İslam tarihi

Diğer ümmetler, ‘Ümmet-i Muhammed’in terazileri niye bu kadar ağır basıyor?’ diye sorunca peygamberleri şöyle cevap verecektir:

İslam tarihi

Kuran’da günahlardan sakınmak

İslam tarihi

Cafer-i Sadık’ın Süfyan-ı Servi’ye Öğütleri

Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman’ın Son Sözleri

Osmanlı tarihi

Yine bir gün akın esnasında, Mihaloğlu Ali Bey düşmana esir düşer; idam edilmeden önce düşman komutanı sorar: ”-Senin ataların Hristiyan ve ünlü bir hisarın Tekfuru idi. Avrupa’da büyük bir şöhretin var. Eğer bize gelirsen,

İslam tarihi

Hz Ömer, Peygamber Efendimizi öldürmek için giderken, kız kardeşinin Müslüman olduğunu öğrenince, onun evine koşmuş, kardeşini bir tokatla yere sermiş ve

İslam tarihi

Antakya kavmi nasıl helak oldu? Yasin süresinde bahsedilen ”Habib bin Mura” yı nasıl şehit ettiler?

Osmanlı tarihi

4. Murad ölmeseydi Batı’ya nasıl yürüyecekti?

İslam tarihi

Hz Davud bazı geceler kılık değiştirip dışarı çıkar; karşılaştığı kişilere kendisi hakkında ne düşündüklerini sorardı. Bir gece Cebrail (as) insan şekline bürünerek ona yaklaştı, Hz Davud: ”Davud hakkında ne düşünüyorsun?” diye sordu.

Dini Hikayeler

Bayezid Bestami Hazretleri bir evin yanından geçerken, yukardan aşağıya başına bir leğen kül döküldü. Kendisi üstelik

Timur tarihi

Timur’un Osmanlı’ya faik (yüksek) bir tarafı var mıdır? – İlber Ortaylı

Hun Tarihi

Çinliler, Çin Seddini niçin yaptı? – Marcel Brion

İslam tarihi

Kişinin ölüm sonrasında başına gelecekler

İslam tarihi

Kuran’a göre Kıyamette kimler tartıya giremiyecek?

Osmanlı tarihi

4. Murad Hazerfen Ahmet Çelebi ve Lagari Hasan Çelebi’yi neden sürdü?

İslam tarihi

Lut kavmi nasıl helak oldu? – Onların başına gelen hiçbir kavmin başına gelmemiştir. Allah onların önce gözlerini kör etti, sonra da

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Beş şey vardır ki, bunlarla imtihan olunursanız ve bunlar size yanaşırsa onlara bulaşmanızdan Allah’a sığınırım.

Osmanlı tarihi

Fatih Ayasofya’yı camiye çevirdikten sonra Hızır (a.s.) içeri girmiş ve bakmış ki, kıble Mekke değil de Kudüs’e doğru. Tam o sırada arkasında,

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim, Büyük İskender’den neden büyük hükümdardır? – Makedonya kralı Büyük İskender’in, Mısır’ı işgal ettiği zaman kendisinin Yunanlılar için haşa

İslam tarihi

Rivayete göre Allah Teala Hz Musa’ya şöyle vahyetti:

x