Zülkarneyn, yaya olarak hacca gitmişti. Hz İbrahim, onun hacca gelmekte olduğunu duyunca... - Dtarihi
İslam tarihiZülkarneyn, yaya olarak hacca gitmişti. Hz İbrahim, onun hacca...

Zülkarneyn, yaya olarak hacca gitmişti. Hz İbrahim, onun hacca gelmekte olduğunu duyunca…

-

İshak bin Bişr, Abdullah bin Abbas’ın şöyle dediğini rivayet etmiştir.

”Zülkarneyn, salih bir hükümdardı. Allah, onun amelinden razı oldu ve onu kitabında övdü. O (ilahi) yardıma mazhar olmuştu. Hızır da onun veziri idi.”

Anlatıldığına göre Hızır, onun ordusunun öncü kuvvetlerinin başındaydı. Hızır, o zamanda insanların ıslah için hükümdarlara vezirlerin yaptıkları gibi Zülkarneyn’e müşavirlik yapıyordu.

Ezraki birçok kimsenin anlattığına göre Zülkarneyn, Hz İbrahim vasıtasıyla Müslüman olmuştu. Hz İbrahim ve (oğlu) Hz İsmail ile birlikte Kabe-i Mükerreme’yi tavaf etmişti.

Ubeyd bin Umeyr, oğlu Abdullah ile bu ikisinin dışında birçok kimseden rivayet edildiğine göre Zülkarneyn, yaya olarak hacca gitmişti. Hz İbrahim, onun hacca gelmekte olduğunu duyunca onu karşılamış, onun için dua etmiş ve ikramda bulunmuştu. Yüce Allah, bulutları Zülkarneyn’in emrine vermiştir, o da bulutları dilediği yere sevk edermiş. Allah doğrusunu daha iyi bilir.

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

Mutlaka Okumalısınız