Moğol tarihi

Cengiz Han büyü yapıp, cinlerle dostluk mu yapıyordu? Bu hikayelerin sorumlusu, fatihin ölümünden yaklaşık otuz yıl sonra eserini yazan tarihçi Cüzcani’dir. Anlattıklarına göre

Osmanlı tarihi

Çanakkale Savaşı’nın en dehşetli günlerinin birinde, Tayyar Paşa, ordunun  içinde sesi güzel ne kadar asker varsa sabah namazından önce hep birden ezan okumalarını emrini verir. Emri olan alan yüzlerce asker, şafak kızıllığında, davudi sedasıyla o lahuti nağmeleri Çanakkale’nin kanla karışık soğuk sularına kadar dinletirler. Çok geçmeden  düşman mevzilerinden kağıda sarılı taşla bir mesaj gelir. Açıp bakarlar; Farsça yazılmış bir not:

Hun Tarihi

Attila nasıl öldü? – Ahmet Taşağıl

İslam tarihi

“Kıyamet günü Azîz ve Celîl olan Allah: “Ey Âdem!” diye seslenir. Âdem: “Ey Rabbim buyur, emrindeyim, bütün hayırlar senin elindedir!” der. Şöyle bir nidada bulunulur: “Allah sana, cehennem hey’etini çıkarmanı emrediyor!”Âdem sorar: “Ey Rabbim, cehennem hey’eti ne kadardır?”

Dini Hikayeler

İbrahim Edhem Hazretleri Belh şehrinin valisiyken taç ve tahtını terk edip çöllere düşen ve kendisini tamamen ibadete veren bir zattı. Valiyken emrinde olanlardan birisi, onu elbiselerini dikerken bulmuştu. “Gel bu hali terk et de eski saltanatına dön” diye ısrar etti. İbrahim Edhem kabul etmeyince o da İbrahim Edhem’in elindeki iğneyi alıp nehre attı. İbrahim Edhem Hazretleri, nehre dönerek:

Timur tarihi

Timur’un lakaplarından birisi de ‘Sahipkıran.’ Bu ne demektir? Niçin bu lakap verilmiştir?

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Bana altı hasleti garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim:

Dünya tarihi

”Japonya’nın modernleşmede neden daha başarılı olduğu noktası üzerinde de durulmuştur:

Osmanlı tarihi

Genç Osman nasıl öldürüldü? – Padişah içeri giren cellatlara karşı hemen koyun itaatiyle teslim olmadı. On celladın

İslam tarihi

Hz Muhammed – Altı şey güzeldir. Onların altı şahısta bulunması daha güzeldir:

İslam tarihi

Ashab-ı Kehf kaç kişiydi? – Bundan sonra Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: ”Kimileri, ”Onlar üçtür, dördüncüleri köpeklerdir” derlerken, kimileri karanlığa taş atarak,

İslam tarihi

Hasan el-Basri der ki; İblis şöyle der: ”Ümmeti Muhammed’i günah işlemeleri için ayattım, fakat onlar

Moğol tarihi

Moğollar tarafından zehirlenerek öldürülen şehzadeler 14.yy

İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v)’in tercih ettiği şey

İslam tarihi

Aziz ve Celil Allah’ın İsmi Azam Duası

İslam tarihi

Hz Musa ile birlikte Allah Teala’nın sesini duymak için giden 70 kişiye ne oldu?

Osmanlı tarihi

Fatih Sultan Mehmet’i uzun yıllar uğraştıran ve 1468’de de öldüğü zaman  memleketini  Venediklilere  vasiyet eden İskender Bey, Fatih aleyhinde Trabzon ve Gürcistan ile anlaşmaktan çekinmemişti. İskender’in ölümü ile Fatih şöyle demişti:

Dini Hikayeler

Hz İbrahim ve Oğlu İsmail

İslam tarihi

Karun yerin dibine nasıl battı? Karun, fahişe bir kadına mal verip ona; insanların ileri gelen bir topluluğu arasında iken Hz Musa’ya: ‘Doğrusu sen, bana şöyle şöyle yaptın!’ demesini istedi. Denilir ki: Bu kadın, gelip bunu (insanların içerisinde Hz Musa’ya) söyledi. Bunun üzerine Hz Musa

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim, genç yaşında küçücük bir çıbana boyun eğer. Son nefesini verirken Hasan Can yanındadır. Yavuz sorar: ”Hasan bu ne hal?” 

x