Hz Ali'nin nefs hakkında sözü - Dtarihi
İslam tarihiHz Ali'nin nefs hakkında sözü

Hz Ali’nin nefs hakkında sözü

-

Hz Ali bin Ebu Talip şöyle der:

”Ben ve nefsim koyun sürüsü ile çoban gibiyiz. Onları bir taraftan toplasan öbür taraftan dağılıverirler. Kim nefsini öldürürse rahmet kefenine sarılır ve mükafat toprağına gömülür. Kim kalbini öldürürse lanet kefenine sarılır ve azap toprağına gömülür.”

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

Mutlaka Okumalısınız

Napolyon Kuran’ı nasıl kullandı?

''Kur'an'ın yalanlarla dolu olduğunu söyleyen Napolyon, Mısır'a ayak bastığından...

Genç Osman’ın kanını dava eden Abaza Mehmed Paşa yakaladığı Yeniçerileri nasıl öldürüyordu?

Hanedanın kanını dava etme bahanesiyle ayaklanmalar çıktı. Anadolu'daki kalelerde...
x