Hz Muhammed - Kıyamet günü kafir amelini nasıl inkar edecek? - Dtarihi
İslam tarihiHz Muhammed - Kıyamet günü kafir amelini nasıl inkar...

Hz Muhammed – Kıyamet günü kafir amelini nasıl inkar edecek?

-

Kıyamet günün olunca, kafire ameli bildirilecek ve o inkar edip meleklerle mücadeleye kalkışacak. Bunun üzerine ona:

”İşte komşuların senin aleyhinde şahitlik ediyorlar” denilecek. O da:  ”Onlar yalan söylüyorlar” diyecek:

”Pekala yemin edin öyleyse” diyecek. Onlar da yemin edecekler. Bunun üzerine Allah onları susturacak ve dilleri kendi aleyhlerinde şahitlik yapacak. Bundan sonra da onları cehenneme atacak

Hz Muhammed – Ramuzül e Hadis

Mutlaka Okumalısınız

x