kelim’i Musa aleyhisselama Berh’ten yedi seneden beri kıtlık çeken İsrailoğulları için yağmur...

İnbisatın misali, siyah Berh'in münacatıdır. O, Berh ki, Cenab-ı Hak, kulu ve Kelim'i Musa aleyhisselama Berh'ten yedi seneden beri...
- Reklam -spot_imgspot_img

Hz Muhammed (sav) – Allah kanatlar verip cennete o kanatlarla uçacak insanlar kimlerdir?

Yine buyurdu: ''Kıyamet günü geldiğinde, Cenab-ı Hak, ümmetimin bir taifesine kanatlar verir. Onlar kabirlerinden cennetlere uçarlar. Cennetlerde diledikleri şekilde gezer...

Romalılar Spartaküs’ün 6000 askerini nasıl çarmıha gerdi? Korsanlar Spartaküs’ü nasıl kandırdı? Spartaküs’ün cesedi neden bulunamadı?

Trakyalı bir köle olan Spartaküs, efsaneye göre Roma ordusundan kaçmış, haydutluk yaparak yakalanmış ve köle olarak satılmıştır. Spartaküs M.Ö....
- Reklam -spot_imgspot_img

Mutlaka Okumalısınız

- Reklam -spot_imgspot_img

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor