Hz İsa'nın cehennem hakkındaki sözü - Dtarihi
İslam tarihiHz İsa'nın cehennem hakkındaki sözü

Hz İsa’nın cehennem hakkındaki sözü

-

Hz İsa şöyle der:

   

”Nice sağlam bedenler, nice parlak yüzler ve nice güzel konuşan diller yarın cehennem katları arasında feryat edecekler!”

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

Son İçerikler

Kanuni’den sonra veliaht Şehzade Mustafa’nın tahta çıkacağından korkan Hürrem Sultan, Şehzade Mustafa’yı babasının gözünden düşürmek için kızı ve damadı Rüstem Paşa ile komplo kurmuştur....

Kanuni'den sonra veliaht Şehzade Mustafa'nın tahta çıkacağından korkan Hürrem Sultan, Şehzade Mustafa'yı babasının gözünden düşürmek için kızı ve damadı...

Musa aleyhisselam zamanında bir kişi vefat etti. Zahiren fasık, günahkâr bir kişiydi. İnsanlar onu yıkamadan, kefenlemeden, üzerine namaz kılmadan, elleriyle de değil, ayaklarıyla...

Musa aleyhisselam zamanında bir kişi vefat etti. Zahiren fasık, günahkâr bir kişiydi. İnsanlar onu yıkamadan, kefenlemeden, üzerine namaz kılmadan, elleriyle...

Hz Musa’nın annesinin aldığı tedbir

Müfessirlerin anlattığına göre Hz Harun, erkek çocuklarının öldürülmelerinden vazgeçildiği sene doğmuştu. Hz Musa ise erkek çocuklarının öldürüldükleri sene dünyaya gelmişti....

Osmanlı’ya yardıma gelen melek ordusu – Aşağıdaki hadiseyi tarihçi Ahmet Mithat Efendi anlatıyor. Ruslar Oltaniçe’de 150.000 kişilik bir kuvvetle Eflak ve Boğdan’a girmişler,...

Aşağıdaki hadiseyi tarihçi Ahmet Mithat Efendi anlatıyor. Ruslar Oltaniçe'de 150.000 kişilik bir kuvvetle Eflak ve Boğdan'a girmişler, buradan da 25.000...

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethedip şehre girdiğinde, Bizans’ın ileri gelenleri huzura çağırmıştı. Gelenler arasında Bizans’ın Başbakanı Notaras huzura girer girmez, Fatih’i memnun bırakıp...

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethedip şehre girdiğinde, Bizans'ın ileri gelenleri huzura çağırmıştı. Gelenler arasında Bizans'ın Başbakanı Notaras huzura girer girmez,...

Napolyon ”Ölümle burun buruna gelmek nasıl bir duygu”

Bir gün Napolyon düşman askerlerinden kaçarken, bir dükkâna girmiş. Adam hemen kendisini saklamasını emretmiş. Adam da Napolyon’u müsait bir...

Mutlaka Okumalısınız

Sokrates’i son sözleri – Sokrates’in ölmeden önce söylediği sözler ilgi çekicidir

En ünlü sözü ''Benim tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimi...

Kabir azabının varlığını bildiren vesikalardan bazıları şöyledir: İmam-ı A’zam hazretleri buyurdu ki:

Kabir azabının varlığını bildiren vesikalardan bazıları şöyledir: İmam-ı a'zam hazretleri...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor