Hz Muhammed (s.a.v) ''Cennete girdirecek özellikler'' - Dtarihi
İslam tarihiHz Muhammed (s.a.v) ''Cennete girdirecek özellikler''

Hz Muhammed (s.a.v) ”Cennete girdirecek özellikler”

-

Ebu Eyyub’dan – Allah ondan razı olsun- O şöyle dedi:

Bir adam Allah Rasulu sallallahu aleyhi veselleme: Bana, beni cennete girdirecek amelden haber ver! dedi. Orada bulunanlar: Buna ne oluyor? Buna ne oluyor? dediler. Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

”Bu, isteği olan bir kimsedir. Allah’a ibadet eder ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmaksızın, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir ve akrabana iyilik yaparsın.” (Buhari)

 

Son İçerikler

Engizisyon İşkence Aleti – Kafir Çatalı

Bir kayışa tutturulmuş iki ucu sivri çatal şeklinde metal işkence aleti. Çatalın bir ucu kurbanın çenesine dayanırken diğer ucu...

Hz Yahya’nın çocukluğu

Katade dedi ki: Çocuklar, (bir gün henüz küçük yaşta olan) Hz Yahya'ya: 'haydi gidip oyun oynayalım!' dediler. Hz Yahya: 'Biz,...

Hz Yusuf, daha ergenlik çağına ermemiş küçük bir çocuk iken rüyasında şunu gördü:

Müfessirler ve diğerleri dediler ki: Hz Yusuf, daha ergenlik çağına ermemiş küçük bir çocuk iken rüyasında şunu gördü: Sanki...

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul kuşatmasının son günlerinde Bizans İmparatoru Kostantinos Paleologos,Osmanlılara tazminat ödeyerek kuşatmanın kaldırılmasını teklif etmeyi düşündü.Dukas Tarihinde bu konu şöyle aktarılmaktadır:

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul kuşatmasının son günlerinde Bizans İmparatoru Kostantinos Paleologos,Osmanlılara tazminat ödeyerek kuşatmanın kaldırılmasını teklif etmeyi düşündü.Dukas Tarihinde...

Hz Muhammed (sav) – Deccal muhakkak çıkacaktır, onun sol gözü şaşıdır, sol gözü sakattır, körleri ve

Deccal muhakkak çıkacaktır, onun sol gözü şaşıdır, sol gözü sakattır, körleri ve abras hastasını iyileştirecek, ölüyü de diriltecek ve...

Kabus isminde birisi Mısır’a firavun olmuştu. Kabus, çok mal mülk sahibi oldu. Bu mal sebebiyle de Mısır’a sultan oldu. 400 yıl yaşadı. Bir köşk...

Tanrılık davası güdenlerin hallerini sana anlatayım: İran hükümdarlarına Kisra denildiği gibi Mısır hükümdarlarına da Firavun denilir. Kabus isminde birisi...

Mutlaka Okumalısınız

İsrailoğulları hangi soydan geliyor?

Yine Yüce Allah bu konuyla ilgili olarak şöyle buyurmaktadır: ''Andolsun...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor

x