Osmanlı tarihi

Bir gün 4. Murat sadrazamıyla birlikte tebdil-i kıyafet gezerken bir deri dükkanının önünde dururlar. Dükkan son derece kötü bir durumdaydı ve dericinin hali içler acısıydı. İhtiyar derici sandalyesini çekmiş dükkanın önünde oturmaktadır. Padişah:

Osmanlı tarihi

Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi’nin biat merasimi 1299’da Bilecik’te Oğuz Han töresine göre yapılmıştır. Osman Gazi’nin hükümdarlığını kabul edenler onun karşısında üçer kez

Dünya tarihi

Sovyetler’in Kuruttuğu Göl Aral Gölü!

İslam tarihi

Firavun, Mısır halkını neden gruplara bölüyordu? İsrailoğulları, Hz İbrahim’den naklettikleri şu hususu kendi aralarında bahsediyorlardı:

İslam tarihi

İblis, Hz Adem’e neden secde etmedi? Hasan el Basri der ki: ”İblis, (kendisinin ateşten ve Adem’in çamurdan yaratıldığını,

Osmanlı tarihi

Cem Sultan’ın vatanından ayrılırken söylediği sözler

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim, Büyük İskender’den neden büyük hükümdardır? – Makedonya kralı Büyük İskender’in, Mısır’ı işgal ettiği zaman kendisinin Yunanlılar için haşa

Dünya tarihi

Engizisyon İşkence Aleti – Kafir Çatalı

İslam tarihi

Allah Teala’nın Hz Musa’ya zenginlik ve fakirlik geldiğinde söylemesi istediği söz

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Cennetin en alt derecesi şudur:

Dini Hikayeler

Hz İsa bir gün İblis ile karşılaştı, İblis’in bir elinde bal, diğer elinde kül vardı. Hz İsa: ”Bu bal ve külle ne yapıyorsun ey Allah düşmanı?” diye sordu. İblis:

İslam tarihi

Yüce Allah Hz Musa’ya şöyle seslendi: Karun ağlayıp sızlayarak sana yalvardı durdu, ”Ey Musa!” diye yetmiş kere

İslam tarihi

Allah (c.c) ‘ın nefret ettiği 6 şey

İslam tarihi

Cüneyd-i Bağdadi şöyle der: İmam Şafii dünyada hak söyleyen kimselerdendi. Bir mü’min kardeşine Allah hakkında nasihat verdi ve onu Allah’tan korkutarak şunları söyledi:

Haberler

Kutluk Bilge Kagan Kimdir?

Türk tarihi

Türk boylarının sembol olarak kullandıkları hayvanlar hangileridir?

Türk tarihi

Bosnalılar nasıl İslamlaştı, Türkleşti – İlber Ortaylı

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim’in bir ara atından indiği ve saygılı bir halde yaya yürüdüğü görüldü. Herkes şaşırmıştı ama kimse sebebini sormuyordu. Padişahın hiç yanından ayırmadığı Hasan Can durumu öğrenmekte gecikmedi. Padişah ona şunları söylemişti:

İslam tarihi

Hz Adem’in yediği yasak ağaç hangi meyveydi?

İslam tarihi

Bir peygamber Allah Teala’ya tam elli yıl boyunca ibadet etmişti. Allah Teala ona

x