Hz Muhammed (sav) - Müslüman ve Münafığı ayırt eden 9 özellik nedir? - Dtarihi
İslam tarihiHz Muhammed (sav) - Müslüman ve Münafığı ayırt eden...

Hz Muhammed (sav) – Müslüman ve Münafığı ayırt eden 9 özellik nedir?

-

Fahri Kainat Efendimiz’e ”Mü’min ve Münafık kimdir?” diye sorulduğunda buyurmuştur ki:

”Mü’minin gözü namazda ve oruçtadır, Münafığın derdi ise -tıpkı- hayvanlardaki gibi- yemek ve içmektir.”

Mü’min sadaka vererek Allah’tan mağrifet ister. Münafık ise hırs sahibidir, dünyalık boş hedefler peşindedir.

Mü’min sadece Allah’a ümit bağlamıştır. Münafık ise tersine Allah’tan başka herkesten ümitlidir.

Mü’min dini yerine malını feda eder. Münafık ise malını korur dinini feda eder.

Mü’min Allah’tan başka kimseden korkmaz. Münafık ise herkesten korkar, Allah’tan korkmaz.

Mü’min iyilik işler, yine de ağlar. Münafık ise kötülük yapmasına rağmen güler.

Mü’min tek başına kalıp Allah’ı zikretmekten hoşlanır. Münafık ise kalabalığa karışmaktan hoşlanır.

Mü’min çalışır,üretir, fitne ve fesattan kaçınır. Münafık ise zarar vericidir, çalışmadan ürün toplamak ister.

Mü’min dininin gereği olarak emir ve yasaklar koyar ve toplumu ıslah eder. Münafık ise toplumu karıştıracak yasalar koyar. Kötülüğü tavsiye eder, faydalı şeyleri engeller. Allah Teala’nın buyurduğu gibi:

”Münafık erkekler ve münafık kadınlar, birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emreder, iyilikten alıkor ve cimrilik ederler. Onlar Allah’ı unuttular. Allah ta onları unuttu! Çünkü münafıklar fasıkların kendileridir. Allah erkek münafıklara da kadın münafıklara da kafirlere de içinde ebedi kalacakları cehennem ateşini vadetti. O, onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir! Onlar için devamlı bir azap vardır.” (Tevbe 68)

”Elbette Allah, münafıkları ve kafirleri cehennemde bir araya getirecektir.” (Nisa 140)

Ayet-i Kerime’de önce münafıklardan söz edilmesi, onların kafirlerden azılı oldukları içindir.

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

Son İçerikler

Oğuz ismi nereden gelmiştir?

Oğuz adı üzerinde çeşitli açıklamalar yapılmış ise de artık bunun, ''kabileler'' anlamına geldiği anlaşılmıştır. Yani ''ok+u+z''olduğu kabul edilmektedir. Bu...

Hz Hızır’ın ördüğü duvarın altında yatan büyük hazine neydi? – Denildiğine göre bu hazine…

''Duvara gelince; o, kentte iki yetim oğlana aitti'' (elKehf 18/82) Süheyli ded ki: ''Bu iki yetim, Kaşih'in oğulları olan Esram...

Bir gün Timur’la satranç oynarken bu hakimler Timur’a bir telkinde bulunmak istediler.

Bu hikayenin hepsi bu kadarla kalmadı. Bunun bir de sonu oldu. Yol yapılırken dükkanları, evleri barkları yıkılarak yerlerinden yurtlarından...

İran’ da İslam’ın yeni yeni yayılmaya başladığı bir zaman… İhtiyar bir mecusi bir odaya çekilmiş, kapıyı üzerine kapamış, kimse ile görüşmüyordu. Bunun bir putu...

İran' da İslam'ın yeni yeni yayılmaya başladığı bir zaman... İhtiyar bir mecusi bir odaya çekilmiş, kapıyı üzerine kapamış, kimse...

Feridüddin Attar – Sürekli olmayan 4 şey

Dört şey kısa sürelidir. Ey dini bütün ve sevimli adam, neymiş onlar sen gel de benden öğren: Devlet başkanlarının zulmü...

Ömer ibni Abdülaziz – Adaletli Halifenin Tavrı

Ömer ibni Abdülaziz, aynen Hz. Ömer (r.a.) gibi adaletiyle meşhur bir Emevi halifesiydi. Derler ki, dört büyük halifenin beşincisi...

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor

x