Hz Hızır'ın Hz Musa'ya nasihatleri... Hz Musa'yı ağlatan olaylar... - Dtarihi
İslam tarihiHz Hızır'ın Hz Musa'ya nasihatleri... Hz Musa'yı ağlatan olaylar...

Hz Hızır’ın Hz Musa’ya nasihatleri… Hz Musa’yı ağlatan olaylar…

-

Hz Musa:

   

-”Senden ayrıldıktan sonra Yüce Allah’ın kendisiyle bana fayda vereceği bir tavsiyede bulunmanı istiyorum dedi. Hızır:

-‘Ey ilim talebesi! Konuşan, dinleyenden daha az usanır. İnsanlarla konuştuğun zaman etrafındakileri usandırma. Bilmiş ol ki, kalbin, bir kaptır. Kabını neyle doldurduğuna iyi bak… Dünyadan yüz çevir ve onu arkana bırak. Çünkü dünya, senin için gerçek bir yurt ve değişmez bir mekan değildir…

Dünya, kullar için bir geçim yeri ve ahiret için bir azık depolama yeridir. Nefsini sabretmeye alıştır ki, günahlardan kurtulasın!..

   

Ey Musa! Eğer ilim öğrenmek istiyorsan, kendini tamamen ilme ver. Çünkü ilmi, ancak kendisini tamamen ona veren kimse elde eder. Gerekli-gereksiz yere çok fazla konuşmaya düşkün olma. Çünkü çok konuşmak, alimlerin değerini düşürür, basit insanların kötülüklerini ortaya çıkarır. Fakat sen orta yolu takip et, çünkü başarıyı sağlayan ve doğru olan budur… Cahillerden ve onların boş işlerinden yüz çevir… Aklı kıt kimselere, yumuşak huylulukla davran. Onlara böyle davranmak, hikmet sahibi kimselerin davranışı ve alimlerin süsüdür… Cahil kimse sana söz söylediğinde yumuşak davranarak ona cevap verme. Kararlı bir şekilde onun yanından uzaklaş. Çünkü onun devam edecek cahilce davranışları ve söyleyeceği kötü sözler daha çok ve daha büyüktür…

Ey İmran’ın oğlu Musa! Görmüyor musun, sana ilimden az bir şey verilmiştir… İyice düşünmeden hareket etmek ve gelişi güzel davranmak; tehlikeye atılmaya ve yok yere zorluk çıkarmaya sebep olur…

Ey İmran’ın oğlu Musa! Nasıl kapatacağını bilmediğin kapıyı açma. Yine nasıl açacağını bilmediğin bir kapıyı da kapatma…

   

Ey İmran’ın oğlu Musa! Dünyaya karşı arzusu bitmeyen ve rağbeti sona ermeyen kimse, nasıl gerçek bir kul olabilir?…

Yine Yüce Allah’ın, kendisine vermiş olduğu şeye razı olmayıp halini küçümseyen ve kendisine takdir etmiş olduğu rızıktan dolayı Allah’ı suçlayan kimse nasıl zahid olabilir?…

Yine hevası kendisine galip gelen kimse, arzularına engel olabilir mi?…

   

Yine cehaletin, dört bir tarafını kuşattığı kimseye ilim talep etmek fayda sağlar mı? Çünkü bu kimse, dünyaya yönelmiş olduğu halde ahiret için çalıştığını iddia etmektedir…

Ey İmran’ın oğlu Musa! Öğrendiğin şeyi, amel etmek için öğren. Onu sırf konuşmak için öğrenme. Aksi takdirde zararı sana, faydası başkasına olur…

Ey İmran’ın oğlu Musa! Zühd ve takva üzerine giydiğin elbise olsun… İlim ve zikir, sözün olsun… Günahları işleyebilme durumundan dolayı sevapları çokca işlemeye gayret et. Kalbini ilahi korku ile doldur. Çünkü böyle yapman, Rabbini hoşnut eder. Günah işlemekten kaçınamayacağın için çokca hayır işle… Eğer bunları gereğince zihninde koruyabilirsen bunlar sana nasihat edilmiş demektir!” diye tavsiyede bulundu.

   

Bunun üzerine Hızır, arkasını dönüp gitti. Hz Musa da hüzünlü ve kederli bir şekilde ağlamaya devam etti.

İbni Asakir, Medineti Dımeşk 14,414; Taberani, el-Mu’cemü’l Evsat, (6908)

Son İçerikler

Ölmek üzere olan kişide görülen bazı kötü haller vardır. Bunlar da şöyle sıralanmıştır:

Ölecek insanın ölüm zamanı gelince, Hz. Azrail'in yardımcıları kişinin ruhunu boğazına kadar çekerler. En son hamleyi yapması için işi...

Hz Muhammed (sav) buyuruyor: Bunları yapanlara Allah taş yağmuru, kasırga azabı gönderir…

Beyhaki, İbn Ebid-Dünya ve Ahmet bin Hanbel'in muhtasar olarak rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: ''Bu ümmetten bir...

Mustafa Kemal‘in bu sefere ne maksatla çıktığını bir daha belirten, çok enteresan bir hadiseye şahit olduk. Karadeniz’e çıkmak üzere iken vapurumuz durdu. Bir motor...

‘’Birkaç gün sonra da Samsun’a birlikte hareket ettik. Fakat henüz İstanbul’dan ayrılmadan, Kavaklar hizasında iken, Mustafa Kemal‘in bu sefere...

Hz Muhammed (sav) – Dört şeyi kendinde bulunduran kimsenin cesedini Allah ateşe haram kılar, onu şeytandan da korur:

Dört şeyi kendinde bulunduran kimsenin cesedini Allah ateşe haram kılar, onu şeytandan da korur: 1- Nefsine, aşırı istekte bulunduğu zaman...

Kazıklı Voyvoda’nın eline Türk esirler geçince, ayaklarındaki derinin yüzülmesini, açığa çıkan etin üzerine tuz dökülmesini ve ızdırabın artması için…

Kendi hükmü altındaki insanlar dahil olmak üzere çevre ülkelerin de mensuplarına zulüm etmeye başladı. Batılı kaynaklar onun işkencelerinden uzun...

4. Murad İmam-ı Azam’ın türbesini niye ziyaret etmedi?

Bağdat Seferi'ne bakalım. 15 yıl boyunca Safevi idaresinde kalan Bağdat, 4. Murad'ın bu seferi sonucunda yeniden Osmanlı idaresine geçiyor....

Mutlaka Okumalısınız

Hz Musa – Allah kimin namazını kabul eder?

Allah Teala, Hz Musa'ya şöyle vahyetti: ''Ben, sadece benim azametim...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor