Hz Muhammed (s.a.v) ''Anne, babaya sövmek büyük günahtır'' - Dtarihi
İslam tarihiHz Muhammed (s.a.v) ''Anne, babaya sövmek büyük günahtır''

Hz Muhammed (s.a.v) ”Anne, babaya sövmek büyük günahtır”

-

”Büyük günahlardan biri de kişinin anne ve babasına lanet etmesidir.” Bunun üzerine Allah Rasulu: Ey Allah’ın Rasulu! Kişi kendi anne ve babasına nasıl lanet eder? diye soruldu. Allah Rasulu şöyle buyurdu:”Bir kimse diğerinin babasına söver; o da onun babasına söver. Annesine söver, o da onun annesine söver.”

(Buhari)

Son İçerikler

Hz Muhammed (sav) – Altı şey amelleri yok eder

1- İnsanların ayıp ve kusurları ile uğraşmak, 2- Kalp katılığı, 3- Dünyayı sevmek, 4- Hayasızlık, 5- Uzun kuruntu, 6- Devamlı zulüm. Hz Muhammed (Rumuzul E...

Yavuz Sultan Selim’in doğumunu kerametiyle bilen derviş: Bugün bu şanı yüce hanedandan, Al-i Osman’dan bir oğlan doğacak. Onun devleti

Yavuz Sultan Selim doğmadan önce gökteki dolunayın doğuşu sırasında keramet sahibi bir derviş ortaya çıkıp daha tan yeri ağırırken...

Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan, Murad Paşa’yı bozguna uğratmanın sevinciyle hemen bir eğlence tertip ettirdi. Bu eğlence sırasında Uzun Hasan şevke gelip kızgın bir şekilde...

Otlukbeli Savaşı'ndan önce Rumeli Beylerbeyi Has Murad Paşa Akkoyunlularla girdiği mücadeleyi kaybedince Osmanlı Devleti'nin ileri gelen beylerinden Turhan Bey'in...

Karınca yuvasını yakan Hz Üzeyir peygambere Allah’u Teala’nın ikazı…

Resulullah şöyle buyurdu: Peygamberlerden bir peygamber, bir ağacın altında konakladı. Derken onu bir karınca soktu. (Ağacın altından) eşyasını(n çıkarılmasını) emretti....

Hz Ömer bir gece Medine sokaklarında gezerken bir evden birtakım sesler işitti. Evin damından içeri girdi. İçeri girdiğinde bir adamı bir kadınla içki içerken...

Hz Ömer bir gece Medine-i Münevvere sokaklarında gezerken bir evden birtakım sesler işitti. Evin damından içeri girdi. İçeri girdiğinde...

Firavun, dört kazık çaktırmıştı, Hz Asiye’yi onların üzerine yatırtır, üstüne değirmen taşı koyarak kızgın güneş altına terk ederdi. Hz Asiye bir gün dayanamayıp başını...

Rivayet edildiğine göre, Firavun'un karısı Hz Asiye validemiz Allah'a iman ettiğini Firavun'dan saklıyordu. Firavun, Hz Asiye'nin iman ettiğini öğrenince...

Mutlaka Okumalısınız

Yasin Suresinde bahsedilen Antakya kavmi nasıl helak oldu?

''Antakya halkının bir hükümdarı vardı. Onun adı, Antihus idi....

Sasani hükümdarı Nuşirevan’ın Veziri’nin akıl dolu cevabı

Büyük Emir'e hizmette kusur edişimin sebebini, Sasani hükümdarlarından Nuşirevan'ın...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor

x