Dünya tarihi

Engizisyon İşkence Aleti – İspanyol Eşeği

İslam tarihi

Cenab-ı Hak, Davud (a.s) a vahiy yolu ile faydalı ilmi öğren emrini verdiğinde, Hz Davud: ”Ya Rabbi! Faydalı ilim hangisidir?” diye sordu.

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – İnsanın kalbi nasıl kararır?

İslam tarihi

Hz Davud bazı geceler kılık değiştirip dışarı çıkar; karşılaştığı kişilere kendisi hakkında ne düşündüklerini sorardı. Bir gece Cebrail (as) insan şekline bürünerek ona yaklaştı, Hz Davud: ”Davud hakkında ne düşünüyorsun?” diye sordu.

Dünya tarihi

Engizisyon İşkence Aleti – Kurşun Süzgeci

İslam tarihi

Hz Ömer Halife olduğu zaman, etraftan insanlar gelip, ”Halife kimdir?” diye sorarlar, ”Koyunlar kurtlarla birlikte

Osmanlı tarihi

Kanuni’nin Fransa Kralı Francois’e yazdığı meşhur bir mektup var. Mektubun ve olayın aslı nedir?

İslam tarihi

Cinlerden kurtulmak için okunacak ayet

Haberler

İmam Gazali – Namazı savsaklayan kişiyi de Allah Teala şu on beş cezaya çarptırır

Dini Hikayeler

Musa as zamanında adamın biri Musa (as) sorar: ”-Ya Musa dünyanın en günahkar adamı kimdir?”

İslam tarihi

Hükümdarlardan uzak durun – Hz Muhammed (s.a.v)

Dünya tarihi

Kafirlerin beklediği Kutsal Kan’ın taşıyıcısı kabul edilen Mesih’in özellikleri

İslam tarihi

Hz Nuh’un kavmi putlara tapmaya nasıl başladı? Vedd, salih bir insandı. Kavmi içerisinde sevilen bir kimseydi. Vedd ölünce, Babil toprağındaki mezarının çevresinde oturup ağlamaya, sızlanmaya başladılar. İblis onların ağlayıp sızlandıklarını görünce, bir insan kılığına bürünerek (onların yanlarına sokuldu) ve:

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim ile Venedik elçisi arasında geçen ‘Kılıç Olayı’ – Devletin ileri gelenleri, İstanbul’dan dönen elçiye, dünya sultanı Yavuz Sultan Selim’in nasıl birisi olduğunu sordular. Elçi, ezilip büzülerek:

Osmanlı tarihi

4. Murad ölmeseydi Batı’ya nasıl yürüyecekti?

İlginç Bilgiler

Nazar değmesi nasıl oluyor?

İslam tarihi

Bir Hadis-i Şerif’te Efendimiz şöyle buyuruyor: ”Arşın bir yerinde şöyle yazılır:

İslam tarihi

Türklere ”Türk” denilmesinin sebebi – İbn Kesir

İslam tarihi

Ebu Cehil, Safa Tepesi’nin yanında, Resulullah’ın karşısına çıkıp O’na eziyet etmiş, küfretmiş ve dinini kötüleyerek hoşuna gitmeyen hareketlerde bulunmuştu. Ebu Cehil’in bu yaptıkları, Hz. Hamza’ya anlatıldı. Bunun üzerine Hz. Hamza,

Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman halktan fazla vergi toplayan Hüsrev Paşa’yı nasıl görevden aldı?

x