Hz Muhammed (sav) - Müslüman ve Münafığı ayırt eden 9 özellik nedir? - Dtarihi
İslam tarihiHz Muhammed (sav) - Müslüman ve Münafığı ayırt eden...

Hz Muhammed (sav) – Müslüman ve Münafığı ayırt eden 9 özellik nedir?

-

Fahri Kainat Efendimiz’e ”Mü’min ve Münafık kimdir?” diye sorulduğunda buyurmuştur ki:

”Mü’minin gözü namazda ve oruçtadır, Münafığın derdi ise -tıpkı- hayvanlardaki gibi- yemek ve içmektir.”

Mü’min sadaka vererek Allah’tan mağrifet ister. Münafık ise hırs sahibidir, dünyalık boş hedefler peşindedir.

Mü’min sadece Allah’a ümit bağlamıştır. Münafık ise tersine Allah’tan başka herkesten ümitlidir.

Mü’min dini yerine malını feda eder. Münafık ise malını korur dinini feda eder.

Mü’min Allah’tan başka kimseden korkmaz. Münafık ise herkesten korkar, Allah’tan korkmaz.

Mü’min iyilik işler, yine de ağlar. Münafık ise kötülük yapmasına rağmen güler.

Mü’min tek başına kalıp Allah’ı zikretmekten hoşlanır. Münafık ise kalabalığa karışmaktan hoşlanır.

Mü’min çalışır,üretir, fitne ve fesattan kaçınır. Münafık ise zarar vericidir, çalışmadan ürün toplamak ister.

Mü’min dininin gereği olarak emir ve yasaklar koyar ve toplumu ıslah eder. Münafık ise toplumu karıştıracak yasalar koyar. Kötülüğü tavsiye eder, faydalı şeyleri engeller. Allah Teala’nın buyurduğu gibi:

”Münafık erkekler ve münafık kadınlar, birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emreder, iyilikten alıkor ve cimrilik ederler. Onlar Allah’ı unuttular. Allah ta onları unuttu! Çünkü münafıklar fasıkların kendileridir. Allah erkek münafıklara da kadın münafıklara da kafirlere de içinde ebedi kalacakları cehennem ateşini vadetti. O, onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir! Onlar için devamlı bir azap vardır.” (Tevbe 68)

”Elbette Allah, münafıkları ve kafirleri cehennemde bir araya getirecektir.” (Nisa 140)

Ayet-i Kerime’de önce münafıklardan söz edilmesi, onların kafirlerden azılı oldukları içindir.

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

Mutlaka Okumalısınız

Yahudiler, kayıp Ahit Sandığı’nı bulunca neler yapmayı planlıyor?

Yahudiler, Kutsal Ahit Sandığı'nın yeniden bulduklarında Rabb'in onlarla tekrar...

Yabancıların çizdiği bir resimde sağ yanında Hippokrates, sol yanında Galen, ortadaki resimde krallık tacı bulunan Türk kimdir?

Tıp alanında yazdığı eser olan el-Kanun fi't-Tıb'da, çeşitli hastalıkların...