Hz İlyas, kavminin hükümdarından on yıl boyunca bir mağarada saklandı. Nihayet Yüce Allah bu hükümdarı... - Dtarihi
İslam tarihiHz İlyas, kavminin hükümdarından on yıl boyunca bir mağarada...

Hz İlyas, kavminin hükümdarından on yıl boyunca bir mağarada saklandı. Nihayet Yüce Allah bu hükümdarı…

-

”Şüphesiz İlyas da gönderilen peygamberlerdendir. Hani o kavmine şöyle demişti: ”Siz Allah’tan korkmaz mısınız? Yaratanların en güzeli olan, sizin Rabbiniz, daha önce Atalarınızın Rabbi bulunan Allah’ı bırakıp da ”Baal’ e mi tapıyorsunuz?” Fakat onlar İlyas’ı yalanladılar. Bu yüzden onlar elbette (cehenneme) götürüleceklerdir. Ancak Allah’ın ihlaslı kulları müstesnadır. Biz sonra gelenler arasında, ona da iyi bir nam bıraktık. İlyasine selam olsun! İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o, bizim mü’min kullarımızdandı.” (es-Saffat, 37/123/132)

(Alimler) dediler ki: Hz İlyas, Dımeşk (yani bugünkü Şam) şehrinin batı tarafında bulunan Ba’lebek halkına peygamber olarak gönderilmiştir. Hz İlyas, onları Yüce Allah’a (ibadet etmeye) ve onları ”Ba’l” adını verdikleri kendilerine ait bir puta tapmayı terk etmeye davet etti. Bir rivayete göre bu put, ”Ba’l” adında bir kadındı. Allah doğrusunu daha iyi bilir.

Onun put olduğu görüşü, daha sahihtir. İşte bu sebepledir ki, Hz İlyas, onlara; ”Siz Allah’tan korkmaz mısınız? Yaratanların en güzeli olan, sizin Rabbiniz, daha önce Atalarınızın Rabbi bulunan Allah’ı bırakıp da ”Baal’ e mi tapıyorsunuz?” buyurdu.

Fakat onlar Hz İlyas’ı yalanladılar, onu muhalefet ettiler ve onu öldürmek istediler. Denilir ki: Hz İlyas kavminden kaçıp gizlendi.

  • Ebu Ya’kub el-Ezrai, Yezid bin Abdussamed yoluyla, Hişam bin Ammar’ın şöyle dediğini nekletmiştir:

”Ben bir adamın, Ka’b İbnü’l-Ahbar’ın şöyle dediğini naklettiğini işittim: Hz İlyas, kavminin hükümdarından on yıl boyunca bir mağarada saklandı. Nihayet Yüce Allah bu hükümdarı öldürüp başkasını onun yerine geçirdi. Bunun üzerine Hz İlyas ona gelip İslam’ı teklif etti. (O da Müslüman oldu.) Kavminden on bin kişi hariç kavminden büyük bir topluluk da Müslüman oldu.”

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

Mutlaka Okumalısınız