Müslümanlar yahudilerle yaptıkları anlaşmalara riayet ettikleri halde yahudiler, İslam’ın gelişip güç kazanması üzerine Hz Peygamber’e karşı çeşitli komplolar düzenlemişlerdir. Bunlardan bazıları şunlardır: - Dtarihi
Dünya tarihiMüslümanlar yahudilerle yaptıkları anlaşmalara riayet ettikleri halde yahudiler, İslam’ın...

Müslümanlar yahudilerle yaptıkları anlaşmalara riayet ettikleri halde yahudiler, İslam’ın gelişip güç kazanması üzerine Hz Peygamber’e karşı çeşitli komplolar düzenlemişlerdir. Bunlardan bazıları şunlardır:

-

Müslümanlar yahudilerle yaptıkları anlaşmalara riayet ettikleri halde yahudiler, İslam’ın gelişip güç kazanması üzerine Hz Peygamber’e karşı çeşitli komplolar düzenlemişlerdir. Beni Nadir yahudileri bir yerde Resulullah’ın üzerine bir taş düşürmek istemişlerse de Resulullah, Cebrail’in uyarısıyla bundan kurtulmuştur. Hayber fethinden sonra da bir yahudi kadını Resul-i Ekrem’i zehirlemeye kalkışmıştır. Bedir Savaşı’nın ardından Hz Peygamber, Beni Kaynuka yahudilerinin pazarına giderek,

”Ey yahudi cemaati! Size de Kureyşliler’e gelen bela ve felaketlerin gelip çatmaması için Allah’tan korkun ve İslam’ı kabul edin. Zira biliyorsunuz ki ben Allah’ın gönderdiği bir elçiyim. Siz bunu kendi kitabınıza da görüp duruyorsunuz” demiş, fakat onlar, ”Sen ancak kendi halkını bilirsin, savaş sanatını bilmeyen bir halk ile karşılaşman seni yanıltmış olmasın. Eğer seninle savaşacak olursak bizim yiğit kişiler olduğumuzu göreceksin” diye karşılık vermişlerdir.

Buna rağmen Hz Muhammed yahudileri sürekli İslam’a davet etmiştir. Hicretin 1. yılında Hayber yahudilerine gönderdiği mektupta, Feth süresinin 29. ayetine atıfta bulunarak Tevrat’ta Muhammed’e iman etmeleri gerektiğine dair bir kaydın mevcudiyetini hatırlatmış ve İslam’a girmelerini istemiş, ancak bu çağrıya olumlu cevap alamamıştır. Öte yandan yahudiler Medine’de kurulan İslam devletine karşı komplo hazırlamaktan geri durmamışlardır. Önceleri Hz Peygamber’le bazı tartışmalara girmişler, bu yolla üstünlük sağlayamayınca ona ve müslümanlara iftira etmişler, ardından müşrik ve münafıklarla işbirliği yapmışlardır.

Dünya Dinlerinden Yahudilik

Son İçerikler

Yavuz Sultan Selim’in ölmeden önce söylediği sözler ilgi çekicidir:

Biliyorsunuz hayatı muhteşem zaferlerle dolu olan Yavuz, genç yaşında küçücük bir çıbana boyun eğer. Son nefesini verirken Hasan Can yanındadır. Yavuz...

Türklerin atasının Hz Nuh’un oğlu Yafes ya da Yefes olduğu söylenir. Gerçek midir bu görüş?

Bu Bahis Oğuz Destanı’nda geçer. Şecere-i Türki’de geçer. Ortadoğu kökenli iddialardır. Tevrat’a dayandırılır. Hıve Hanı, Ebul Gazi Bahadır Han’ın...

Malik Bin Dinar nefsle nasıl mücadele ediyordu?

Bir defasında Malik Bin Dinar'ın nefsi incir istemişti. Bu husustaki arzusu 7-8 sene bütün şiddetiyle devam etti. Kendisini bu...

Peygamber Efendimiz’den nakledildiğine göre, İsrailoğullarından bir rahip yaşardı. Şeytan bir gün kızın boğazını sıkarak onu amansız bir hastalığın kollarına atmıştı…

Peygamber Efendimiz'den nakledildiğine göre, İsrailoğullarından bir rahip yaşardı. Şeytan bir gün kızın boğazını sıkarak onu amansız bir hastalığın kollarına...

Hz Davud Peygamber, dev gibi Calut’u nasıl öldürdü? Hz Davud da sapanla iyi bir şekilde taşı fırlatıp atıyordu. Hz Davud İsrailoğulları’yla birlikte (yolda) yürürken...

Yüce Allah'ın ''Davud, Calut'u öldürdü. Allah, Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediği şeylerden de öğretti.'' (Bakara 251)...

Hasan Basri Hazretleri hastalanmıştı. Yahudi komşusu ziyaretine geldi. İçeri girdiğinde burnuna kötü bir koku gelmişti. Bu kokunun nereden geldiğini sordu. Hasan Hazretleri:

Hasan Basri Hazretleri hastalanmıştı. Yahudi komşusu ziyaretine geldi. İçeri girdiğinde burnuna kötü bir koku gelmişti. Bu kokunun nereden geldiğini...

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor