Hz İsa yeryüzüne inecek mi? Bu konuda iki görüş var, gelmeyecek diyenler, gelecek diyenler var. Ama geleceğine dair birçok hadis var. Bunları ne yapacağız? | Dtarihi
İslam tarihiHz İsa yeryüzüne inecek mi? Bu konuda iki görüş...

Hz İsa yeryüzüne inecek mi? Bu konuda iki görüş var, gelmeyecek diyenler, gelecek diyenler var. Ama geleceğine dair birçok hadis var. Bunları ne yapacağız?

-

Yüce Allah bu durumu şu sözüyle haber vermektedir: ”Kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki, ölümünden sonra İsa’ya inanmış olmasın.” (en-Nisa 159). Yani kıyametin kopmasından önce ahir zamanda onun yeryüzüne inmesinden sonra… Çünkü Hz İsa (yeryüzüne) inecek,domuzu öldürecek, haçı kıracak, cizyeyi kaldıracak ve İslam’dan başka bir din kabul etmeyecektir.

Hz İsa Dımeşk/Şam şehrindeki ”Beyaz Minare”nin üzerine inecektir. (İndiğinde) sabah namazı(nın farzı) için kamet getirilecek, Müslümanların imamı ona;

-”Öne geç de (bize) namaz kıldır, ey Allah’ın Ruhu (Ruhullah)” diyecek. Hz İsa da:

-”Hayır! Bazınız bazısına emirler olacaktır. Bu ise, Allah’ın bu ümmete bir ikramıdır!’ diyecek.

Sonra beraberinde Hz İsa onun ardında namaz kılacak. Sonra beraberinde Müslümanlar olduğu halde Mesih Deccal’i aramak üzere (bineğine) binecek. Derken Mesih Deccal’i ”Lüdd Kapısı”nın yanında yakalayacak ve onu mübarek eliyle öldürecektir.

Dımeşk/Şam şehrinin doğusunda bulunan beyaz taştan bu minare bina edildiğinde Hz İsa’nın geleceğine dair umudun kuvvetlendirdiğini belirtmiştik. Bu minare, yıkılan minareyi ve çevresini yakan Hristiyanların mallarından yapılmıştı. İşte Hz İsa oraya inecek, domuzu öldürecek, haçı kıracak ve hiçbir kimseden İslam’dan başka (bir din) kabul edilmeyecektir. Hacı olarak veya umre yapmış olarak ya da ikisini birden yapmış olarak Ravha  geçidinden çıkıp gidecektir. (Yeryüzünde) kırk sene kalacaktır. Sonra ölecek, – rivayete göre- Hz Peygamber ile iki sahabisi olan Hz Ebu Bekir ile Hz Ömer’in yanında Hücre-i Nebeviyye’ye defnedilecektir.

”Tevrat’ta, Muhammed (a.s)’ın vasfı ve İsa (a.s)’la defnedileceği yer yazılıdır.”

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

Mutlaka Okumalısınız

Teknolojiyi geride bırakan hayvanlar

Günümüzün modern uçaklarından F.15 kartala kıyasla F16 çekirgeye kıyasla...
x