Hz İsa'nın yerini Yahudilere ispiyonlayan hangi Havariydi? - Dtarihi
İslam tarihiHz İsa'nın yerini Yahudilere ispiyonlayan hangi Havariydi?

Hz İsa’nın yerini Yahudilere ispiyonlayan hangi Havariydi?

-

İbn Ebi Hatim dedi ki:

”Yüce Allah, Hz İsa’yı göğe yükseltmeyi dilediğinde Hz İsa havarilerden on iki kişinin bulunduğu evde (orada bulunan) bir pınardan/çeşmeden (yıkanıp) başından su damlayarak onların yanına çıktı ve:

-‘Sizden biri bana iman ettikten sonra on iki defa beni inkar edecek!’ dedi. Sonra da :

-‘Hanginiz benim benzerim olup yerime öldürülecek ve benimle birlikte aynı konumda olsun?’ dedi.

Bunun üzerine onlardan yaş itibariyle en küçük olan genç bir kimse ayağa kalktı Hz İsa, ona:

-‘Otur!’ dedi.

Hz İsa onlara (aynı soruyu) tekrar sordu. O genç, yine ayağa kalktı ve:

-‘Ben!’ dedi. Hz İsa, ona:

-‘O, sensin. (Sen benim benzerim olacaksın?)’ dedi.

Bunun üzerine o gence, (Allah tarafından) Hz İsa’nın benzeri kılındı. Hz İsa da, o evdeki küçük bir pencereden göğe yükseltildi.

Yahudilerden (Hz İsa’yı) araştıranlar geldi. (Hz İsa) benzeri (o genci) alıp götürdüler. Onu öldürdüler, sonra da çarmıha gerdiler. O on iki kişiden biri Hz İsa’ya iman ettikten sonra onu inkar etti. (Hz İsa konusunda insanlar) üç gruba ayrıldılar:

Bir grup dedi ki: ”Allah/Tanrı (İsa), dilediği kadar aramızdaydı, sonra göğe yükseltildi.” Bunlar Yakubilerdir

İkinci grup: ”Allah’ın oğlu (İsa), dilediği kadar aramızdaydı, sonra Allah onu kendisine yükseltti.” Bunlar da, Nesturiler’dir.

Üçüncü grup: Allah’ın kulu ve resulü (İsa) dilediği kadar aramızdaydı, sonra Allah onu kendisine yükseltti.” Bunlar da, Müslüman topluluktur.

Kafir olan (bu) grup, (siyasi güçle) Müslüman olan topluluğa karşı üstün geldiler ve onları öldürdüler. Yüce Allah, Hz Muhammed’i (peygamber olarak) gönderene kadar İslam (insanlar arasında) sönük kaldı.

Denildiğine göre Hz İsa:’nın yanında Havarilerden on iki kişi vardı. Bunlar; 1. (Simon) Petrus, 2. Yakub bin Zebedi,3- Yakub’un kardeşi Yuhannas, 4- Andresus, 5. Filipus, 6. Abreselma, 7. Matta, 8. Tomas, 9. Yakub bin Halkıya, 10. Taddeus, 11. Fetatya, 12. Yudas, 13. Zekeriyya Yuta(İskariyot). Bu (son kişi, Hz İsa’nın Yahudilere yerini Yahudilere gösteren kimsedir.”

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

Son İçerikler

Zunnun-i Mısri – İnsanlar arasında küfre en yakın kişi kimdir?

Zunnun-i Mısri şöyle der: ''İnsanlar arasında küfre en yakın kişi sabırsız fakirdir.'' İmam Gazali - Kalplerin Keşfi

Gemideki Köle

Padişahlardan biri acemi bir köle ile gemiye binmişti. Köle hiç deniz görmemiş, gemi yolculuğunun zahmetini tatmamıştı. Bağırıp çağırmaya başladı,...

Hz Süleyman ifritlerden birini gönderdi ve arkasından bir ifrit daha gönderdi ki onu kontrol etsin, arkasından gönderilen ifrit Hz Süleyman’a gelerek…

Rivayet ediliyor ki Hz Süleyman ifritlerden birini gönderdi ve arkasından bir ifrit daha gönderdi ki onu kontrol etsin, dediklerini...

Barbaros Hayreddin Paşa Sahte Şeyh’e nasıl ceza verdi?

Bunun üzerine Oruç Reis'ten ikinci mektup geldi. Mektupta: ''Lütfedip bir miktar yoldaş ile kaleden dışarı çık! O beldede bir şeyh...

İran’ da İslam’ın yeni yeni yayılmaya başladığı bir zaman… İhtiyar bir mecusi bir odaya çekilmiş, kapıyı üzerine kapamış, kimse ile görüşmüyordu. Bunun bir putu...

İran' da İslam'ın yeni yeni yayılmaya başladığı bir zaman... İhtiyar bir mecusi bir odaya çekilmiş, kapıyı üzerine kapamış, kimse...

3. Selim bir gün saltanat kayığına binip Haliç’ten Kağıthane Dere’sine geçti. Burada dolaşırken birkaç kişinin sofra kurup içki alemi yaptıklarını gördü. Padişahın kayıkta olduğunu...

3. Selim bir gün saltanat kayığına binip Haliç'ten Kağıthane Dere'sine geçti. Burada dolaşırken birkaç kişinin sofra kurup içki alemi...

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor

x