Hz Havva yaratıldığında Hz Adem ile konuşması - Adem, ona: -‘Sen nesin?’ diye sordu. O da: -‘Kadın!’ dedi. Adem: -‘Niçin yaratıldın?’ dedi. O da: - Dtarihi
İslam tarihiHz Havva yaratıldığında Hz Adem ile konuşması - Adem,...

Hz Havva yaratıldığında Hz Adem ile konuşması – Adem, ona: -‘Sen nesin?’ diye sordu. O da: -‘Kadın!’ dedi. Adem: -‘Niçin yaratıldın?’ dedi. O da:

-

Bu ayetlerin bağlamı; Havva’nın yaratılışının, ”Ey Adem! Sen ve eşin (Havva) birlikte cennette oturun” (Bakara 35) buyruğundan dolayı Adem’in Cennet’e girmesinden önce gerçekleştiğini göstermektedir.

İshak  İbn Yesar, gerçeğin böyle olduğunu açıkça söylemiştir.  Nitekim ayetlerin açık anlamı da bunu ifade etmektedir.

Süddi ise Abdullah İbn Abbas, Abdullah İbn Mesud ile bir grup sahabenin şöyle dediğini nakleder:

”İblis, Cennet’ten çıkarıldı. Adem ise, Cennet’e yerleştirildi. Adem orada yanlız başına dolaşıyordu. Kendisiyle huzura kavuşacağı bir eşi yoktu.Uyandığında, baş ucunda oturmakta olan bir kadın vardı. Allah bu kadını onun kaburga kemiğinden yaratmıştı. Adem, ona:

-‘Sen nesin?’ diye sordu. O da:

-‘Kadın!’ dedi. Adem:

-‘Niçin yaratıldın?’ dedi. O da:

-‘Benimle huzura kavuşasın diye!’ dedi.

Melekler bilgisini ölçmek için Adem’e:

-‘Bu kadının adı nedir, ey Adem?’ dediler. Adem:

-‘Havva!’ dedi. Melekler:

-‘Neden Havva?’ dediler. Adem:

-‘Çünkü o, ”Hayy (canlı olan bir şeyden yaratıldı!’  dedi.

Muhammed İbn İshak, Abdullah İbn Abbas’dan naklettiğine göre; Hz Havva, Hz Adem’in sol tarafındaki en kısa kaburga kemiğinden yaratıldı, yaratılırken Adem uyumakta idi ve yaratıldığı yerde meydana gelen boşluğa da et lehimlendi. Bunun doğruluğu şu ayette geçmektedir: ”Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, eşini de ondan var eden ve bu ikisinden birçok erkekler ve kadınlar yaratıp yayan Rabbinizden sakının!” (Nisa 1)

Yine bu husus, şu ayette  de geçmektedir:

”Sizi bir tek nefisten  yaratan ve sükünet bulsun diye  eşini de ondan var eden Allah’tır. Erkek, eşine sarılınca, eşi hafif bir yük yüklendi, bir süre böyle geçti, derken yükü ağırlaştı.” (Araf 189)

Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır:

”Kadınlar hakkında iyiliği tavsiye ediniz.  Çünkü onlar kaburga kemiğinden yaratılmışlardır. Kaburga kemiğinin en eğrisi üst tarafıdır. Eğer bunu doğrultmaya çalışırsan kırarsın, olduğu gibi  bırakırsan eğri kalır. Dolayısıyla kadınlar hakkında iyiliği tavsiye  ediniz.

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

Mutlaka Okumalısınız