Moğol tarihi

Cengiz Han ve Moğollar Türk müdür?

Dini Hikayeler

Musa Aleyhisselam cennetteki komşusunu merak eder ve Allah’a iltica ederek, cennette kendisine kimin komşu olacağını bildirmesini ister. Allah Celle Celalühü tarafından bildirilir ki:

Osmanlı tarihi

Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan, Murad Paşa’yı bozguna uğratmanın sevinciyle hemen bir eğlence tertip ettirdi. Bu eğlence sırasında Uzun Hasan şevke gelip kızgın bir şekilde Ömer Bey’e:

Türk tarihi

Mustafa Kemal‘in bu sefere ne maksatla çıktığını bir daha belirten, çok enteresan bir hadiseye şahit olduk. Karadeniz’e çıkmak üzere iken vapurumuz durdu. Bir motor ile yanaşan işgal devletleri zabitleri güverteye çıktı.

Selçuklu tarihi

Tuğrul Bey kimleri fillere çiğnetti? Diğer taraftan yeri geldiğinde sertlik göstermekten de kaçmamıştır. Nitekim 1058 senesinde Selçukluların eski Bağdat Şahnesi Arslan Besasiri ile birlik olup Selçuklu askerlerine

Dini Hikayeler

İran’da İslam’ın yeni yeni yayılmaya başladığı bir zaman… İhtiyar bir mecusi bir odaya çekilmiş, kapıyı üzerine kapamış, kimse ile görüşmüyordu. Bunun bir putu vardı. Vaktini hep onun hizmetine hasretmişti.

Osmanlı tarihi

4. Murad Hazerfen Ahmet Çelebi ve Lagari Hasan Çelebi’yi neden sürdü?

Dünya tarihi

İsrailoğulları hangi soydan geliyor?

Türk tarihi

Müslüman olan Berke Han’ın Baybars’a söylediği söz

Ateistlere Cevap İslam tarihi

50 Kuran Mucizesi

İslam tarihi

”Allah yolunda cihat edenlere eziyet etmekten çekinin” Hz Muhammed

İslam tarihi

Hz Nuh kaç yıl yaşadı?

Dünya tarihi

Elektrikli sandalyenin ilk kullanımı

Dini Hikayeler

Zenginin biri ölümden ve kabirdeki yalnızlıktan çok korkuyormuş. “Öldüğüm geceyi kim kabre girerek sabaha kadar benimle geçirirse servetimin yarısını ona bağışlıyorum” diye vasiyet etmiş. Öldüğünde

Dünya tarihi

Büyük İskender’in: ”Doğu ve Batı ülkelerini nasıl fethettin? sorusuna cevabı:

İslam tarihi

Gülistan ”Hırsızla arkadaşlık eden dervişlerin sonu” – Sabahtan akşama kadar bütün gün yol yürüdük. Gece olunca bir kale burcunun dibinde uyuduk. Derviş sandığımız hırsız, arkadan ibriğini alarak taharete gidiyorum, diye uzaklaştı. Meğerse

Dini Hikayeler

Adaletiyle meşhur Hz. Ömer (r.a.), ezanın okunmasıyla birlikte camiye yönelmişti. Arkasından gelen küçük bir çocuk, Hz. Ömer’i (r.a.) geçip hızlı adımlarla ilerledi. Hz. Ömer (r.a.), çocuktaki bu telaşın neden kaynaklandığını merak etti. İçinden “Acaba bir derdi, bir sıkıntısı mı var?” diye geçirdi. Hemen yetişip “Yavrum, hayırdır, telaşlı telaşlı nereye gidiyorsun?” diye sordu. Hz. Ömer’i (r.a.) tanımayan çocuk:

Hun Tarihi

Çinlilerin Mete’den kurtulmak için planı neydi?

İslam tarihi

Hz Muhammed – Kıyamet alametleri Kuran okuyan ama onunla amel etmeyen insanlar

Osmanlı tarihi

Cem Sultan’ın oğlu nasıl Hristiyan oldu?

x