Hz Muhammed ve bir Arap beyi arasında geçen konuşma - Dtarihi
Dini HikayelerHz Muhammed ve bir Arap beyi arasında geçen konuşma

Hz Muhammed ve bir Arap beyi arasında geçen konuşma

-

Uyeyne bin Hasın isminde bir Arap beyi vardı. Gelip Efendimize dedi ki:

   

-Ya Resulullah, senin sohbetine gelelim. Lakin şu eski yamalıklı giyenleri aradan çıkar. Onlar aramızda bulunmasınlar. Biz onların bulunduğu mecliste bulunmak istemeyiz. Bizler için bir meclis, onlar için de başka bir meclis tahsis edilsin.

Bu sebeple Hak Teala fukarayı sevdiği için şu ayet inzal oldu:

Rızâsını dileyerek sabah akşam rablerine dua edenlerle olmak için elinden gelen çabayı göster. Dünya hayatının çekiciliğine meylederek gözlerini onlardan çevirme! Bizi anmaktan kalbini gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme! (Kehf 28)

   

Müzekkin Nüfus – Eşrefoğlu Rumi

Son İçerikler

2. Murad Hacı Bayram’dan o kadar memnun kalır ki, onun müridleri için vergiden muaf olma imtiyazı verir. Sonunda bu durum bir suistimale yol açar....

2. Murad Hacı Bayram'dan o kadar memnun kalır ki, onun müridleri için vergiden muaf olma imtiyazı verir. Sonunda bu...

Fatih Camii avlusunda 25 yaşlarında bir delikanlı Baki’nin yolunu kesip yakasına yapışır ve şairin yalan söylediğini hakaretle anlatır. ”Sen bir beyitinde, eğer aşıklar...

Şairler Sultanı Baki bir gazelinde; ''Güzeller mihriban olmaz demek yanlıştır Baki Olur vallahi billahi hemen yalvari görsünler'' demektedir. Bu gazelin yazılmasından birkaç...

Rivayete göre Allah Teala Hz Musa’ya şöyle vahyetti:

Rivayete göre Allah Teala Hz Musa'ya şöyle vahyetti: ''Zalimlerin evini bırak, orası senin yurdun değil, orayı terket. Vaktini dünyadan ayır,...

İskender, Aristo’ya sorar: ”İdareci için adalet mi daha önemlidir, yoksa cesaret mi?” Aristo:

İskender, Aristo'ya sorar: ''İdareci için adalet mi daha önemlidir, yoksa cesaret mi?'' Aristo: ''Adalet olduğu zaman cesarete gerek kalmaz''...

Kıyamette ölümün boğazlanması

Cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme girdiklerinde ölüp getirilip cennetle cehennem arasında boğazlanacak. Sonra bir münadı şöyle seslenecek: ''Ey...

Yedi Sene harplerinde düşmanlarını yenen Prusya Kralı İkinci Frederik haklı bir şan ve şöhret kazanmıştı. 3. Mustafa, Frederik’in bu başarılarını da mahir müneccimlere sahip...

Sultan Üçüncü Mustafa müneccimlere, sihirbazlara, falcılara ve semavi hadiselerin yeryüzündeki hadiselere tesir ettiğine inanırdı. Sarayını bu işlerde ihtisası olan...

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor