Hz Lokman oğluna şöyle nasihatte bulunur: ''Ey oğulcağızım, dünya, içinde birçok insanın boğulduğu engin bir denizdir. Onun için - Dtarihi
İslam tarihiHz Lokman oğluna şöyle nasihatte bulunur: ''Ey oğulcağızım, dünya,...

Hz Lokman oğluna şöyle nasihatte bulunur: ”Ey oğulcağızım, dünya, içinde birçok insanın boğulduğu engin bir denizdir. Onun için

-

Hz Lokman oğluna şöyle nasihatte bulunur:

”Ey oğulcağızım, dünya, içinde birçok insanın boğulduğu engin bir denizdir. Onun için dünyada gemin Allah korkusu, geminin yükü Allah Teala’ya iman, yelkeni de Allah Teala’ya tevekkül etmek olsun. Bu şekilde kurtulabilirsin, yoksa kurtulacağını sanmıyorum.”

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

İslam tarihi

Mekke’liler putlara tapmaya nasıl başladılar?

Huzaalılar, Kabe'nin yönetimini üç yıl veya beş yüz yıl kadar sürdürdüler. Allah doğrusunu daha iyi bilir. Onlar, Kabe'nin idaresini uğursuz...
İslam tarihi

Yahudilerin bulunmasını beklediği Kayıp Ahit Sandığı’nın içinde ne var?

Ahit Sandığı'nın içinde sadece On Emir'in yazılı olduğu levhalar yoktur, Rabb'in isteğiyle içine başka kutsal eşyalar da konmuştur. Bunlardan biri...
İslam tarihi

Hz Yusuf, daha ergenlik çağına ermemiş küçük bir çocuk iken rüyasında şunu gördü:

Müfessirler ve diğerleri dediler ki: Hz Yusuf, daha ergenlik çağına ermemiş küçük bir çocuk iken rüyasında şunu gördü: Sanki on...
İslam tarihi

Besmele’nin faziletine dair

Cabir b. Abdullah'ın şöyle dediği nakledilmiştir: ''Bismillahirrahmanirrahim'' indirilince bulutlar doğuya kaçmış, rüzgar dinmiş, deniz kabarmış, hayvanlar kulaklarını dikmişler, şeytanlar gökyüzünden...
Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim döneminde Kürtler Osmanlı’ya neden katılıyor?

Yavuz Sultan Selim döneminde Kürtlerin Osmanlılara katılmalarını ve onun biraz öncesinde Şah İsmail'e karşı ortak hareket etmelerini nasıl açıklarız? Her...
İslam tarihi

Hz Yusuf bu dünyadan göç edeceği sırada ”Beni atalarımın yanına gömünüz.” diye vasiyet etti. Cenazesi Hz Yakub ve Hz İbrahim’in haziresininin (mezarlık) yakınına getirildiği sırada Cebrail (a.s) gelerek şunları söyledi:

Hz Yusuf bu dünyadan göç edeceği sırada ''Beni atalarımın yanına gömünüz.'' diye vasiyet etti. Cenazesi Hz Yakub ve Hz İbrahim'in...
İslam tarihi

Kuran’da Zina etmenin cezası nedir?

“Kadınlarınızdan zina yapanlara karşı sizden dört şahit getirin, onlar şahitlik ederlerse,  ölünceye veya Allah onların lehine bir yol açıncaya kadar...
İslam tarihi

Feridüddin Attar – Sürekli olmayan 4 şey

Dört şey kısa sürelidir. Ey dini bütün ve sevimli adam, neymiş onlar sen gel de benden öğren: Devlet başkanlarının zulmü...
İslam tarihi

Firavun ve etrafında bulunan kimseler, (bir gün) Yüce Allah’ın, Hz İbrahim’e; zürriyetinden peygamberler ve hükümdarlar çıkaracağına dair vaadi hakkında konuştular. Onlardan biri…

Said ibn Cübeyr dedi ki -''Ben, Abdullah İbn Abbas'a; Yüce Allah'ın Hz Musa'ya buyurduğu ''Seni kederden kurtardık ve türlü sıkıntılarla...
İslam tarihi

Muaz Bin Cebel Peygamber Efendimizden sual etti: -Ya Resulullah! İsrafil sura üfürdükten sonra ölüler yerlerinden kalkacaklar. O günde hal ne olur?

Kıyamet gününde herkes kabrinden doğrulduğu vakit çokları başka suretlerde olurlar. Herkes dünyadan ne surette, hangi iş üzerine iken öldüyse işte...
İslam tarihi

Buruc Suresi’ nde bahsedilen Müslümanları yakma olayı nasıl gerçekleşti?

Yemin olsun, burçlar sahibi gökyüzüne, Vaat olunan o güne, Şahitlik edene ve edilene ki, Kahroldu o çıralı ateşin, o hendeğin...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – İnsanların en hayırlıları kimdir?

İbn Hibban ve Beyhaki şu Hadis-i Şerif'i rivayet eder: Bir adam gelip, ''Ya Resulullah, insanların en hayırlıları kim? diye sorar....
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Bu alemin yıkılmasına ve harap olmasına üç taife sebep olacaktır:

Resulullah (sav) buyurmuşlardır ki: -Bu alemin yıkılmasına ve harap olmasına üç taife sebep olacaktır: 1- Cahil sofular, 2- Fasık alimler,...
Hun Tarihi

Hunların ücret karşılığında Roma’ya yardım etmesi ve savaş taktikleri

Kaderin cilveleri, sonunda onları Roma'nın müttefiki kılmıştı. Hunlar, çok defalar, Roma Kayzerleri hesabına, Roma İmparatorluğunu tehdit eden yabancı milletlere karşı...
İslam tarihi

Firavun bütün büyücüleri çağırttı. Hz. Musa’nın asasıyla mücadele edebilecek çareler istedi. O zamanın en büyük iki büyücüsüne görev verildi. Onlar da çare bulmak üzere ölü babalarının mezarına giderek ondan yardım istediler. Babaları rüyalarında şöyle dedi:

Firavun bütün büyücüleri çağırttı. Musa'nın asasıyla mücadele edebilecek çareler istedi. O zamanın en büyük iki büyücüsüne görev verildi. Onlar da...
İslam tarihi

Medyen kavmi nasıl helak oldu? Şuara süresinde geçtiği üzere Medyen halkını, bulutlu bir günün azabı yakalamıştı. Bu da onların…

Yüce Allah (onların helak ediliş durumuyla ilgili olarak) şöyle buyurdu: ''Derken o müthiş sarsıntı onları yakalayıverdi. Yurtlarında diz üstü çökekaldılar.''...
Dünya tarihi

Bazı ünlü mumyalar

*Lakabı ''Tut''olan Kral Tutankamon, mezarı bozulmadan bulunan tek Mısır firavunudur (kral). Bedeninin yanında duran som altından yapılma mask ve hazinenin...
Osmanlı tarihi

Bir gün Şeyh Merkez Efendi, seccadesini sermiş namaz kılmakta idi. Başını seccadeye koyduğu zaman yerin altından bir ses:

Bir gün Şeyh Merkez Efendi, seccadesini sermiş namaz kılmakta idi. Başını seccadeye koyduğu zaman yerin altından bir ses: ''Ya Şeyh!...
Osmanlı tarihi

Yıldırım Bayezid zamanında Osmanlı ordusunda savaşmış Sırp askerleri…

1389'daki I.Kosova savaşında ölen Sırp kralının oğlu olan Stefan Lazarevic,Bayezid'in vasalı haline gelmişti.Kendisine verilen itibarı boşuna çıkarmamış ve savaşlarda Osmanlı...
Dünya tarihi

Kuran’da Ahit Sandığı nasıl anlatılıyor?

Kuran, Ahit Sandığı konusuna oldukça etkileyici bir anlatım getirir. Peygamberleri, onlara şunu da söylemişti: ''Haberiniz olsun onun melikliğinin alameti size...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

Hz Süleyman güç yüzüğü ile neler yapıyordu?

Hiçbir değerli taş, Hz Süleyman'ın yüzüğündeki kadar kıymetli olamaz!...

Aziz Mahmud Hüdayi Hz.’leri Hz Hızır’ın elini neden geri çevirdi?

Hüdayi'nin az zamanda eğitimini tamamlamış olması arkadaşlarının bazılarında çekememezliğe...
x