Dünya tarihi

Dünya nüfusu’nun dinlere göre dağılımı

Timur tarihi

Emir Timur’un ermeni çetecilere yaptığı şey

Dini Hikayeler

Huzur ve saadetini Allah aşkında bulan mübarek bir zat, dört yüz yıl ibadet etmişti. Dünyadan elini eteğini çekmiş,

Osmanlı tarihi

Son Bizans İmparatoru İstanbul fethedilirken nasıl öldü? Durumun tehlikeli bir hal aldığını gören Bizans İmparatoru bir kısım adamlarıyla kaçarken,

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Kıyamet günü, şunlar dışında tüm gözler ağlar:

İslam tarihi

İmam-ı Azam’ın cimrilik hakkında sözü

İslam tarihi

Kopacak 3 Kıyamet

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – İnsanoğlunun 3 dostu vardır

İslam tarihi

Hz Muhammed – Kıyamet alametleri Kuran okuyan ama onunla amel etmeyen insanlar

İslam tarihi

Hz Ali’nin nefs hakkında sözü

İslam tarihi

Hz İlyas (a.s) ve Ba’l putuna tapan kavmine ne oldu? Hz İlyas, kavminin hükümdarından on yıl boyunca bir mağarada saklandı. Nihayet Yüce Allah

Osmanlı tarihi

Timur, Yıldırım Bayezid’i demirden bir kafese koydu mu? – Yıldırım Bayezid esir düşünce, başlangıçta Timur tarafından iyi karşılandı. Ancak oğlu Çelebi Mehmed tarafından

İslam tarihi

Firavun’un son sözleri – Firavun’un ölmeden önce söylediği sözler ilgi çekicidir

Dini Hikayeler

Allah (C.C.) Musa Aleyhisselâm’a: — Ya Musa sana acaibattan bir sır bildireyim mi? buyurdu. Musa Kelimullah: — Göster ya Rabbi! diye iltica etti. Allah tarafından: — Ya Musa! Git filân yerdeki çeşmenin başına, kimse görmeyecek şekilde bir yere gizlen ve bekle!, emri geldi. Musa Aleyhisselâm gitti, tarif edilen çeşmeyi buldu ve beklemeye başladı.

Osmanlı tarihi

Bir gün Beşiktaş’ta sahilde, Nef’i’nin şiirlerini okurken 4. Murat’ın çok yakınına yıldırım düşüyor.

Dini Hikayeler

İmam- Azam – Ameş ve Karısı

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim ”Hakimü’l-Haremeyni’ş-Şerifeyn” ünvanını neden kabul etmedi?

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Üç kısım insan vardır ki, kıyamet günü Allah Teala onlar ile ne konuşur, ne de bulundukları tarafa bakar.

İslam tarihi

Ömer b Hattab (ra) bir cenazeye katılmıştı. Daha önce kimsenin görmediği bir adam da cenazede bulunuyordu. Bu kişi, cenaze namazı kılınıp ölü defnedildiği zaman, elini kabrin üzerine koydu ve şöyle dedi:

Moğol tarihi

Moğol orduları dünya nüfusundan kaç milyon insan öldürdü?

x