Hz Hızır'ın ördüğü duvarın altında yatan büyük hazine neydi? - Denildiğine göre bu hazine... - Dtarihi
İslam tarihiHz Hızır'ın ördüğü duvarın altında yatan büyük hazine neydi?...

Hz Hızır’ın ördüğü duvarın altında yatan büyük hazine neydi? – Denildiğine göre bu hazine…

-

”Duvara gelince; o, kentte iki yetim oğlana aitti” (elKehf 18/82)

Süheyli ded ki: ”Bu iki yetim, Kaşih’in oğulları olan Esram ve Sureym idiler.”

”Altında onlar için saklanmış bir define vardı…” (el Kehf 18/82)

Denildiğine göre bu hazine, altından bir hazine idi. Bu görüşü, İkrime söylemiştir.

Yine denildiğine göre bu hazine, bir ilim idi. Bu görüşü de, Abdullah İbn Abbas söylemiştir.

Daha doğru olan ise bu, altından bir levha olup içinde ilim yazılı idi.

Bezzar dedi ki: Ebu Zer’den merfu olarak şu hadisi rivayet etmiştir:

‘Yüce Allah’ın, kitabında (el-Kehf, 18/82) bahsettiği hazine, içi dolu bir altın levha idi. Onda şu yazılı idi: Kadere yakinen iman eden bir kimsenin yorulmasına hayret ederim. Ateşi hatırlayıp da sonra gülen kimseye şaşarım. Ölümü hatırlayıp da sonra ”La ilahe illallah” sözünden gafil olan kimseye şaşarım.”

Yine bu hadis bu şekilde Hasan el-Basri, Gufre’nin azadlısı Ömer ile Cafer es-Sadık’tan da buna benzer lafızla rivayet edilmiştir.

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

Son İçerikler

Cehennemin yedi kapısından kimler girecek? Hz Muhammed (sav) : ”Yedinci kapıdan girecekleri söylemedin?” deyince Hz Cibril:

Cehennemin ''Haviye'' isimli en alt kapısından münafıklar girecek. Ayet-i Kerime'de ''Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar'' buyurulduğu...

Hazret-i Ömer’e ”FARUK” lakabının verilmesinin başka bir sebebinin de şöyle olduğunu rivayet ederler: Yahudilerden birisi bir münafıkla bir  iş hakkında anlaşamayıp mahkemelik olmuşlardı....

Hazret-i Ömer'e ''FARUK'' lakabının verilmesinin başka bir sebebinin de şöyle olduğunu rivayet ederler: Yahudilerden birisi bir münafıkla bir  iş hakkında...

Ölüm döşeğinde koma halinde İblis’in insanlara telkinleri – İmansız gitmemek için bunlara dikkat etmek gerekir:

İmansız gitmek iki şekilde olur: 1- Ölüm döşeğinde, tam koma halinde iken kişinin, inanması gereken şeyler için gönlüne şek ve...

Zenginin biri ölümden ve kabirdeki yalnızlıktan çok korkuyormuş. “Öldüğüm geceyi kim kabre girerek sabaha kadar benimle geçirirse servetimin yarısını ona bağışlıyorum” diye vasiyet etmiş....

Zenginin biri ölümden ve kabirdeki yalnızlıktan çok korkuyormuş. "Öldüğüm geceyi kim kabre girerek sabaha kadar benimle geçirirse servetimin yarısını...

Ankara Savaşı’ndan dönen Timur  Anadolu halkının yer yer isyan etmek üzere olduğunu görmüş. Her köye beslemeleri için savaşta yararlandığı fillerden birer tane verilmesini istemiş....

Ankara Savaşı'ndan dönen Timur  Anadolu halkının yer yer isyan etmek üzere olduğunu görmüş. Her köye beslemeleri için savaşta yararlandığı...

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor

x