Hz Ali – Tövbe ettim demekle tövbe kabul olmaz. Tövbe’nin 6 şartı vardır. Bunlar şunlardır: | Dtarihi
İslam tarihiHz Ali - Tövbe ettim demekle tövbe kabul olmaz....

Hz Ali – Tövbe ettim demekle tövbe kabul olmaz. Tövbe’nin 6 şartı vardır. Bunlar şunlardır:

-

Keşşfa’ta şöyle bir olay anlatılır: Bir gün bir Arabi geldi Resul’ün mescidine oturdu. Biraz sonra devamlı olarak ”Estağfirullah, estağfirullah…” demeye başladı. Hz Ali orada hazır idi. Mübarek başını kaldırıp dedi ki:

-Ya Arabi! Bu istiğfarı dili ile söylemek kezzapların tövbesidir.

O Arabi dedi ki:

-Ya Ali! Söyler misin, gerçek tövbe nasıldır?

Hz Ali buyurdu:

-Gerçek tövbenin altı şartı vardır; bunlar mevcut olursa o tövbeyi Hak Teala kabul eder, günahları affeder.

1- Geçmiş günahları anıp nedamet etmek,

2- Şimdiye kadar yapılageleni terk etmek,

3- Artık günah işlememeye niyet etmek,

4- Üzerinde başkalarının hakkı varsa ödeşmek,

5- Günah lezzetini, tenine tattırdığı gibi ibadet lezzetini de tattırmak,

6- Haramlarla beslediği vücudunu, elde ettiği kanını ve iliğini ibadetlerle hak yolunda eritmektir.

Müzekkin Nüfus – Eşrefoğlu Rumi

Mutlaka Okumalısınız

Cehennemin yedi kapısından kimler girecek? Hz Muhammed (sav) : ”Yedinci kapıdan girecekleri söylemedin?” deyince Hz Cibril:

Cehennemin ''Haviye'' isimli en alt kapısından münafıklar girecek. Ayet-i...

Hz Musa – Allah nasıl zikredilir?

Rivayet edildiğine göre, Allah Teala Hz Musa'ya şöyle vahyeder: ''Ey...
x