Şam valiliği yapan Ebu Süfyan’ın oğlu Muaviye liderlik davası gütmeye başlamıştı. Daha önce Hz Osman’ın katilleri bulma konusunda Cemel Savaşı’nda karşı karşıya getirilen İslam toplumu bu kez Sıffın Savaşı’nda yine karşı karşıya gelecekti. Muaviye’nin birlikleri Hz Ali karşısında tam yenilecekken mızrakları uçlarına taktıkları Kur’an sayfaları ile hem kendilerini korumuşlar hem de biz de Müslümanız sinyali vermişlerdi.

Müslüman kanı dökülmesin diye düşünülen hakem olayı da meseleyi çözememişti, hatta yarayı daha da derinleştirdi. Haricilerin kendilerince buldukları çözüm üç lidere suikast gerçekleştirmek şeklindeydi. Hz Ali, Muaviye ve Hakem olayını kurgulayan Amr İbn-i As öldürülmeliydi. Üçüne aynı sabah düzenlenen suikast sadece Hz Ali’de amacına ulaştı. Bu büyük sahabe şehit edilmişti.

Böylece İslam’ın Dört Halife dönemi nihayete eriyor, Emeviler Dönemi başlıyordu. Muaviye ipleri eline almış, Şam başkent olmak üzere bir Emevi Devleti kurmuştu. Ancak onun 40 yıllık iktidarında Şam hiçbir zaman sevilmeyecek, başkent olarak Kutsal Yerler arzu edilecekti. Ancak buralarda tutunmaları zordu. Çünkü Mekke ve Medine’de, Peygamber Efendimiz dönemini görmüş çocuk sahabeler yaşamaktaydı.

Bunlar Hz Ömer’in oğlu Abdullah bin Ömer, Hz Ebubekir’in torunu Abdullah bin Zübeyir, Hz Peygamber Efendimiz’in torunları Hz Hasan ve Hz Hüseyin, Hz Abbas’ın oğulları ve daha niceleriydi. İslamiyet’i çok iyi bilen ve yaşayan müthiş adamlardı. Ayrıca birçok sahabe hayattaydı. Kendilerini fitneden uzak tutuyor, toplumun ayrışmaması için Emevilere karşı sağduyulu bir politika izliyorlardı. Ancak Emevilerin birtakım uygulamaları onları son derece rahatsız ediyordu.

Selçuklu’nun Şifreleri – Talha Uğurluel_Cansu Canan Özgen

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hazreti İsa ve Ahmak
Kendisini kovalayan kimse de olmadığı...
Read more
Hz Musa Allah Teala’ya şöyle der: ”Ya Rabbi, kardeşini çağırıp da emri bi’l-ma’ruf nehyi ani’l münker yapan kişinin mükafatı nedir?” Allah Teala şöyle cevap verir:
Hz Musa Allah Teala'ya şöyle...
Read more
Abdulkadir Geylani'nin bir kerameti
Bir kadın, çocuğunun elinden tutmuş...
Read more
Mustafa Kemal ve Pehlivan arasında geçen konuşma
Atatürk, vatanı kurtarıp Cumhuriyet'i kurduktan...
Read more
Lokman Hekim, oğluna şöyle demiştir:
Lokman Hekim, oğluna şöyle demiştir: ''Yemekte...
Read more
Lokman Hekim'in 4.000 bin peygamberden öğrendiği 8 şey
1-Namazda iken huzurda olduğumuzu muhafaza...
Read more
Kıyamet günü insanlar Hz Adem, Hz Nuh, Hz İbrahim, Hz Musa, Hz İsa'ya şefaat için gidecekler. Bu büyük peygamberler onları neden geri çevirecek?
Ebu Hureyre (ra)'dan: ''Peygamber (sav) ile...
Read more
Bedevinin Halifeye Hediyesi
Bedevi, yani köylü bir arap,...
Read more
Hz Muhammed (sav) - Nefsimi kudretinde tutan Allah Teala'ya yemin olsun ki, ahiretin şu üç yerinde kişi kendinden başkasını hatırlamaz:
Hasan-ı Basri'den rivayet edildiğine göre,...
Read more
Çinliler, Çin Seddini niçin yaptı? - Marcel Brion
Çinliler, imparatorluğun kuvvet ve dayanıklılığıyla...
Read more
Sultan 2. Mustafa ''Bana hazine lazım değil, gerekirse kuru ekmek yerim.''
Sultan 2. Mustafa padişahlığının üçüncü...
Read more
Hz Muhammed (sav) ''Kıyametin 5 işareti ve sebep olduğu hastalıklar, kıtlıklar,iç kargaşalar,kuraklıklar''
''Ey muhacirler topluluğu! Beş şey...
Read more
Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı’nda Yaptığı Tarihi Konuşma
“Kumandanlarım, askerlerim! Biz ne kadar az...
Read more
Yavuz Sultan Selim'in toprak isteyen Kırım Hanı Mengli Giray'ın oğlu Mehmet Giray'a cevabı:
Babası Sultan İkinci Bayezit'le yaptığı...
Read more
Hz Muhammed (s.a.v) ''Günah ve sevap ne kadar yazılır''
Kul müslüman olup da İslami...
Read more
Hz Vahşi nasıl müslüman oldu
Mekke’nin fethinden sonra, Hz. Peygamber...
Read more
Engizisyon İşkence Aleti – Tabut İşkencesi
Orta Çağ'ın en çok tercih edilen işkence...
Read more
Abd Meclisinde hangi Osmanlı Padişahının portresi bulunuyor?
Abd Temsilciler Meclisi'nin salonunun duvarlarında...
Read more
Osmanlı'nın ölüsünden kaçan Karamanoğlu Mehmet Bey
Çelebi Mehmed, şehzadelerle taht mücadelesi...
Read more
İsa Peygamber bir gün gök gürültülü, şimşekli bir yağmura tutulur ve sığınacak bir yer arar. Daha sonra bir dağ mağarası görür, içeriye girer. Fakat içeride aslan vardır. Elini aslanın ağzına...
Rivayete göre Hz İsa bir...
Read more
Hz Muhammed ''Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların da Allah üzerindeki hakkı''
Muaz ibnu Cebel şöyle dedi: Bir...
Read more
Kanuni Sultan Süleyman - Devlet nasıl biter ve çökertilir?
Kanuni Sultan Süleymanın kafasına takılan...
Read more
İhlasla Verilen Sadaka Hac Yerine Geçmiş
Abdullah bin Mübarek Hazretleri hacca...
Read more
Hz Muhammed (sav) - Miraca çıkarıldığım gece bir kavmin yanına geldim. Dudakları ateşten makaslarla kesiliyordu. Kesildikçe yine eski haline dönüyordu. Cibril’e onların kim olduklarını sordum. Dedi ki:
Miraca çıkarıldığım gece bir kavmin...
Read more
Hz Muhammed (sav) 'in insanlara nasihatı
Allah'a kulluk et. O'na hiçbir...
Read more
Timur - ''Emrettim ki, vezirler dört özelliğe sahip olan kişilerden olmaları lazımdır.''
Emrettim ki, vezirler dört özelliğe...
Read more
Hz Muhammed (s.a.v) Son Sözleri
Resûlullah (asm) vefat etmeden önce, "Lâ...
Read more
Hz Yusuf bu dünyadan göç edeceği sırada ”Beni atalarımın yanına gömünüz.” diye vasiyet etti. Cenazesi Hz Yakub ve Hz İbrahim’in haziresininin (mezarlık) yakınına getirildiği sırada Cebrail (a.s) gelerek şunları söyledi:
Hz Yusuf bu dünyadan göç...
Read more
Hz Muhammed (sav) - Üç şey insanı helak eder:
Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğu rivayet...
Read more
Abdulkadir Geylani Hz. - Lanet olasıca şeytan, ömrü boyunca eşi benzeri görülmedik üç çığlık atmıştır. Bu olaylar şunlardır:
Denilmiştir ki: ''Lanet olasıca şeytan, ömrü...
Read more

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code