HZ ALİ SÖZLERİ

Paylaş

Loading

Hiçbir zaman cahil bir insanla tartışmayı kazanamadım.

Yarına bırakma… Bakarsın, yarın olur da sen olmazsın…

En hayırlı dost seni hayra sevk edendir.

İki yüzlünün dilinde tat, kalbinde fesat gizlidir.

Şu iki insanı asla unutmayın: İhtiyaç halinde yanınızda olanı, zor zamanda yanlız bırakanı…

Dil; cismi küçük yırtıcı aslandır, onu sağlam bağla.

Seni inciten kimse özür dilerse kabul et. Kin tutma.

Aç kalmak, alçalmaktan iyidir.

Açık kalpli, mert düşman, içten pazarlıklı dosttan iyidir.

Adalet için en büyük talihsizlik, devleti idare edenin zalimliğidir.

Affetmekten utanmayın. Cezalandırmada acele etmeyin. Emriniz altında bulunanların hataları karşısında hemen öfkelenip kendinizi kaybetmeyiniz.

Ahdini bozmak Allah’ı ve halkı gazaplandırır.

Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras, ilim gibi şeref olmaz.

Akıl gibi zenginlik cehalet gibi yoksulluk yoktur.

Akıllı kişi tecrübelerden ibret alan kimsedir.

Akıllı, düşmanınsa danış, bilgisiz dostun fikrini geç.

Akıllının dili kalbindedir, ahmağın dili ise ağzındadır.

Alçak gönüllülük ilmin meyvesidir.

Alışkanlık, insana musallat olur ve onu kontrölu altına alır.

Amellerin en zoru üçtür. Bunlar; nefsin hakkını verebilmek, her halde Allahu Teala’yı hatırlayabilmek, kardeşine bol bol ikramda bulunabilmektir.

Amelsiz sevap bekleyen, yaysız ok atmaya kalkan kişiye benzer.

Allah seni özgür yaratmışken, başkasının kölesi olma.

Asıl yetimler, anadan ve babadan yoksun olanlar değil, akıldan yoksun olanlardır.

Aşağılık insanlarla yakınlaşmaktan kaçın, onlar ki yapmacık sevgilerini gösterip içlerinde kötülüğü saklarlar. Onları hoşnut tuttuğun sürece sana sevgi duyarlar, geri kalırsan sana zehirini akıtırlar.

Bencillik kimde olursa, helak olur.

Bildiği halde susmak, bilmediği halde konuşmak kadar çirkindir.

Bilgin ölü olsa bile diridir. Cahil ise diri olsa bile ölüdür.

Bilgisiz, bilmediğini sormaktan utanmasın. Alim, içinden çıkamayacağı bir meselede en iyisini Allahu Teala bilir demekten sakınmasın.

Bin defa mazlum olsan da bir defa zalim olma.

Babanın, çocuğu için bıraktığı en iyi miras onu güzel bir edeble yetiştirmesidir.

Bilgiyi ehil olmayana veren, o bilgiye zulmetmiştir.

Bilmediğin şey hakkında konuşmayı ve üzerine düşmediği halde söz söylemeyi terket.

Bir devletin çökmesi şu dört sebebe bakar: Esas prensiplerinden ayrılma, ikinci planda olan şeylere önem verme, aşağılık kimselerin ön safa geçmesi ve erdemli kişilerin arka plana atılması

Bir hikmet ve hakikatı bulmak, müminler için büyük bir ganimettir.

Bir işi yapmadan önce tedbir almak, insanı pişmanlıktan kurtarır.

Birisini övmede aşırı gitmeyin ve abartmayın.

Biri sana sırtını çevirirse üzülme, böylece dostunla düşmanını ayırt etmiş olursun.

Büyük günahların kefareti, zulme düşenlere yardım etmek, acze düşenleri ferahlandırmaktır.

Cahil ile sakın şaka yapma. Dili zehirli olduğundan gönlünü yaralar.

Cahil, ne eksikliğini görür, ne de öğütlere kulak asar.

Cehaleti ilimle geri çevirin.

Cenabı Hak, kibir edenleri bayağı ve aşağılık kılar.

Çocuğun kalbi hiç ekilmemiş tarla gibidir. Ona ne verilirse kabul eder.

Çok akıllı kimseler, başkalarının hatalarından öğrenirler ve hata yapmazlar, akıllı insanlar hata yapar ve ders çıkararak bir daha yapmazlar. Ahmak insanlar da sürekli hata yapar gene ders çıkarmazlar.

Çok şakacı insanı ciddiye almazlar.

Dili tatlı olanın arkadaşı çok olur.

Dilsiz ol, yalancı olma.

Dindarlığın en üstünü, dindarlığını gizlemektir.

Dostları yitirmek gurbete düşmektir.

Dostlarının kötüsü, seni iyi gününde arayıp sıkıntılı zamanında yüz üstü bırakandır.

Dünyada yoksulu doyurmak kadar büyük iyilik yoktur. Bunu yapanlar, ahirette mutlaka mükafatını bulur.

Dünyanın en değerli hazinesi öğüttür, ama ondan ucuzu da yoktur.

Dünyayı yutsa, yoksul kalacak biri var: Açgözlü.

Düşene sevinme, zamanın sana ne sakladığını bilemezsin.

Düşünce akılların cilasıdır.

Eğer sırlarınızı birbirinize açarsanız, artık onu gizleyemezsiniz.

Emanetin en feyizlisi ‘ahde vefa’ dır.

En büyük zenginlik akıl, en şiddetli yoksulluk ahmaklıktır.

Ey insanlar! Bilgi edindiğiniz zaman hidayet’e ermeniz için bilginize uyunuz. Çünkü ilminin tersine hareket eden alim , cehaletten ayrılmaz, yolunu kayıp etmiş cahile benzer.

Fasık ve günahkar kimselerle arkadaş olmaktan kaçının, çünkü kötülük kötülüğe kavuşur.

Faziletlerin başı ilimdir.

Fikir sahibi her şeyden ibret alır.

Gazap ve öfkeden kaçınınız. Çünkü onun başlangıcı delilik ve sonu ise pişmanlıktır.

Geçimini mertçe kazanmaya çalış. Nefsini alçaklıktan koru ki, fakir olsan bile şerefli kalasın.

Güler yüz göstermek, cömertlik yerine geçer.

Günah işlememek, tövbe etmekten daha iyidir.

Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü haksızlıkla birlikte şerefinizi kaybedersiniz.

Herhangi bir işte acele etme hataya düşersin.

İhtiyarlığın, ölüm habercindir.

İlmin bereketi güzel ahlaktır.

İnsan belayı dilden bulur.

İnsanlara faydası olmayanı ölülerden say, git.

İnsanları alçaltan nihayet mahveden üç şeydir: Birincisi, hasislik. İkicisi, servet düşkünlüğü, üçüncüsü benciliik ve kibirliliktir.

İnsanların en alçağı haksız yere başkalarına hakaret edendir.

Kalb, kör olduktan sonra gözlerin görmesinde hiç bir fayda yoktur.

Kalb, temiz olursa, dilden güzel sözler çıkar.

Kardeşi için kuyu kazan, o kuyuya akıbet kendisi düşer.

Kınama ve azarlamada aşırı gitmek inada neden olur.

Kıskançlık, ateşin odunu yediği gibi oda iyilikleri yer.

Kişi dili altında saklıdır.

Kitaplar bilginlerin bahçeleridir.

Kötü huylarını terket.

Mazluma yardımcı ol, zalime düşman kesil.

Mazlumun öç alma günü, zalimin zulmettiği günden daha korkunçtur.

Nice kan vardır ki, onu dil döker.

Öldükten sonra yaşamak isterseniz, kalıcı bir eser bırakınız.

Söz; ok ve mızraktan daha tesirlidir.

Üç sınıf Allah’ın rahmetinden uzak tutulmuştur: Zalimler, onlara yardakçılık edenler ve zulmü hoş karşılayanlar.


Paylaş