Dtarihi Hz Ali'yi rüyada gören Selçuklu Hükümdarı Sultan Sencer ve Timur'un torunlarından Hüseyin Baykara'ya Hz Ali ne dedi? - Dtarihi

Hz Ali’yi rüyada gören Selçuklu Hükümdarı Sultan Sencer ve Timur’un torunlarından Hüseyin Baykara’ya Hz Ali ne dedi?

Paylaş

Loading

Hz Ali’nin cenazesini taşıyan beyaz devenin mucizevi bir şekilde yediye ayrılmasıyla, Türklerin yaşadığı bölgelerde her biri bir ziyaretgah haline dönüşecek yedi mezarın ortaya çıktığına inanılır. Günümüzde Afganistan’a bağlı Mezar-ı Şerif’teki (tarihi Belh şehri) türbe o günlerin hatırasıdır. Türbe, önce Selçuklu Sultanı Sencer sonra da Timur’un torunlarından Hüseyin Baykara tarafından inşa edilmiştir. Bölgede anlatılan efsanelere göre Hz Ali her iki sultanın rüyasına girerek mezarının yerini söylemiştir. İki Türk hükümdarının Hz Ali’nin türbesini inşa etmesi, Türklerin ona duydukları sevginin açık tezahürüdür. Türk hükümdarlarındaki Ali sevgisi Hüseyin Baykara’nın dedesi Timur’da da müşahede edilir. O, soyunu efsanevi bir şekilde Hz Ali’ye ulaştırır. Türk ülkelerinin en ücra köşelerine kadar Hz Ali’nin etkisinin yayıldığına dair en çarpıcı örneklerden biri de Sibir hanlarından Küçüm Han’ın babasının isminin Murteza oğullarından birinin adının ise Ali olmasıdır.

 
 

Ebu’l Gazi Bahadır Han, Türk’ün Soy Ağacı Türk Şeceresi


Paylaş
About the Author

Leave a Reply

*

x