Nemrud, 400 sene hüküm sürmüş; azgınlık ve taşkınlık yapmış, Allah'ın buyruğundan çıkıp zorbalık yapmış ve dünya hayatını ahirete tercih etmiştir. Hz İbrahim ise... - Dtarihi
İslam tarihiNemrud, 400 sene hüküm sürmüş; azgınlık ve taşkınlık yapmış,...

Nemrud, 400 sene hüküm sürmüş; azgınlık ve taşkınlık yapmış, Allah’ın buyruğundan çıkıp zorbalık yapmış ve dünya hayatını ahirete tercih etmiştir. Hz İbrahim ise…

-

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

”Allah, kendisine hükümdarlık verdi diye (şımararak), İbrahim ile Rabbi hakkında tartışmaya gireni görmedin mi? İbrahim ona, ”Benim Rabbim hem diriltir ve hem öldürür.” dediği zaman, ”Ben de diriltir ve hem öldürürüm.” demişti. İbrahim, ”Allah güneşi doğudan getiriyor, haydi sen de onu batıdan getir!” deyince, o inkarcı şaşırıp kalmıştı! Allah zalimler toplumunu doğru yola iletmez.” (Bakara 258)

Yüce Allah, burada, dostu Hz İbrahim’in, kendini Rab yerinde gören zorba ve azgın hükümdarla yaptığı münazarayı anlatmaktadır. Hz İbrahim, o zorba hükümdarın delillerini boşa çıkarmış; bilgisizliğinin çokluğunu, aklının kıtlığını ortaya koymuştu. Kuvvetli delillerle onu susturmuş, apaçık olan doğru yolu ona göstermişti.

Tefsirciler ile birçok soy bilimci ve rivayet bilginleri derler ki: ”(Bakara suresinin 258. ayetinde sözü edilen bu hükümdar, Babil kralıdır. Onun adı, Nemrud’dur.

Anlatıldığına göre Nemrud, 400 sene hüküm sürmüş; azgınlık ve taşkınlık yapmış, Allah’ın buyruğundan çıkıp zorbalık yapmış ve dünya hayatını ahirete tercih etmiştir. Hz İbrahim ise onu, tek hiçbir ortağı olmayan Allah’a kulluk etmeye çağırdığında cahilliği, sapıklığı ve uzun ömür sürmüş olması onu, yaratıcıyı inkara sevketmiş, bu konuda Hz İbrahim’le tartışmaya girişmiş, Rablık iddiasında bulunmuştu. Hz İbrahim: ”Benim Rabbim hem diriltir ve hem öldürür.’ dediği zaman, ‘Ben de diriltir ve öldürürüm.’ demişti.” (Bakara 258)

”Nemrud, ölüm cezaları kesinleşmiş iki adamı huzuruna getirterek, birinin öldürülmesini ve diğerinin serbest bırakılmasını emretmiş; güya bununla birini öldürmüş ve diğerini diriltmiş oldu.”

Elbette Nemrud’un bu davranışı, Hz İbrahim’in sözüne bir cevap olamaz. Çünkü Nemrud’un sözü, tartışma konusunun dışından olup bir göz boyama ve saptırmadan ibaret idi. Gürültü çıkarmaktan başka bir şey değildi. Hakikatte ise tartışmaktan çekilme demektir.

Hz İbrahim, Nemrud’un iddiasını boşa çıkaran onun yenik düştüğünü açıklıkla ortaya koyan bir başka delil öne sürdü:

”İbrahim, ”Allah güneşi, doğudan getiriyor, haydi sen de onu batıdan getir!” deyince…” (Bakara 258)

Hz İbrahim; onun sapıklığını, cahilliğini, yalan iddiada bulunduğunu, tuttuğu yolun yanlışlığını; bu iddialarıyla, cahil kavmi yanında böbürlendiğini ortaya koydu. Artık Nemrud’un, Hz İbrahim’e verecek cevabı kalmamıştı. Susmuş, konuşmaktan kesilmişti. İşte bu sebeple de Yüce Allah şöyle buyurmaktadır.

”O inkarcı şaşırıp kalmıştı! Allah zalimler toplumunu doğru yola iletmez.” (Bakara 258)

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav): Cebrail: ”Ümmetin senden az sonra fitneye düşecektir” dedi. Ben: ”Küfür fitnesi mi yoksa sapıklık fitnesi mi?” diye sordum. O da:

''Cebrail bana ansızın (hemen) gelip: ''İnna lillahi ve inna ileyhi raciun'' dedi. Ben de: ''Evet, inna lillahi ve inna ileyhi...
Osmanlı tarihi

İran Şahı, Sarı Selim’in padişahlığını tebrik etmek üzere Edirne’ye Şah Kulu adında bir elçi gönderir. Şah Kulu, Osmanlı askerindeki bu gösterişini çekememiş ve alaylı bir şekilde:

Kanuni'den sonra yerine geçen II.Selim (Sarı Selim) ilk defa, ordunun başında sefere gitme adetini bozmuş ve eğlenceye başlamıştı. Böylece her...
Osmanlı tarihi

Osmanlı İçin Çocuğunu Satılığa Çıkaran Müslüman Hintli Kadın

Çok zor şartlar altında devleti 33 yıl dahice idare eden Abdülhamit Han'ın Osmanlı tahtından indirilmesinden sonra, Osmanlı Devleti'nin başına Balkan...
İslam tarihi

Allah Teala’nın Hz Musa’ya zenginlik ve fakirlik geldiğinde söylemesi istediği söz

Rivayete göre Allah Teala, Hz Musa'ya şöyle der: Dünya nimetlerini sana yönelmiş görürsen; ''Bu işlediğim günahın, peşin verilen cezasıdır'' de....
Türk tarihi

Kazım Karabekir – Erzincan’dan Erivan’a Ermeni Katliamları:

"Askerimizin Erzincan'a girmesini müteakip bizzat Erzincan'a gittim. Kendi gözlerimle gördüm ki, saç ve sakalı bembayaz ihtiyarlar, çocuğunu bağrına basmış kadınlar,...
İslam tarihi

Müslümanın kıyamette hesaba çekileceği ilk amel

Şunu iyice bilesin; hadislerden bize ulaştığına göre kıyamet günü kulun öncelikle dikkat edilecek ameli namazdır. Namazında bir kusur bulunmazsa hem...
İslam tarihi

Hz Havva yaratıldığında Hz Adem ile konuşması – Adem, ona: -‘Sen nesin?’ diye sordu. O da: -‘Kadın!’ dedi. Adem: -‘Niçin yaratıldın?’ dedi. O da:

Bu ayetlerin bağlamı; Havva’nın yaratılışının, ”Ey Adem! Sen ve eşin (Havva) birlikte cennette oturun” (Bakara 35) buyruğundan dolayı Adem’in Cennet’e girmesinden önce...
Selçuklu tarihi

Yaşlı bir adam, Selçuklu Veziri Nizâmü’l Mülk’ün huzuruna girmek istedi. Nizâmü’l Mülk, ihtiyacını sordu. Adam, – Ben, Allâh Rasûlünün (s.a.v.) elçisiyim. Sultan Melikşah’la görüşeceğim.” diye cevap verdi. Nizâmü’l Mülk “bu sözün izâhını” istedi…

Yaşlı bir adam, Selçuklu Veziri Nizâmü’l Mülk’ün huzuruna girmek istedi. Nizâmü’l Mülk, ihtiyacını sordu. Adam, - Ben, Allâh Rasûlünün (s.a.v.)...
Timur tarihi

Timur – Rum ülkesine (Anadolu’ya yöneldiğim vakit, Hz. Şeyh Yesevi hikmetlerinden bir işaret aradım ve ilk açtığım sayfada müjde veren şu dörtlüğe rastladım.

Menkıbenin devamında, Emir Timur'un Ahmed Yesevi'ye olan bağlılığı kendi dilinden şöyle anlatılır: ''Rum ülkesine (Anadolu'ya yöneldiğim vakit, Hz. Şeyh Yesevi...
Osmanlı tarihi

Osmanlı Devleti’nin kısa sürede güçlenmesini sağlayan unsurlar :

-Coğrafi konumu-İskan politikası (Fethedilen yerlere Türk ve Müslüman nüfusun yerleştirilmesi)-İstimalet (Hoşgörü) politikası-İlk dönemlerde beyliklerle mücadele edilmemesi-Fetih hareketlerinde Gaziyan-ı Rum ve...
İslam tarihi

İsa peygamberin 3 nasihati – Rivayete göre Hz İsa şöyle demiştir: ”İyilik şu üç şeyde kendini belli eder: Konuşmak, bakmak ve susmak. Kim Allah’tan başka şeylerden konuşuyorsa onun konuşması

Rivayete göre Hz İsa şöyle demiştir: ''İyilik şu üç şeyde kendini belli eder: Konuşmak, bakmak ve susmak. Kim Allah'tan başka...
Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman’ın öldürttüğü Şehzade Mustafa nasıl birisiydi?

Şehzade Mustafa hadisesi tabii ona bel bağlayanları çok derinden sarstı. Pek çok kimse bizzat Sultan Süleyman'ı değil de Hürrem Sultan,...
Dünya tarihi

Yahudilerin beklediği Kutsal Kan’ın taşıyıcısı kabul edilen Mesih’in özellikleri Tevrat’ta nasıl anlatılıyor?

Öncelikle bir konuyu açıklığa kavuşturalım: Şövalyeler Eski Ahit'e inanırlar ancak Yeni Ahit'te sadece Yuhanna'ya göre İncil'i ve Vahiy bölümünü kabul...
Dünya tarihi

Engizisyon İşkence Aleti – Askı

Kurbanın vücudundaki tüm eklemleri, yerinden çıkarmak ve kurbana mümkün olan en ağır acıyı vermek için tasarlanmış bir alet. Ahşap bir...
İslam tarihi

Bir gün kimsenin tanımadığı birisi, Hz Musa’yı gördü ve ona şöyle dedi: ”Ey Musa! Sana üç şey öğreteyim, buna karşılık benim için Allah’tan bir ihtiyacımın giderilmesini iste.” Hz Musa: ”Nedir o üç şey?” diye sordu;

Bir gün İblis, Hz Musa'yı gördü ve ona şöyle dedi: ''Ey Musa! Sana üç şey öğreteyim, buna karşılık benim için...
İslam tarihi

Hz Muhammed – Ümmetimden şu iki sınıfa şefaatim ulaşmayacak

Ümmetimden şu iki sınıfa şefaatim ulaşmayacak 1- Son derece zalim hükümdar 2- Dini inançları hiçe sayan azgın kişi Hz Muhammed...
Hun Tarihi

Mete Çin İmparatorunu kuşatmıştı ama beklenmeyen bir şey oldu…

İmparator, kuşatılmanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Başka bir ifade ile söylememiz gerekirse, o kuşatmadan ancak üç yıl sonra kendine...
İslam tarihi

Meleklerin hocası cinlerden olan İblis nasıl kafir oldu?

Anlatıldığına göre İblis'in dünya semasında Abid, ikinci kat semada Zahid, üçüncü kat semada Arif, dördüncü kat semada Veli, beşinci kat...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Her kim hemmaz (mü’min kardeşinin ayıplarını yüzüne haykıran, insanlara çeşitli lakap ve isim takan bir insan) olarak ölürse,

Her kim hemmaz (mü'min kardeşinin ayıplarını yüzüne haykıran, insanlara çeşitli lakap ve isim takan bir insan) olarak ölürse, burnu ile...
Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim Han zamanında çok fakir bir adam borçlarını ödeyemeyince zora düşmüş ve sabah soluğu Yavuz Sultan Selim’in yanında almış, demiş ki: — Sultanım, bana bir kese altın verecekmişsiniz. Selim Han:

Yavuz Sultan Selim Han zamanında çok fakir bir adam borçlarını ödeyemeyince zora düşmüş ve sabah soluğu Yavuz Sultan Selim’in yanında...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

Hz Muhammed (sav) – Allah Teala şu 5 kişiye gazap eder

Peygamber Efendimiz'in  şöyle buyurduğu rivayet edilir: ''Allah Teala şu beş...
x