Dtarihi Şöyle bir nidada bulunulur: "Allah sana, cehennem hey'etini çıkarmanı emrediyor!" Âdem sorar: "Ey Rabbim, cehennem hey'eti ne kadardır?" - Her 1000 kişiden - Dtarihi

Şöyle bir nidada bulunulur: “Allah sana, cehennem hey’etini çıkarmanı emrediyor!” Âdem sorar: “Ey Rabbim, cehennem hey’eti ne kadardır?” – Her 1000 kişiden

Paylaş

Loading

“Kıyamet günü Azîz ve Celîl olan Allah:

“Ey Âdem!” diye seslenir. Âdem:
“Ey Rabbim buyur, emrindeyim, bütün hayırlar senin elindedir!” der. Şöyle bir nidada bulunulur:
“Allah sana, cehennem hey’etini çıkarmanı emrediyor!”Âdem sorar:
“Ey Rabbim, cehennem hey’eti ne kadardır?”
“Her binden dokuz yüz doksan dokuzu!”
“İşte hamilelerin çocuğunu düşürdüğü, çocukların ihtiyarladığı, insanların sarhoş olmadıkları halde, azabın şiddetinden sarhoşa döneceklerini göreceğin zaman bu zamandır.”

Bu haber Ashab’a çok ağır geldi. Öyle ki yüzlerinin rengi değişti.
“Ey Allah’ın Resûlü! Bu binde bir içine hangimiz gireceğiz? dediler,
“Ye’cuc ve Me’cuc’dan binde dokuz yüz doksan dokuz, sizden ise bir olacak. Şunu da bilin: Siz insanlar arasında, beyaz bir öküzde siyah bir kıl veya siyah bir öküzde beyaz bir kıl durumundasınız.” [Buhârî, Tefsîr, Hac 1, Enbiya 7, Rikak 46, Tevhid 32; Müslim, İman 379, (222).]

Şeytan, onlar hakkındaki zannını doğru çıkardı. İnananlardan bir grup dışında hepsi ona uydular. (SEBE Suresi 20)


Paylaş
About the Author

Leave a Reply

*

x