Müslümanlar yahudilerle yaptıkları anlaşmalara riayet ettikleri halde yahudiler, İslam’ın gelişip güç kazanması üzerine Hz Peygamber’e karşı çeşitli komplolar düzenlemişlerdir. Bunlardan bazıları şunlardır: - Dtarihi
Dünya tarihiMüslümanlar yahudilerle yaptıkları anlaşmalara riayet ettikleri halde yahudiler, İslam’ın...

Müslümanlar yahudilerle yaptıkları anlaşmalara riayet ettikleri halde yahudiler, İslam’ın gelişip güç kazanması üzerine Hz Peygamber’e karşı çeşitli komplolar düzenlemişlerdir. Bunlardan bazıları şunlardır:

-

Müslümanlar yahudilerle yaptıkları anlaşmalara riayet ettikleri halde yahudiler, İslam’ın gelişip güç kazanması üzerine Hz Peygamber’e karşı çeşitli komplolar düzenlemişlerdir. Beni Nadir yahudileri bir yerde Resulullah’ın üzerine bir taş düşürmek istemişlerse de Resulullah, Cebrail’in uyarısıyla bundan kurtulmuştur. Hayber fethinden sonra da bir yahudi kadını Resul-i Ekrem’i zehirlemeye kalkışmıştır. Bedir Savaşı’nın ardından Hz Peygamber, Beni Kaynuka yahudilerinin pazarına giderek,

   

”Ey yahudi cemaati! Size de Kureyşliler’e gelen bela ve felaketlerin gelip çatmaması için Allah’tan korkun ve İslam’ı kabul edin. Zira biliyorsunuz ki ben Allah’ın gönderdiği bir elçiyim. Siz bunu kendi kitabınıza da görüp duruyorsunuz” demiş, fakat onlar, ”Sen ancak kendi halkını bilirsin, savaş sanatını bilmeyen bir halk ile karşılaşman seni yanıltmış olmasın. Eğer seninle savaşacak olursak bizim yiğit kişiler olduğumuzu göreceksin” diye karşılık vermişlerdir.

Buna rağmen Hz Muhammed yahudileri sürekli İslam’a davet etmiştir. Hicretin 1. yılında Hayber yahudilerine gönderdiği mektupta, Feth süresinin 29. ayetine atıfta bulunarak Tevrat’ta Muhammed’e iman etmeleri gerektiğine dair bir kaydın mevcudiyetini hatırlatmış ve İslam’a girmelerini istemiş, ancak bu çağrıya olumlu cevap alamamıştır. Öte yandan yahudiler Medine’de kurulan İslam devletine karşı komplo hazırlamaktan geri durmamışlardır. Önceleri Hz Peygamber’le bazı tartışmalara girmişler, bu yolla üstünlük sağlayamayınca ona ve müslümanlara iftira etmişler, ardından müşrik ve münafıklarla işbirliği yapmışlardır.

Dünya Dinlerinden Yahudilik

   

Son İçerikler

Abdulkadir Geylani Hazretleri tavuğu nasıl diriltti?

Bir kadın, çocuğunun elinden tutmuş vaziyette Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin huzuruna geldi. - Ey sultan! Bu oğlum sizin aşkınızla...

Türkler anayurtlarından neden ayrıldılar? – Proto-Moğollar’dan, Kıtaylar’ın 924’te Orhun havalisine

Proto-Moğollar'dan, Kıtaylar'ın 924'te Orhun havalisine hakim olmalarıyla birlikte, bu bölgedeki Türk boyları birbirlerini sıkıştırarak batıya doğru göçetmeye başladılar. 1027...

Fatih Sultan Mehmed’in rüyada gördüğü ‘’7 güneş’’ ne anlama geliyor?

İstanbul'da  bu haberi işiten Fatih Sultan Mehmed Han, torunu için dualar etti ve ''Lala Selim'i çok sevdim'' buyurdu. Ertesi gün...

Hz Ömer bir gün Medine sokaklarında dolaşırken elbisesi altında bir şey gizleyen bir genç gördü. Genç, içki şişesini taşıyordu. Hz Ömer gence yaklaşarak ”Elbisenin...

Hz Ömer bir gün Medine sokaklarında dolaşırken elbisesi altında bir şey gizleyen bir genç gördü. Genç, içki şişesini taşıyordu....

Hz Ömer halifeliği zamanında birkaç bin askeri harbe gönderdi. Savaşa giden askerlerin evlerine adam gönderip ailesinin durumunu sordurmasını adet edinmişti. Kendisi de her gece...

Hz Ömer halifeliği zamanında birkaç bin askeri harbe gönderdi. Savaşa giden askerlerin evlerine adam gönderip ailesinin durumunu sordurmasını adet...

1695 yılında 2. Mustafa, Alman orduları ile Lugoş Ovası’nda karşılaştı. Savaştan evvel Türk hakanı saba makamında mehter takımını çaldırmaya başlamıştı. Bütün Lugoş...

1695 yılında 2. Mustafa, Alman orduları ile Lugoş Ovası'nda karşılaştı. Savaştan evvel Türk hakanı saba makamında mehter takımını çaldırmaya başlamıştı. Bütün...

Mutlaka Okumalısınız

Timur’un, diktirdiği insan başından 28 tane kule

Bir başka örnek vereyim hocam. İsfahan'da anlaşmaya rağmen karşı...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor