İslam tarihi

Mü’min kul hastalandığında alacağı sevab

İslam tarihi

Hz İsa bin Meryem bebek iken konuştuğunu söyledikten sonra

Osmanlı tarihi

Bağdat’ın kapısındaki Genç Osman, Padişah Genç Osman mıdır?

Timur tarihi

Timur 60 kişiyle 1000 kişiyi nasıl yendi? – Tüzükat-ı Timur

Osmanlı tarihi

Baltacı Mehmet Paşa nasıl öldü? – Çar’ın ordusuna yaptığı kuşatmayı kaldırmış ve bir kesin zaferi böylece engellemişti.

Osmanlı tarihi

Hürrem Sultan kimdir?

Dini Hikayeler

Musa Aleyhisselam zamanında kıtlık olur. Hz. Musa’nın beraberinde, İsrailoğulları yağmur duasına çıkarlar. Üç kere üst üste yağmur duası yaptıkları halde yağmur yağmaz. Bunun üzerine Hazreti Musa:

İslam tarihi

Münafıklığın Alameti Namazda Tembellik :

Dini Hikayeler

Hz İsa, ashabı ile giderken yanlarından çamaşır yıkayıcısı bir adam selam verip geçer. O uzaklaştıktan sonra Hz İsa: -Dönüşte bu adamın cenazesine hazır olun, der. Biraz sonra dönerlerken bakarlar ki, adam yaşıyor. Buna hayret eden Hz İsa,

İslam tarihi

Rivayete göre Allah Teala Hz Musa’ya şöyle vahyetti:

İslam tarihi

Bir gün Resül-i Ekrem (sav) buyurdular ki: Ümmetim bana rüyamda gösterildi. Önümde birer birer geçerlerken onları seyrettim. Kiminin gömleği dizinde, kiminin de dizinden aşağı, kiminin de dizinden yukarı idi. Bazısının da gömleği göğsüne çıkmıştı. Fakat Ömer’i öyle bir gömlek ile gördüm ki, onunkisi yerde sürünüyordu. Ashab:

İslam tarihi

Semud kavmi nasıl helak oldu?

İslam tarihi

Allah-u Teala mahlukatı neden yarattı?

Osmanlı tarihi

Bağdat’ı işgal eden İran Şah’ı, Şah Abbas’ın diri diri hurma ağacına asma işkencesi – Bağdat Kadısı Nuri Efendi ile Ulu Cami Hatibi Mehmed Efendi’yi huzuruna getirten Şah Abbas onları Hz Ebubekir ve Hz Ömer’i sövmeye zorladı. Ellerinin çözülmesi şartıyla

Dini Hikayeler

İhlasla Verilen Sadaka Hac Yerine Geçmiş

İslam tarihi

Nemrud, 400 sene hüküm sürmüş; azgınlık ve taşkınlık yapmış, Allah’ın buyruğundan çıkıp zorbalık yapmış – Nemrud, ölüm cezaları kesinleşmiş iki adamı huzuruna getirterek, birinin öldürülmesini ve diğerinin serbest bırakılmasını emretmiş;

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim babası 2. Bayezid’i zehirletti mi? – Yahudi başhekimi aracılığıyla kendisine verdiği

Mısır tarihi

Firavun Tutankamon’un mezarını açanlar hangi lanetle karşılaştılar?

Türk tarihi

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’ndan aldığı parayı ne yaptı? – Mehmed Akif, müsabaka birincisine verilecek olan 500 lirayı almış ve

İslam tarihi

Hz Nuh’un gemiyi yapması ve geminin ebatı

x