İslam tarihiHz Ali'ye yenilmek üzereyken Muaviye Kuran sayfalarını neden mızrakların...

Hz Ali’ye yenilmek üzereyken Muaviye Kuran sayfalarını neden mızrakların ucuna taktı?

-

- Reklam -spot_img

Şam valiliği yapan Ebu Süfyan’ın oğlu Muaviye liderlik davası gütmeye başlamıştı. Daha önce Hz Osman’ın katilleri bulma konusunda Cemel Savaşı’nda karşı karşıya getirilen İslam toplumu bu kez Sıffın Savaşı’nda yine karşı karşıya gelecekti. Muaviye’nin birlikleri Hz Ali karşısında tam yenilecekken mızrakları uçlarına taktıkları Kur’an sayfaları ile hem kendilerini korumuşlar hem de biz de Müslümanız sinyali vermişlerdi.

Müslüman kanı dökülmesin diye düşünülen hakem olayı da meseleyi çözememişti, hatta yarayı daha da derinleştirdi. Haricilerin kendilerince buldukları çözüm üç lidere suikast gerçekleştirmek şeklindeydi. Hz Ali, Muaviye ve Hakem olayını kurgulayan Amr İbn-i As öldürülmeliydi. Üçüne aynı sabah düzenlenen suikast sadece Hz Ali’de amacına ulaştı. Bu büyük sahabe şehit edilmişti.

Böylece İslam’ın Dört Halife dönemi nihayete eriyor, Emeviler Dönemi başlıyordu. Muaviye ipleri eline almış, Şam başkent olmak üzere bir Emevi Devleti kurmuştu. Ancak onun 40 yıllık iktidarında Şam hiçbir zaman sevilmeyecek, başkent olarak Kutsal Yerler arzu edilecekti. Ancak buralarda tutunmaları zordu. Çünkü Mekke ve Medine’de, Peygamber Efendimiz dönemini görmüş çocuk sahabeler yaşamaktaydı.

Bunlar Hz Ömer’in oğlu Abdullah bin Ömer, Hz Ebubekir’in torunu Abdullah bin Zübeyir, Hz Peygamber Efendimiz’in torunları Hz Hasan ve Hz Hüseyin, Hz Abbas’ın oğulları ve daha niceleriydi. İslamiyet’i çok iyi bilen ve yaşayan müthiş adamlardı. Ayrıca birçok sahabe hayattaydı. Kendilerini fitneden uzak tutuyor, toplumun ayrışmaması için Emevilere karşı sağduyulu bir politika izliyorlardı. Ancak Emevilerin birtakım uygulamaları onları son derece rahatsız ediyordu.

Selçuklu’nun Şifreleri

- Reklam -spot_imgspot_img

Son İçerikler

Cengiz Han kendisini öfkelendiren İmam’ı öldürdü mı? İmam, biraz duraksayarak Cengiz Han’a çok sayıda insan öldürdüğünü, bu yüzden…

Cengiz Han'ın dünyadaki imajı hakkında düşünüp düşünmediğini tahmin etmek güç. Kendisini nasıl gördüğüne dair küçük bir işaret, Cengiz Han'a...

Cengiz Han nasıl öldü? – Tangut’a savaş açmak üzere Gobi’de ilerlediği 1226-1227 kışı sırasında bir gün, Cengiz Han vahşi at avlamak için durdu. Bindiği...

Son akınında, Moğol İmparatorluğu'nun kuruluşunu takip eden yıl olan 1207'de istila ettiği ilk yabancı düşman olan Harzem seferi için...

Hz Yunus Cebrail’den sordu: -Bana yeryüzünün en abid kimsesini göster? Cebrail (as) ona eli ve ayağı cüzzamdan kopmuş, gözü kör olmuş bir kimseyi gösterdi....

Rivayet ediliyor ki, Hz Yunus Cebrail'den sordu: -Bana yeryüzünün en abid kimsesini göster? Cebrail aleyhisselam ona eli ve ayağı cüzzamdan kopmuş,...

İnbisatın misali, siyah Berh’in münacatıdır. O, Berh ki, Cenab-ı Hak, kulu ve Kelim’i Musa aleyhisselama Berh’ten yedi seneden beri kıtlık çeken İsrailoğulları için yağmur...

İnbisatın misali, siyah Berh'in münacatıdır. O, Berh ki, Cenab-ı Hak, kulu ve Kelim'i Musa aleyhisselama Berh'ten yedi seneden beri...
- Reklam -spot_imgspot_img

Hz Muhammed (sav) – Allah kanatlar verip cennete o kanatlarla uçacak insanlar kimlerdir?

Yine buyurdu: ''Kıyamet günü geldiğinde, Cenab-ı Hak, ümmetimin bir taifesine kanatlar verir. Onlar kabirlerinden cennetlere uçarlar. Cennetlerde diledikleri şekilde gezer...

Romalılar Spartaküs’ün 6000 askerini nasıl çarmıha gerdi? Korsanlar Spartaküs’ü nasıl kandırdı? Spartaküs’ün cesedi neden bulunamadı?

Trakyalı bir köle olan Spartaküs, efsaneye göre Roma ordusundan kaçmış, haydutluk yaparak yakalanmış ve köle olarak satılmıştır. Spartaküs M.Ö....
- Reklam -spot_imgspot_img

Mutlaka Okumalısınız

- Reklam -spot_imgspot_img

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor