İslam tarihiHz Hızır'ın ördüğü duvarın altında yatan büyük hazine neydi?...

Hz Hızır’ın ördüğü duvarın altında yatan büyük hazine neydi? – Denildiğine göre bu hazine…

-

- Reklam -spot_img

”Duvara gelince; o, kentte iki yetim oğlana aitti” (elKehf 18/82)

Süheyli ded ki: ”Bu iki yetim, Kaşih’in oğulları olan Esram ve Sureym idiler.”

”Altında onlar için saklanmış bir define vardı…” (el Kehf 18/82)

Denildiğine göre bu hazine, altından bir hazine idi. Bu görüşü, İkrime söylemiştir.

Yine denildiğine göre bu hazine, bir ilim idi. Bu görüşü de, Abdullah İbn Abbas söylemiştir.

Daha doğru olan ise bu, altından bir levha olup içinde ilim yazılı idi.

Bezzar dedi ki: Ebu Zer’den merfu olarak şu hadisi rivayet etmiştir:

‘Yüce Allah’ın, kitabında (el-Kehf, 18/82) bahsettiği hazine, içi dolu bir altın levha idi. Onda şu yazılı idi: Kadere yakinen iman eden bir kimsenin yorulmasına hayret ederim. Ateşi hatırlayıp da sonra gülen kimseye şaşarım. Ölümü hatırlayıp da sonra ”La ilahe illallah” sözünden gafil olan kimseye şaşarım.”

Yine bu hadis bu şekilde Hasan el-Basri, Gufre’nin azadlısı Ömer ile Cafer es-Sadık’tan da buna benzer lafızla rivayet edilmiştir.

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

Son İçerikler

Cengiz Han kendisini öfkelendiren İmam’ı öldürdü mı? İmam, biraz duraksayarak Cengiz Han’a çok sayıda insan öldürdüğünü, bu yüzden…

Cengiz Han'ın dünyadaki imajı hakkında düşünüp düşünmediğini tahmin etmek güç. Kendisini nasıl gördüğüne dair küçük bir işaret, Cengiz Han'a...

Cengiz Han nasıl öldü? – Tangut’a savaş açmak üzere Gobi’de ilerlediği 1226-1227 kışı sırasında bir gün, Cengiz Han vahşi at avlamak için durdu. Bindiği...

Son akınında, Moğol İmparatorluğu'nun kuruluşunu takip eden yıl olan 1207'de istila ettiği ilk yabancı düşman olan Harzem seferi için...

Hz Yunus Cebrail’den sordu: -Bana yeryüzünün en abid kimsesini göster? Cebrail (as) ona eli ve ayağı cüzzamdan kopmuş, gözü kör olmuş bir kimseyi gösterdi....

Rivayet ediliyor ki, Hz Yunus Cebrail'den sordu: -Bana yeryüzünün en abid kimsesini göster? Cebrail aleyhisselam ona eli ve ayağı cüzzamdan kopmuş,...

İnbisatın misali, siyah Berh’in münacatıdır. O, Berh ki, Cenab-ı Hak, kulu ve Kelim’i Musa aleyhisselama Berh’ten yedi seneden beri kıtlık çeken İsrailoğulları için yağmur...

İnbisatın misali, siyah Berh'in münacatıdır. O, Berh ki, Cenab-ı Hak, kulu ve Kelim'i Musa aleyhisselama Berh'ten yedi seneden beri...
- Reklam -spot_imgspot_img
- Reklam -spot_imgspot_img

Hz Muhammed (sav) – Allah kanatlar verip cennete o kanatlarla uçacak insanlar kimlerdir?

Yine buyurdu: ''Kıyamet günü geldiğinde, Cenab-ı Hak, ümmetimin bir taifesine kanatlar verir. Onlar kabirlerinden cennetlere uçarlar. Cennetlerde diledikleri şekilde gezer...

Romalılar Spartaküs’ün 6000 askerini nasıl çarmıha gerdi? Korsanlar Spartaküs’ü nasıl kandırdı? Spartaküs’ün cesedi neden bulunamadı?

Trakyalı bir köle olan Spartaküs, efsaneye göre Roma ordusundan kaçmış, haydutluk yaparak yakalanmış ve köle olarak satılmıştır. Spartaküs M.Ö....

Mutlaka Okumalısınız

- Reklam -spot_imgspot_img

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor