İslam tarihi

Kıyamette ölümün boğazlanması

Dini Hikayeler

Mahşerde bir genç, Allah Teala’dan aman dilemiş. Günahı pek çokmuş. Melekler, onu cehenneme atmak için koşmuşlar. Fakat yüce ihsan sahibi Hakim-i Teala, ona yaran olmuş. Melekler tam onu yakaladıkları sırada,

Osmanlı tarihi

Fransızlar ve Türk Kafası

İslam tarihi

Rivayete göre Zekeriya adında bir zahid, ölüm hastalığına yakalanmıştı. Eceli yaklaşınca bir arkadaşı yanına geldi ve ”Lailahe illallah, Muhammedün Resulullah” demesini istedi. Zahid bu sözleri söylemek istemedi. Arkadaşı ikinci kez teklif etti, zahid yine yüz çevirdi.

İslam tarihi

-Hak Teala Davud Peygamber’e dedi ki ”Ya Davud! Cenneti nasıl anarsın da bana aşık olmayı unutursun?” Davud (a.s) dedi ki:

İslam tarihi

Lokman Hekim’in uyguladığı 9 güzel davranış

Dini Hikayeler

Zünnun-i Mısri – Allah ‘ın Hikmetlerine Akıl Ermez

Selçuklu tarihi

Hasan Sabbah neden ortaya çıktı?

Timur tarihi

Timur – ”Emrettim ki, vezirler dört özelliğe sahip olan kişilerden olmaları lazımdır.”

İslam tarihi

Hz Nuh ile birlikte gemiye kaç kişi bindi?

İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v), Tebük Gazvesi dönüşünde şöyle buyurmuştur:

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav)’in henüz bir süt bebesi olan oğlu İbrahim’in vefat ettiği gün, güneş tutulması yaşanır. Arkadaşları iki olayı birbiriyle bağlantılamak isterler.

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi devletin ekonomisini oldukça sıkıntıya düşürmüştü. Ordunun masraflarını devlet hazinesi tam karşılamayınca bu ihtiyacı gidermek için Galata’daki sarraflardan senet karşılığında borç almıştı. Bu borçlardan hepsi sefer tamamlanınca kuruşuna gelinceye kadar ödenmiştir. Yalnız borç alınan tüccarlardan biri devletten alacağını alamadan ölmüştü.

İslam tarihi

Hz Süleyman’ın nefs hakkında sözü

Selçuklu tarihi

Tuğrul Bey’in eşi Altuncan Hatun savaşarak Tuğrul Bey’i nasıl kurtardı? İbrahim Yınal’ın ikinci isyanı sırasında yaptıklarıyla Selçuklu tarihinin seyrinin değişmesini engellemiştir. Öyle ki eşi,

İslam tarihi

Kuran’da 34 Şirk Çeşidi

İslam tarihi

Mümin kul hastalındığında alacağı mükafat

Dünya tarihi

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ CORONA COVID-19 HAKKINDA GERÇEK BİLGİLERİ AÇIKLADI

İslam tarihi

Rekaiku’l-Ahbar isimli kitapta anlatıldığına göre, kıyamet günü günahları sevaplarından ağır basan bir kulun cehenneme atılması emredilecektir. Bu sırada kirpiklerinden bir tel dile gelerek:

Osmanlı tarihi

Fatih Ayasofya’yı camiye çevirdikten sonra Hızır (a.s.) içeri girmiş ve bakmış ki, kıble Mekke değil de Kudüs’e doğru. Tam o sırada arkasında,

x