Hz Hızır' ın uzun ömürlü olmasının sırrı - Yeryüzüne indiklerinde Hz Nuh oğullarına Hz Adem’in bedenini götürüp vasiyet ettiği yere gömmelerini emretti. Oğulları da: - Dtarihi
İslam tarihiHz Hızır' ın uzun ömürlü olmasının sırrı - Yeryüzüne...

Hz Hızır’ ın uzun ömürlü olmasının sırrı – Yeryüzüne indiklerinde Hz Nuh oğullarına Hz Adem’in bedenini götürüp vasiyet ettiği yere gömmelerini emretti. Oğulları da:

-

İbn İshak’ın belirttiğine göre Hz Adem’in vefatı yaklaştığında oğullarına ileride insanların başına tufan olayının geleceğini anlattı, onlara tufan gerçekleştiğinde cesedini kendileriyle birlikte gemiye taşımalarını ve kendilerine söylediği belli yere defnetmelerini vasiyet etti. Tufan olayı gerçekleştiğinde Hz Adem’in cesedini beraberlerinde taşıdılar. Yeryüzüne indiklerinde Hz Nuh oğullarına Hz Adem’in bedenini götürüp vasiyet ettiği yere gömmelerini emretti. Oğulları da:

-‘(O belirtilen) yerde dostluk kurulabilecek birisi yoktur ve orası ıssız bir yerdir!’ dediler.

Hz Nuh, oğullarını (bunu yapmaya) teşvik etti ve bu hususta onları cesaretlendirip:

-Hz Adem, defnini üstlenen kimseye uzun ömürlü olması için dua etti!’ dedi.

O an için (söz konusu) o yere gitmekten kaçındılar. Hz Adem’in defin işini Hz Hızır üstleninceye kadar Hz Adem’in cesedi yanlarında kalmaya devam etti. Yüce Allah, Hz Adem’in vaadini gerçekleştirdi. Böylelikle Hz Hızır, Yüce Allah’ın yaşamasını dilediği kadar yaşayacaktır.

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

Son İçerikler

Kanuni Sultan Süleyman, Budin’in en büyük kilisesi olan Meryem Ana Kilisesi’ni nasıl Cami’ye dönüştürdü?

Budin şehrinin fethinden sonra şehrin en büyük kilisesi olan Meryem Ana Kilisesi camiye dönüştürüldü. Padişah Kanuni Sultan Süleyman devlet...

Hz Musa ile birlikte Allah Teala’nın sesini duymak için giden 70 kişinin başına neler geldi?

Hz Musa'nın kavminden seçilen ve Hakk'ın kelamını işiten yetmiş kişiyi hatırla. Kavmin içerisinden seçilen bu yetmiş kişi Hz Musa...

Bir genç, ”Fatih Sultan Mehmet, neden hep yaşlı bir insan suretinde resmediliyor?” diye sorunca: Bir  yazar ona şöyle cevap verir:

Bir genç, ''Fatih Sultan Mehmet, neden hep yaşlı bir insan suretinde resmediliyor?'' diye sorunca: Bir  yazar ona şöyle cevap verir: ''Yaptığı...

Allah kimin haccını kabul etmez

Kişi helal olmayan bir para ile hacca gidip de: ''Lebbeyk allahümme lebbeyk'' derse, Allah ona: ''Sana ne Lebbeyk ve...

Abdulkadir Geylani Hazretleri tavuğu nasıl diriltti?

Bir kadın, çocuğunun elinden tutmuş vaziyette Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin huzuruna geldi. - Ey sultan! Bu oğlum sizin aşkınızla...

Halid bin Velid Hz.’leri Müslüman olduktan sonra Uzza putunu yıkmak için gittiğinde…

Müslüman olduktan sonra, Uzza putunu yıkmak için gittiğinde, Uzza'ya şiirle şöyle seslendiği bildirilmektedir: ''Ey Uzza bu geliş seni ta'zim için...

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor