Hz İsa bedenleri zaif düşmüş, benzi beti uçmuş üç kişinin yanından geçerek kendilerinden sordu: ''Sizi bu hale getiren nedir?'' Onlar: - Dtarihi
İslam tarihiHz İsa bedenleri zaif düşmüş, benzi beti uçmuş üç...

Hz İsa bedenleri zaif düşmüş, benzi beti uçmuş üç kişinin yanından geçerek kendilerinden sordu: ”Sizi bu hale getiren nedir?” Onlar:

-

Rivayet ediliyor ki, Hz İsa bedenleri zaif düşmüş, benzi beti uçmuş üç kişinin yanından geçerek kendilerinden sordu:

”Sizi bu hale getiren nedir?” Onlar: ”Ateş korkusu!” Hz İsa: ”Korkan bir kimseyi emniyete kavuşturan Allahü Teala üzerinde (bir lütfu olarak) haktır.”

Sonra onları geçti. Başka bir üç kişiye rastladı. Baktı ki, onlar daha zaif, benizleri daha uçuk… Sordu:

”Sizi bu hale getiren nedir?” Onlar: ”Cennete olan şevkimiz!” Hz İsa: ”Size umduğununuzu vermek Allah’ın üzerinde bir hak oldu.”

Sonra onları geçip üçüncü bir gruba vardı. Baktı ki onlar daha zayıf ve benizleri uçuk… Sanki onların yüzünde bir nur görüntüsü vardır. Dedi ki:

”Sizi bu gördüğüm dereceye vardıran nedir?” Cevab: ”Biz Allah’ı seviyoruz!,” Hz İsa: ‘Mukarrebler sizlersiniz! Sizsiniz mukarrebler! Sizsiniz mukarrebler!” buyurdu.

İhyu Ulumi’D-Din – İmam Gazali

Mutlaka Okumalısınız

x