Hz. Ebubekirʼin zekat vermeyenlerle veya mürtedlerle savaştığına dair bir çok iddia vardır. Bu iddiaların nedeni aslında zekat veya mürted kavramına yüklenen anlamdan kaynaklı bir probleme dayalıdır. Bu problem zekatın bugün zengin Müslümanʼın fakire verdiği bir mal gibi algılanması ve bunun üzerinden bir kurgu yapılmasıdır. Halbuki Ebubekir dönemindeki zekat aynı zamanda devlete ödenen vergilerdir. Peygamberimiz 630 yılında Mekkeʼyi fethettikten sonra Araplar gelip peygamberimize tabi olmuşlardır. Müslüman olmamışlar sadece peygamberimize boyun bükmüşlerdir. Esleme fiili bu anlamdadır fakat Müslüman oldular şeklinde algılanmıştır. 632 yılında da peygamberimiz vefat etmiştir. Yani Kinde kabilesinde adam gelip peygambere bağlı kalmıştı ama henüz daha Müslümanlığın mʼsinden haberi yoktu. Kurucu ilke bu adamın Medineʼye bağlılığını vergi ödemesiyle somutlaştırmıştır. Verginin direk adı olmadığı için de buna zekat denmiştir. Bir kere bunu tespit etmiş olalım. Demek ki Ebubekirʼin; Resulullahʼın vefatından sonra vergi vermeyenlerle, zekat vermeyenlerle savaşma iddiasının arkasında şöyle bir durum vardır: Arap Kabileleri Peygamberimize vergi ödemeyi yani zekat ödemeyi taahhüt ettikleri için ve Peygamberimiz de vefat ettiği için, Ebubekir idareci olunca onun oğlu değil ki ona varis oldu, biz de onunla anlaşma yapmıştık demek ki Ebubekirʼe vergi ödememiz gerekmiyor, biz vergi vermeyiz diğer dini vecibelerimizi yerine getiririz dediler. Ebubekir de onların vergi/zekat ödememesini devlete başkaldırı olarak algıladığı için onlarla savaşmıştır, yoksa mürted oldukları için onlarla savaşmamıştır. Bir taraftan La ikrahi fittin – dinde zorlama yoktur (Bakara 2/256) ayeti diğer taraftan mürtedlerle/dinden dönenlerle savaşmış bir Ebubekir… O zaman şöyle bir sonuç çıkıyor, işte klasik fakihlerin yanıldığı temel noktalardan birisi de burada. Mürtedlerle Ebubekir savaştıysa eşittir mürtedler de öldürülebilir. Klasik fakihler buradan üretmişlerdir bu hükmü. Neden? Ebubekirʼden biz daha iyi bilemeyiz. O mürtedlerle savaştığına göre demek ki onlar öldürülebilir çıkarımı olmuştur. Halbuki Ebubekir dinden dönenlerle savaşmamış, vergi ödemeyenlerle savaşmıştır. Aynı zamanda dini kisve altında peygamberlik iddiası ile ortaya çıkanların peşine takılıp devlete baş kaldırdıkları için savaşmıştır. Dolayısıyla Hz. Ebubekirʼin kimlerle savaştığını bilmeden veya yanlış bir tanımlama ile onun mürtedlerle savaştığını iddia ederek bunun üzerinden mürtedler hakkındaki verilerin tamamı Kurʼanʼa aykırıdır. Oysa bireysel anlamda insanlar inandığı gibi irtidad da edebilirler, siz bu kişiyi öldüremezsiniz. Bakınız Nisa Suresi 2/137. Ayetinde İman edip sonra inkar edenleri, sonra yine iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarlarını arttıranları Allah ne bağışlayacak, ne de onları doğru yola iletecektir denmektedir. Peki bu bize neyi anlatmaktadır? Öldürür mü demektedir? Hayır. Rivayette Ebubekir mürtedi öldürdü diye iddia ortaya atılıp da bu referans alınınca mürted öldürülür hükmü ortaya çıkmıştır. Kesinlikle yanlıştır. Kesinlikle İslamʼın kurucu metninin ruhuna aykırıdır. Ebubekir mürtedlerle savaşmamıştır, devlete yani Medineʼdeki siyasal düzene isyan edenlerle savaşmıştır. Günümüzde de devletler böyle yapmıyor mu? Nitekim iç isyanları bitirdikten sonra o toplulukta inanmayan bir çok kişiye karşı kimse savaşmamıştır. Peygamberimiz döneminde bir çok mürted vardır, bunların hiç biri öldürülmemiştir. Mesela Hz. Ömer döneminde Yemen tarafında Ruaş diye bir bölge vardır, vali ey halife buradaki halk Müslümanʼdı ama şimdi mürtedler ben bu durumda ne yapayım? deyince Hz. Ömer cevaben ey Ruaş halkı valinin vasıtasıyla sizin dinden çıktığınızı öğrendim, aynı zamanda valimin size bundan dolayı baskı yapmamasına da ayrıca memnun oldum diyor ve ondan sonra nasihat vermeye başlıyor ve onları ikna etmeye çalışıyor. Hani burada niye onlarla savaşmadı? Ebubekir savaşıyorsa Ömerʼin de savaşması lazımdı. Ebubekirʼin zekat vermeyenlerle veya mürtedlerle savaşı devlete isyan yönüyle devlete isyan edenlere karşı bir savaştı. Bu yüzden de Ebubekirʼin almış olduğu bu karar mürted oldukları için veya dinden döndükleri için veya Ebubekirʼin onları tekrar dine döndürmek için verdiği mücadele gibi yorumlanması sebebiyle mürtedlerle ilgili, zekat vermeyenlerle ilgili bunca tezvirat yapılmıştır ama işin özü dediğimiz gibi isyancılarla savaştır.
Prof. Dr. İsrafil Balcı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code